Sign Up / ทดลองใช้ฟรี

Forgot Password?

ร่วมงานกับเรา
บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด


เรา คือผู้พัฒนานวัตกรรมเรียนและฝึกฝนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้คนไทยทุกชั้นชน เปิดรับสมัครผู้สนใจร่วมงานกับเรา ทุกประสบการณ์ ทุกระดับขั้นความสามารถ คือ
> ขั้นฝึกงาน รับนักศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องเข้าฝึกงาน ได้ประสบการณ์ได้เบี้ยเลี้ยง
> ขั้นปฏิบัติการ รับผู้เพิ่งจบหรือกำลังจะจบปวส.ถึงป.ตรี ประสบการณ์ไม่เกิน1ปี
> ขั้นบริหารและจัดการ รับปวส.ถึงป.โท ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า2ปี
> หุ้นส่วนธุรกิจ รับผู้ประกอบการหรือคนที่มีช่องทางธุรกิจที่ชัดเจน สอดคล้องกับธุรกิจของเรา ประสบการณ์ประกอบการมาไม่น้อยกว่า5ปี


ตำแหน่งที่เปิดรับ
> Online Marketing เข้าใจและใช้โซเชียลมีเดียได้ดี สามารถออกแบบและตกแต่งภาพด้วยนคอมพิวเตอร์ได้ อังกฤษพอใช้ คอมพิวเตอร์ดีเยี่ยม
> PR&Communication เข้าใจหลักและเทคนิคการสื่อสาร สื่อความหมาย เพื่อสร้างการรับรู้และยอมรับในแบรนด์ ในทุกช่องทาง ทุกแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และออฟไลน์ สามารถใช้อังกฤษและคอมพิวเตอร์ได้ดี