EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


Forgot Password?
    เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง "Photograph" ขับร้องโดย Ed Sheeran
Home  » Songs for Soul  »  เรียนภาษาอังกฤษจากเพลง "Photograph" ขับร้องโดย Ed Sheeran
Headline : เก็บความรักครั้งนี้ไว้ในภาพถ่าย ...
Date : 2   กรกฏาคม   2558
View : 2630
By Eva
  


Ed Sheeran: Photograph
Loving can hurt, loving can hurt sometimes

บางครั้งความรักมันก็ทำให้เราเจ็บปวด
But it's the only thing that I know

แต่มันก็เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ฉันรู้จัก
When it gets hard, you know it can get hard sometimes

บางครั้งชีวิตมันก็เต็มไปด้วยอุปสรรค
It is the only thing that makes us feel alive

ความรักเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เรารู้ว่าเรายังมีชีวิตอยู่

Hurt (V.) = ทำให้เจ็บปวด
Feel alive (VP.) =
รู้สึกว่ายังมีชีวิตอยู่

We keep this love in a photograph
เราเก็บความรักครั้งนี้ไว้ในภาพถ่าย
We made these memories for ourselves

เราได้สร้างความทรงจำเหล่านี้ขึ้นมาเอง
Where our eyes are never closing

ที่ๆดวงตาของเราไม่เคยหลับใหล
Hearts are never broken

และหัวใจไม่มีวันแหลกสลาย
And time's forever frozen still

และเวลาก็หยุดเดินตลอดไป

Photograph (N.) = ภาพถ่าย
Memory (N.) =
ความทรงจำ
Freeze (V.) =
แช่แข็ง หยุดเดิน (เวลา)

So you can keep me
แล้วเธอก็สามารถเก็บฉันไว้ได้
Inside the pocket of your ripped jeans

ในกระเป๋ากางเกงยีนส์ขาดๆของเธอ
Holding me closer 'til our eyes meet

โอบกอดฉันไว้ใกล้ๆจนกระทั่งนันย์ตาของเราประสานกัน
You won't ever be alone, wait for me to come home

เธอจะไม่มีวันต้องอยู่คนเดียว จนกระทั่งฉันกลับมา

Inside (Prep.) = ข้างใน – ภายใน
Pocket (N.) =
กระเป๋า
Ripped jeans (NP.) =
กางเกงยีนส์ขาดๆ

Loving can heal, loving can mend your soul
ความรักสามารถรักษา ความรักสามารถซ่อมแซมจิตใจของเธอได้
And it's the only thing that I know, know

และมันก็เป็นเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นที่ฉันรู้จัก
I swear it will get easier,

ฉันสาบานว่าทุกอย่างมันจะง่ายขึ้น
Remember that with every piece of you

จดจำมันไว้ด้วยทุกๆชิ้นส่วนในร่างกายเธอ
Hm, and it's the only thing we take with us when we die

เพราะนั่นเป็นเพียงสิ่งเดียวที่เราจะเอาติดตัวไปได้เมื่อเราตายไป

Heal (V.) = รักษา – เยียวยา
Mend (V.) =
ซ่อมแซม
Soul (N.) =
จิตใจ – จิตวิญญาณ
Swear (V.) =
สาบาน
Remember (V.) =
จดจำ

We keep this love in a photograph
เราเก็บความรักครั้งนี้ไว้ในภาพถ่าย
We made these memories for ourselves

เราได้สร้างความทรงจำเหล่านี้ขึ้นมาเอง
Where our eyes are never closing

ที่ๆดวงตาของเราไม่เคยหลับใหล
Hearts are never broken

และหัวใจไม่มีวันแหลกสลาย
And time's forever frozen still

และเวลาก็หยุดเดินตลอดไป

So you can keep me
แล้วเธอก็สามารถเก็บฉันไว้ได้
Inside the pocket of your ripped jeans

ในกระเป๋ากางเกงยีนส์ขาดๆของเธอ
Holding me closer 'til our eyes meet

โอบกอดฉันไว้ใกล้ๆจนกระทั่งนันย์ตาของเราประสานกัน
You won't ever be alone

เธอจะไม่มีวันต้องอยู่คนเดียว

And if you hurt me
และถ้าเธอทำร้ายฉัน
That's okay baby, only words bleed

ก็ไม่เป็นไรที่รัก เพียงแค่คำพูดเท่านั้นที่เจ็บปวด
Inside these pages you just hold me

เธอแค่โอบกอดฉันไว้ภายในรูปถ่ายเหล่านี้
And I won't ever let you go

และฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไป
Wait for me to come home

รอคอยฉันกลับมานะ
Wait for me to come home

รอคอยฉันกลับมานะ
Wait for me to come home

รอคอยฉันกลับมานะ
Wait for me to come home

รอคอยฉันกลับมานะ

You can fit me
เธอสามารถเก็บฉัน
Inside the necklace you got when you were sixteen

เอาไว้ในสร้อยคอที่เธอได้เป็นของขวัญตอนอายุ 16
Next to your heartbeat where I should be

ใกล้ๆกับหัวใจของเธอซึ่งเป็นที่ที่ฉันควรจะอยู่
Keep it deep within your soul

เก็บฉันเอาไว้ให้ลึกเข้าไปในใจของเธอ

And if you hurt me
และถ้าเธอทำร้ายฉัน
That's okay baby, only words bleed

ก็ไม่เป็นไรที่รัก เพียงแค่คำพูดเท่านั้นที่เจ็บปวด
Inside these pages you just hold me

เธอแค่โอบกอดฉันไว้ภายในรูปถ่ายเหล่านี้
And I won't ever let you go

และฉันจะไม่มีวันปล่อยเธอไป

Bleed  (V.) = เลือดไหล – เจ็บปวด (เชิงนัย)

When I'm away, I will remember how you kissed me
เมื่อฉันจากไป ฉันจะจดจำเอาไว้ว่าเธอเคยจูบฉันยังไง
Under the lamppost back on Sixth street

ภายใต้เสาไฟบนถนนซิกสธ์  
Hearing you whisper through the phone,

ได้ยินเสียงของเธอกระซิบผ่านทางโทรศัพท์
"Wait for me to come home."

"รอฉันกลับมานะ"

Away (ADJ.) = จากไป
lamppost (N.) = เสาไฟถนน
whisper (V.) = กระซิบ


image credit: wikipedia.org


"
Photograph"
Translation by Eva Lee
evaleegoeke@gmail.com
video retrieved from https://www.youtube.com/watch?v=YYc9NPiVw7c