EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


Forgot Password?
    Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5
Home  »   »  Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5
Headline : รายละเอียดโครงการ TEOC5
Date : 18   พฤษภาคม   2562
View : 11134
By PGM.Yo
  

 

Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5 สำหรับโรงเรียนที่สนใจ คลิกด้านล่างได้เลยคะ

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ TEOC5

เอกสารโครงการ TEOC5

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ TEOC5

 

คลิปวิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ TEOC5

 

คลิปการแข่งขันTEOC4 ปีการศึกษา2561 ที่ผ่านมา