รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 18
Home  »   »  รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา 18
Headline : ภาค 18
Date : 6   ธันวาคม   2559
View : 180
By Mr.D
  

รายชื่อผู้แข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 2 ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 18

ระดับประถมศึกษา

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์

Pracha 1

ด.ช.ภูมิภัทร กลิ่นชื่น

ด.ญ.ชลดา โครตตาแสง

กำแพงเพชร

โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์

Pracha Boom

ด.ช.พีรวิชญ์ สาละวัน

ด.ช.อภิเดช เทศวิกุล

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กำแพงเพชร

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

TEAM BLACKMAGIC

ด.ญ.สุกรานต์ดา เย็นฉ่ำ

น.ส.จารุวรรณ มองล่า

กำแพงเพชร

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

TEAM SCREAM QUEENS

นายสรายุทธ วรรณ์สุทธะ

น.ส.อาริษา มีมุข

กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

Once

ด.ญ.พรสิบประการ เกตุแป้น

ด.ญ.ดวงกมล ใสส่อง

กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

Candy

ด.ญ.พิมพ์ชนก มิ่งใหญ่

ด.ญ.ปิยรัชนี จ้อยอินทร์

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จังหวัด

โรงเรียน

ทีม

สมาชิกคนที่ 1

สมาชิกคนที่ 2

กำแพงเพชร

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

TEAM ANGEL

น.ส.วรรณา แก้วปาน

น.ส.กนกวรรณ ยศประสงค์

กำแพงเพชร

โรงเรียนคณฑีพิทยาคม

TEAM Littel Devil

น.ส.ภูริตรา แก้วคำทูล

น.ส.วิรฎาพร แห่วขัด

กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

Dream High

นายภูมินทร์ สายคำตา

นายเจษฎากร นาคมา

กำแพงเพชร

โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

Different

น.ส.ฤชุภัทร ลีลาจิรกุล

น.ส.อนงค์พร แสงแก้ว

พิจิตร

โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

สุรชาติ

นายสุรชาติ เดโชเม้ง

น.ส.หนึ่งฤทัย แน่นอุดร

พิจิตร

โรงเรียนดงเสือเหลืองพิทยาคม

DP5

น.ส.นิภาพร สังวาลไพร

น.ส.ภาณุมาศ บุญวัฒน์