EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    Advantages and Disadvantages of Fast Food
Home  » Sporty Sport  »  Advantages and Disadvantages of Fast Food
Headline : ข้อดีและข้อเสียของอาหารฟาสต์ฟู้ด
Date : 22   ธันวาคม   2557
View : 23298
By หมีพูห์
  

Advantages and Disadvantages of Fast Food

ข้อดีและข้อเสียของอาหารฟาสต์ฟู้ด


Everyone has heard people say how fast food is either great or horrible. As with everything people say, there is usually some truth to it. We will go over the advantages and disadvantages of fast food in this article.

ทุกๆคนคงเคยได้ยินมาว่าผู้คนพูดถึงอาหารฟาสต์ฟู้ดไม่ดีก็เสีย  แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนพูดกันนั้น ก็ยังมีความจริงอยู่ ในบทความนี้ เราจะไปดูกันว่ามีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างของอาหารฟาสต์ฟู้ดMost people eat fast food. Some eat it more often than others and some like it more than others. Our taste buds tend to be different, so our opinions will vary from person to person. The following advantages and disadvantages are pretty standard and we have tried to be as unbiased as possible.

คนส่วนใหญ่กินอาหารฟาสต์ฟู้ด บางคนอาจจะกินบ่อยกว่าคนอื่นๆ และบางคนอาจจะชอบกินมากกว่าคนอื่นๆ ต่อมรับรู้รสก็แตกต่างกันออกไป ดังนั้น ความคิดเห็นก็จะหลากหลาย ข้อดีและข้อเสียดังต่อไปนี้ค่อนข้างเป็นมาตรฐาน และลองที่จะไม่อคติ เท่าที่เป็นไปได้


Advantages of Fast Food

ข้อดีของอาหารฟาสต์ฟู้ด


There are three main advantages to fast food.

อาหารฟาสต์ฟู้ดมีข้อดีหลักๆ 3 ข้อ ด้วยกัน ดังนี้

1) You can save money because fast food tends to be cheaper than the alternatives.

คุณสามารถประหยัดเงินได้ เพราะว่าอาหารฟาสต์ฟู้ดราคาถูกกว่าอาหารชนิดอื่นๆ

2) You can save time as there is very low or no waiting time for food to be served.

คุณสามารถประหยัดเวลาได้ ในกรณีที่ไม่มีเวลารออาหารนานๆ

3) There are many healthy fast food options now so no need to eat fat-filled burgers and fries.

มีคุณค่าทางอาหารที่ทำให้มีสุขภาพดีในอาหารฟาสต์ฟู้ด ดังนั้น ก็ไม่จำเป็นต้องกินเบอร์เกอร์ และเฟรนช์ฟรายด์


Disadvantages of Fast Food

ข้อเสียของอาหารฟาสต์ฟู้ด


Fast food had many more disadvantages in the past couple of decades. Today, the industry is expanding into offering types of foods that cater to virtually anyone.

ในอดีต ประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา อาหารฟาสต์ฟู้ดมีข้อเสียมากมาย แต่ปัจจุบันนี้ อุตสาหกรรมอาหารกำลังขยายประเภทของอาหารที่สอดรับกับความต้องการของทุกๆคนอย่างเสมือนจริง

There are two main disadvantages we’ll take a look at:

อาหารฟาสต์ฟู้ดมีข้อเสียหลักๆ 2 ข้อ ด้วยกัน ดังนี้

1) Lower quality foods that are usually caused by a large-scale production process.

คุณค่าทางโภชนาการที่ต่ำ เป็นสาเหตุให้เกิดกระบวนการผลิตในปริมาณที่มาก

2) More fattening foods that are mainly caused by the lower quality food sources.

อาหารที่มีปริมาณไขมันมาก เป็นสาเหตุหลักทำให้เกิดแหล่งอาหารที่ด้อยลง


Conclusion ข้อสรุป


As mentioned in this article, fast food restaurants and industry as a whole have come a long way. There are many more options now and a lot of those are much healthier than what we’re used to.

จากบทความเบื้องต้น ร้านอาหารและอุตสาหกรรมฟาสต์ฟู้ดโดยภาพรวมก้าวหน้าไปมาก ณ ตอนนี้ มีหลายๆตัวเลือก และอาหารที่สุขภาพดีก็ถูกพัฒนาให้ดีขึ้นด้วย

Some fast food restaurants such as Panera Bread and Subway have completely adopted a healthy food business model.

ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดบางร้าน อย่างเช่น Panera Bread and Subway ที่ได้ปรับปรุงอาหารให้เป็นแบบอย่างธุรกิจที่มีอาหารมีประโยชน์

What do you think of our advantages and disadvantages of fast food? Would you change or add anything? Let us know in the comments.

คุณคิดเกี่ยวกับข้อดีและข้อเสียของอาหารฟาสต์ฟู้ดว่าอะไร คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมอะไรไหม รบกวนบอกให้ทราบในช่องแสดงความคิดเห็น


 

 

Translated in Thai by: หมีพูห์

Reference by: http://www.fastfoodmenuprices.com/advantages-and-disadvantages-of-fast-food/