Information About EOL
 [ Login ] 
Promotions & EOL News
โปรโมชั่นและข่าวที่น่าสนใจ จาก EOL
Topic : 13       Last Update : 7 months ago
About EOL System
ปัญหา ข้อแนะนำ ติชม ระบบ EOL
Topic : 12       Last Update : 7 months ago
Other
หัวข้อที่ไม่เกี่ยวกับ ภาษาอังกฤษและระบบ EOL
Topic : 20       Last Update : a year ago
   EOL Academic Forums
Page :  [001]   [002]   [003]  
Adjective Order (การเรียงลำดับของคำคุณศัพท์)   By Kao-oat   [ 1 / 9055 ] 2014-01-29 16:29:36  
The Used of Confused Words (การเรียนรู้คำที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ใช้ต่างกัน)   By Kao-oat   [ 0 / 6193 ] 2013-01-16 22:16:17  
มาดูหลากหลายวิธีหาคู่ครองที่ดีซึ่งชาวต่างชาติชอบใช้กันค่ะ ซึ่งแบบสำรวจนี้เชิญชวนให้ผู้อ่านออกความคิดเห็นด้วยนะคะ   By Kao-oat   [ 0 / 7348 ] 2013-01-07 19:58:20  
พัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยวิธี SQ3R   By Kao-oat   [ 0 / 13247 ] 2012-12-26 14:42:29  
Past Perfect Tense   By Kao-oat   [ 0 / 5944 ] 2012-12-26 14:33:08  
การเขียนการ์ดเชิญภาษาอังกฤษ (Invitation card)   By Kao-oat   [ 0 / 3019 ] 2012-12-26 14:26:48  
แปลเพลง Leona Lewis - Bleeding Love   By Kao-oat   [ 0 / 1917 ] 2012-12-26 13:58:41  
Superstitions (ความเชื่อในทางไสยศาสตร์) มาดูกันว่าความเชื่อทางไสยศาสตร์ของชาวต่างชาติมีอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะ   By Kao-oat   [ 0 / 9443 ] 2012-12-26 13:41:32  
ไปหาหมอ (Go TO SEE THE DOCTOR)   By Kao-oat   [ 0 / 6726 ] 2012-12-23 08:55:09  
Attitudes and Values (ทัศนคติและค่านิยม)   By Kao-oat   [ 0 / 7382 ] 2012-12-20 09:05:23  
การเขียนประกาศโฆษณา (Advertisement)   By Kao-oat   [ 0 / 7987 ] 2012-12-17 23:14:57  
เมื่อเรามีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศ แล้วเราอยากจะไปช้อปปิ้ง…จะพูดยังไงดีนะ มาดูกันค่ะ   By Kao-oat   [ 0 / 3649 ] 2012-12-12 09:56:16  
แปลเพลง Rolling In The Deep   By Kao-oat   [ 0 / 4995 ] 2012-12-12 09:28:41  
Going to and Will   By Kao-oat   [ 0 / 4477 ] 2012-12-11 22:11:05  
The Five Senses (สัมผัสทั้ง 5)   By Kao-oat   [ 0 / 4541 ] 2012-12-11 18:56:48  
Context Clues การเดาความหมายจากบริบท   By Kao-oat   [ 0 / 3445 ] 2012-11-26 13:57:40  
เรียนภาษาอังกฤษ ‘ต้องเรียนหู อย่าเรียนด้วยตา’   By Kao-oat   [ 0 / 4433 ] 2012-11-26 10:17:18  
Past Simple Tense   By Kao-oat   [ 0 / 1309 ] 2012-11-25 19:19:03  
เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงดีนะ เมื่ออยากชวนเพื่อนมาที่บ้าน   By Kao-oat   [ 0 / 3475 ] 2012-11-21 18:25:52  
Present Perfect Simple Tense   By Kao-oat   [ 0 / 2979 ] 2012-11-17 19:09:04  
การเขียนประกาศแจ้งให้ทราบ   By Kao-oat   [ 0 / 2569 ] 2012-11-17 18:58:10  
กริยาอปรกติ หรือกริยาอปกติ (Irregular Verbs) หรือกริยาสามช่อง   By Kao-oat   [ 0 / 1478 ] 2012-11-16 13:20:53  
Comparative and superlative adjectives (คำคุณศัพท์ขั้นเปรียบเทียบและขั้นสุด)   By Kao-oat   [ 0 / 2026 ] 2012-11-10 14:30:08  
ฝรั่งพูดคนไทยงง : Skating on Thin Ice   By Kao-oat   [ 0 / 901 ] 2012-11-10 14:25:43  
แปลเพลง DNA   By Kao-oat   [ 0 / 2725 ] 2012-11-09 10:37:48  
เรื่องอ่านที่น่าสนใจ Technology for Teenagers (เทคโนโลยีสำหรับวัยรุ่น)   By Kao-oat   [ 0 / 2726 ] 2012-11-07 16:12:02  
ครั้งนี้เรามาทำความรรู้จักกับอาหารประเภทต่างๆในภาษาอังกฤษกันนะคะ   By Kao-oat   [ 0 / 1536 ] 2012-11-07 12:14:32  
5 วิธีเพื่อพัฒนาการเขียนภาษาอังกฤษของคุณ   By Kao-oat   [ 0 / 924 ] 2012-11-07 11:02:45  
หนังสือน่าอ่าน Daddy Long Legs โดย Jean Webster   By Kao-oat   [ 0 / 1075 ] 2012-11-02 16:35:26  
ทิปในการสอบฟังภาษาอังกฤษ (Listening test)   By Kao-oat   [ 0 / 1771 ] 2012-11-02 16:09:57  
Weather Warning Signs   By Kao-oat   [ 0 / 1748 ] 2012-10-26 13:51:08  
Methods of writing   By Kao-oat   [ 0 / 1786 ] 2012-10-24 16:00:56  
การใช้สำนวน do, have , make และ work   By Kao-oat   [ 0 / 1407 ] 2012-10-24 12:05:46  
เมื่อมีคนมาบอกความลับให้เราฟัง แต่เราไม่อยากระบุชื่อคนที่บอกความลับนี้กับเรา มาดูกันว่าในภาษาอังกฤษเขาจะพูดกันอย่างไร “A little bird told me”   By Kao-oat   [ 0 / 1027 ] 2012-10-24 11:35:43  
การทักทายหรือสวัสดีในภาษาอังกฤษ (Greeting)   By Kao-oat   [ 0 / 763 ] 2012-10-05 10:57:42  
ฺBritish English VS American English   By Kao-oat   [ 0 / 1249 ] 2012-10-05 10:57:17  
รู้ทันTense วันละนิด จิตแจ่มใส   By Kao-oat   [ 0 / 1331 ] 2012-10-05 10:51:25  
ล้วงลับการเขียนกับเครื่องหมายววรคตอน (Punctuation)   By Kao-oat   [ 0 / 1091 ] 2012-10-05 10:43:34  
บทความน่าสนใจอันทรงคุณค่า I have a dream โดย Martin Luther King, Jr.   By Kao-oat   [ 0 / 916 ] 2012-10-05 10:32:17  
เรียนภาษาอังกฤษจากนิทานอีสปเรื่อง ห่านกับนกกระสา (The Goose and The Stork)   By Akiautumn   [ 0 / 2304 ] 2012-09-05 10:47:54  
 
  Note : Some forums and topics allow only member to get access. Please login before using.