EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    EOL Intelligence Package
Home  »   »  EOL Intelligence Package
Headline : Road Map to Succeed in Learning English by 5 Steps of EOL System
Date : 28   มกราคม   2563
View : 3062
By PGM.Yo
  

 มาเรียน-ติวเรียนภาษาอังกฤษออน์ไลน์กับ EOL Intelligence Package!!!

อยากเก่งภาษาอังกฤษต้องเริ่มวางรากฐานให้ดีเสียแต่บัดนี้ EOL Intelligence Package คือ นวัตกรรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ล่าสุดจาก EOL System เก่งอังกฤษง่ายๆในชั้นเรียนที่ผ่อนคลายไม่ต้องรับแรงกดดันใดๆ ทั้งจากคำถามของผู้สอนและสายตาของเพื่อนร่วมชั้น แต่ก็ยังสามารถสื่อสารกับครูผู้สอนและผู้ช่วยที่เป็นโค้ชคอยกระตุ้นผู้เรียนให้ซักถามข้อสงสัย เพื่อสร้างความกระจ่างชัดเจนในบทเรียน ไม่ต้องเดินทางให้เปลืองค่าใช้จ่ายแถมค่าเรียนแสนถูกเพียงแค่ 999 บาทเท่านั้น!!!

จ่ายผ่าน QR Code ส่งสลิป ชื่อนามสกุล E-mail และเบอร์โทร ผ่าน Inbox และ line แล้วรอรับรหัสเรียนกันได้เลย!!!

 

 

Download >>เอกสารรายละเอียดหลักสูตร