EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


Forgot Password?
    ทุนปริญญาโท Fullbright ปี 2012
Home  »   »  ทุนปริญญาโท Fullbright ปี 2012
Headline : มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)ประกาศรับสมัครชิงทุนต่อระดับปริญญาโทยังสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2012 สุงสุดจำนวน 9 ทุน
Date : 15   มกราคม   2554
View : 2028
By Big John
  

ทุนปริญญาโท Fulbright ปี 2012      มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประกาศรับสมัครชิงทุน Open Competition Scholarship Program เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทยังสถาบันการศึกษาในสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2012 สูงสุด 9 ทุน 

     โดยเปิดรับสมัครทุกสาขา ยกเว้นแพทยศาสตร์ สาธารณสุข พยาบาล และสาขาที่เกี่ยวข้อง

     จากทุนการศึกษาสูงสุด จำนวน 9 ทุนดังกล่าว มูลนิธิฟุลไบรท์จะให้ทุนเต็มจำนวน 1 ทุนแก่ผู้สมัครซึ่งมาจากครอบครัวรายได้น้อยในเขตท้องถิ่น โดยมีระยะเวลาให้ทุน 1 ปี และอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้ทุนในกรณีเหมาะสม นอกจากนี้มูลนิธิฟุลไบรท์ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยังได้จัดสรรทุน Fulbright-SET จำนวน 2 ทุน แก่ผู้สมัครที่มีผลการเรียนดีเด่นและประสงค์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท MBA สาขา Corporate Finance or Marketing Strategy or Computer Science or nternational Law and Securities Law

คุณสมบัติผู้สมัคร
     1. มีสัญชาติไทย และมีสุขภาพแข็งแรง
     2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ผู้สมัครที่มีประสบการณ์การทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
     3. มีเกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 หรือเทียบเท่า
     4. มีผลคะแนนสอบ TOEFL (iBT อย่างน้อย 80 คะแนน หรือ computer-based TOEFL อย่างน้อย 213 คะแนน หรือ paper-based TOEFL อย่างน้อย 550 คะแนน) สอบระหว่าง
     5. พร้อมเข้ารับการสัมภาษณ์ในประเทศไทย
     6. มีความประสงค์จะศึกษาต่อยังสหรัฐในภาคการศึกษา 2554 ทั้งนี้ ไม่รับสมัครนักศึกษาที่ปัจจุบันพำนักอยู่ในสหรัฐ

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 11 เมษายน 2554 รายละเอียดเพิ่มเติมโทร.สอบถามได้ที่
คุณฉัตรชัย คุณชีวรัตน์ เบอร์โทร 0-2285-0581-2 ext. 106 or 107ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 a.m. – 4.30 p.m. อีเมลล์ : tusef@fulbrightthai.org
http://www.fulbrightthai.org


Scholarship Program

General Information/Provisions

To continue its mission of promoting mutual understanding between the people of the United States and Thailand through educational exchange, which has been successfully implemented throughout the past five decades, the Thailand United States Educational Foundation (TUSEF), also commonly known as “Fulbright”, announces its annual competition for OPEN COMPETITION SCHOLARSHIP PROGRAM to qualified Thai individuals for a graduate study in the United States of America for the academic year 2012. 

       As a “Fulbrighter” confers instant recognition of the fact that the individual has been chosen through a rigorous internationally recognized competition based on individual merit and a transparent selection process. This has been true since the Program’s inception and its reputation instantly identifies grantees as members of a worldwide community of scholars all selected on the same basis and sharing the same goal of promoting mutual understanding of Thailand and the United States of America.
      
        Awards will be offered in a broad variety of fields with the exception of medicine, public health, nursing and allied subjects. Up to nine grants will be available for Master’s degree candidates who will commence their studies in the academic year 2012. Out of these grants, one will be allocated specifically for a successful candidate who is from a provincial school and from a low-income family. This candidate will get full funding, from the Foundation and other sources. Grants are normally for one academic year. Grantees who require more than one year to complete the master’s degree are expected to find support from other sources for their study program in the United States beyond the initial year. However, renewal of the grants will be considered on a case by case basis.
         
        For the academic year 2012, the Stock Exchange of Thailand (SET) has proposed to cooperate with the Foundation in providing up to two Fulbright-SET grants for outstanding candidates to pursue master’s degree programs in the fields of MBA (with an emphasis on Corporate Finance or Marketing Strategy), Computer Science (with an emphasis on Security or Database), and LL.M. (with an emphasis on International Law and Securities Law). Qualified applicants will be invited to compete under the normal selection processes, rules, and practices of the Fulbright Open Competition Scholarship Program (Please specify your interest and willingness in the application form). For the list of universities preferred by SET, please see an attachment on the website.
        
       Grants are intended to cover costs of tuition and fees, books and educational supplies, maintenance allowance, insurance coverage and round-trip international travel expenses from Thailand to the United States. Some of the grants may be combined with tuition waivers or other financial aid from appropriate institutions.

Deadline for application submission is April 11, 2011. No extensions of deadline will be granted in any circumstances. 

      For more details of this scholarship program, please download attached files below. If you have more questions, please contact Khun Chatchai (ฉัตรชัย) or Khun Cheewarat (ชีวรัตน์) at 0-2285-0581-2 ext. 106 or 107 during from Monday to Friday, 8.30 a.m. – 4.30 p.m. or email us at tusef@fulbrightthai.org

Source: http://www.interscholarship.com/update-scholarship/3828