ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ชิงแชมป์ระดับภาคการศึกษา
Home  »   »  ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ชิงแชมป์ระดับภาคการศึกษา
Headline : Thailand English Online Contest 2
Date : 25   กุมภาพันธ์   2560
View : 38
By Mr.D
  


ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ชนะเลิศการแข่งขันชิงแชมป์ระดับภาคการศึกษา

 ภาพบรรยากาศการแข่งขัน ชิงแชมป์ระดับภาคการศึกษา

ภาคการศึกษา 1 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี จ.นนทบุรี


ภาคการศึกษา 2 ณ โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จ.ชัยนาท


ภาคการศึกษา 3 ณ โรงเรียนดัดดรุณี จ.ฉะเชิงเทรา


ภาคการศึกษา 4 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี จ.ราชบุรี


ภาคการศึกษา 5 ณ โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จ.ประจวบคีรีขันธ์


ภาคการศึกษา 6 ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช

ภาคการศึกษา 7 ณ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จ.ภูเก็ต


ภาคการศึกษา 8 ณ โรงเรียนเบตง "วีระราษฎร์ประสาน" จ.ยะลา


ภาคการศึกษา 10 ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.อุดรธานี


ภาคการศึกษา 12 ณ โรงเรียนกัลยาณวัตร จ.ขอนแก่นภาคการศึกษา 13 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ จ.ศรีสะเกษ


ภาคการศึกษา 14 ณ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา จ.สุรินทร์


ภาคการศึกษา 15 ณ โรงเรียนเรยีนาเชลี จ.เชียงใหม่


ภาคการศึกษา 16 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย


ภาคการศึกษา 17 ณ โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก


ภาคการศึกษา 18 ณ โรงเรียนคลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ จ.กำแพงเพชร


ภาคการศึกษา กรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย