Sign Up / ทดลองใช้ฟรี

Forgot Password?
    ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ชิงแชมป์ระดับจังหวัด
Home  »   »  ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ชิงแชมป์ระดับจังหวัด
Headline : Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2
Date : 26   พฤศจิกายน   2559
View : 430
By Mr.D
  ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์ระดับจังหวัด

 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ชิงแชมป์ระดับจังหวัด

จังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา


จังหวัดสุรินทร์ ณ โรงเรียนเมืองสุรินทร์


จังหวัดขอนแก่น ณ โรงเรียนมัญจาคีรี


จังหวัดเลย ณ โรงเรียนเมืองเลย


จังหวัดตาก ณ โรงเรียนตากพิทยาคม


 จังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่


จังหวัดสุโขทัย ณ โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา


จังหวัดปทุมธานี ณ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"


จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนอุทัย


จังหวัดราชบุรี ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี


จังหวัดปราจีนบุรี ณ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง


จังหวัดเพชรบุรี ณ โรงเรียนอรุณประดิษฐ์จังหวัดภูเก็ต โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา


จังหวัดกระบี่ ณ โรงเรียนอนุบาลกระบี่


จังหวัดพังงา ณ โรงเรียนอนุบาลพังงา