EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    Business English: Advertising
Home  » Impressive Quotes  »  Business English: Advertising
Headline : กิจกรรมทางธุรกิจอะไรเอ่ยที่เรามักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ? คำตอบก็คือ... "การโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการ" นั่นเอง ว่าแล้วก็มาเรียนรู้คำศัพท์จากวงการโฆษณากันสักหน่อยครับ!
Date : 17   มิถุนายน   2557
View : 15991
By BlackPipe
  

Business English: Advertising

 

กิจกรรมทางธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญ และไม่อาจมองข้ามไปได้ง่ายๆ ก็คือการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภค เพราะจะว่าไปแล้วเรื่องนี้ล้วนสำคัญไม่แพ้การขายเลยทีเดียว ดังนั้นเราควรมาทำความรู้จักคำศัพท์ในวงการโฆษณากันบ้างดีกว่า
advertisement (n.)
หมายถึง ชิ้นงานโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ปรากฏในนิตยสาร
ทีวี หรือสื่ออื่นๆ มักเรียกย่อๆ ว่า
advert หรือ ad ก็ได้


advertising (n.)

คำนี้เขียนคล้ายๆ กันแต่หมายถึง ธุรกิจโฆษณา หรืองานโฆษณาโดยรวมๆ
มิได้หมายถึงตัวชิ้นงานโฆษณา เช่นในคำว่า
advertising agency
หรือ advertising budget เป็นต้น


advertising agency (n.)

หมายถึง บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตและเผยแพร่งานโฆษณาให้แก่บรรดาลูกค้า


AIDA (abbr.)

ย่อมาจาก
Attention (ความสนใจ)
Interest (ความอยากรู้อยากเห็น)
Desire (ความปรารถนา)
Action (การกระทำ)
อันเป็น
เป้าหมายหลักๆ ของการโฆษณา


benefit (n.)
หมายถึง ประโยชน์ของสินค้า หรือบริการที่มักจะได้รับจากจุดเด่นต่างๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆbillboard (n.)

หมายถึง ป้ายโฆษณากลางแจ้งขนาดใหญ่ ชาวอังกฤษมักใช้คำว่า hoarding แทน


circulation (n.)

แปลว่า ยอดจำหน่ายเฉลี่ยของนิตยสารในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่ง


classified ads (n.)

หมายถึง โฆษณาย่อยในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์ที่มีการจัดหมวดหมู่แยกประเภทไว้


commercial (n.)

หมายถึง โฆษณาทางวิทยุหรือทีวีที่มีค่าใช้จ่ายcoupon (n.)

หมายถึง คูปอง เป็นส่วนหนึ่งในชิ้นโฆษณาสิ่งพิมพ์ที่เรานำมาใช้เพื่อ
สั่งตัวอย่างสินค้า
, สินค้า หรืออื่นๆได้


double-page spread (n.)

หมายถึง ชิ้นโฆษณาที่พิมพ์คร่อม 2 หน้า (หน้าคู่) ในนิตยสารหรือหนังสือพิมพ์


eye-catcher (n.)

แปลว่า สิ่งที่สะดุดตาเป็นพิเศษ รูปคุณศัพท์คือ eye-catching adj.


features (n.)

แปลว่า คุณสมบัติพิเศษต่างๆ ของสินค้า ซึ่งมักนำไปสู่ประโยชน์บางประการ
poster (n.)

หมายถึง โปสเตอร์ ซึ่งเป็นกระดาษขนาดใหญ่ที่มักมีรูปประกอบและใช้เป็นชิ้นงานโฆษณา


prime time (n.)

มักเรียกทับศัพท์ว่า "ไพรม์ไทม์" หมายถึงช่วงเวลาการออกอากาศของวิทยุหรือโทรทัศน์
ที่มีผู้รับชมสูงสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงค่ำของแต่ละวัน
promote (v.)

มักเรียกทับศัพท์ว่า "โปรโมท" หมายถึง พยายามส่งเสริมการขายสินค้าด้วยการ
เผยแพร่และโฆษณาสินค้านั้นๆ


slot (n.)

บางทีก็เรียกทับศัพท์ว่า "สล็อต" หมายถึง ช่วงเวลาที่กำหนดไว้อย่างแน่นอน
ในตารางการออกอากาศ ซึ่งอาจใช้เพื่อยิงโฆษณาก็ได้
target (n.)

เป้าหมาย หมายถึง สิ่งที่คนเราเล็งไว้ มักพบในคำว่า target audience n.
ซึ่งแปลว่า ผู้ชมกลุ่มเป้าหมาย


U.S.P. (abbr.)

ย่อมาจาก Unique Selling Proposition หมายถึง
ปัจจัยที่ทำให้สินค้าใดสินค้าหนึ่งแตกต่างกว่าสินค้าอื่นๆ

 

หวังว่าศัพท์แสงในวงการโฆษณาคงเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย
พบกันใหม่ในคราวหน้าครับ