รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 9
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 9
Headline : ภาค 9
Date : 3   ธันวาคม   2559
View : 147
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 9

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

TK Team 23

น.ส.ณัฏฐธิดา  ธรรมนาวรรณ

น.ส.ปทิตตา  เจริญวงษ์

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

barbiesocute

ด.ญ.อัณณ์ สกุลสันติพร

ด.ญ.รัญชน์หทัย ศักดิ์แพทย์

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

Teamztanding

นายธัญธร เอี่ยมศิริถาวร

นายสิทธิเดช มั่นทอง

ตราด

โรงเรียนตราษตระการคุณ

tizk

น.ส.ปุณณธิดา  บุญรอดรักษ์

น.ส.ภักดิ์จิรา  จันทนาตาล