EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


Forgot Password?
    Business Quote ตอนที่ 6
Home  » Impressive Quotes  »  Business Quote ตอนที่ 6
Headline : มาแล้วจ้าาา คำคมของ Stephen Covey ผู้เขียนหนังสือที่ขายดีไปทั่วโลก The 7 Habits of Highly Effective People ผู้นี้นี่เอง!
Date : 28   สิงหาคม   2559
View : 1044
By Whitebear
  

Business Quote

ตอนที่ 6

 

 

กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคอลัมน์ดีๆของเราที่ให้ทั้งข้อคิดและความรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กันไป วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ Stephen Covey ผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักของผู้นำและผู้บริหารทั่วโลก เขาเป็นผู้เขียนหนังสือ “The 7 Habits of Highly Effective People” ในปี ค.. 1989 โดยหนังสือเล่มนี้ประสบความสำเร็จเนื่องจากมียอดขายมากกว่า 25 ล้านเล่มทั่วโลกและได้รับการแปลเป็นภาษาอื่นๆอีกถึง 38 ภาษา นอกจากนั้นเขายังได้รับเชิญให้เป็นผู้บรรยายให้กับผู้บริหารของบริษัทชั้นนำทั่วโลกอีกด้วย เราลองไปดูคำคมของเขากันดีกว่า“Remember, we are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience.


คำคมนี้มีใจความว่า จงจำไว้ว่าเราไม่ใช่มนุษย์ผู้มีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณ  แต่เราเป็นผู้มีจิตวิญญาณที่มีประสบการณ์ของมนุษย์เรามาดูคำศัพท์ที่ใช้ในคำคมนี้กันค่ะ

 

human beings      เป็น    noun   แปลว่า  มนุษย์    

All human beings are mortal.

มนุษย์ทุกคนนั้นต้องตาย

 


spiritual    เป็น   adj.    แปลว่า  เกี่ยวกับจิตวิญญาณ / เกี่ยวกับจิตใจ   

I am working on my spiritual development.

ฉันกำลังพยายามพัฒนาจิตใจของตัวเองอยู่


experience     เป็น   noun    แปลว่า    ประสบการณ์

I think a part-time job is a good experience.

ฉันคิดว่างานพิเศษนั้นเป็นประสบการณ์ที่ดี

นอกจากนี้คำว่า experience นั้นยังสามารถใช้ในรูปของ verb ได้อีกด้วย โดยจะมีความหมายว่า มีประสบการณ์ นั่นเอง

That was one of the worst days I’ve ever experienced.

นั่นเป็นวันที่แย่ที่สุดวันหนึ่งที่ฉันเคยประสบมา

 

 

Stephen Covey นั้นเสนอแนวความคิดในด้านจริยธรรมพื้นฐานที่มีมาแต่โบราณมาปรับใช้กับการบริหารงานในสมัยใหม่ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงอุปนิสัยของผู้ที่เป็นผู้นำก่อน ทั้งในด้านระเบียบวินัย คุณลักษณะและจริยธรรม เป็นต้น โดยทุกคนนั้นควรเคารพตนเองและเคารพผู้อื่นด้วย ในการบริหารงาน เขามักจะแนะนำให้แบ่งงานออกเป็น 4 กลุ่มคือ งานที่ด่วนและสำคัญ (Urgent and Important) งานที่ไม่ด่วนและไม่สำคัญ (Non-urgent and Unimportant) งานที่ด่วนแต่ไม่สำคัญ (Urgent and not Important) และ งานที่ไม่ด่วนแต่สำคัญ (Non-urgent and Important) จากนั้นจึงจัดลำดับความสำคัญของงานและเวลาที่จะต้องลงมือทำ ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีและช่วยให้การบริหารจัดการงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท่านผู้อ่านลองนำแนวคิดดีๆนี้ไปปรับใช้ในการทำงานกันได้นะคะ ส่วนใครที่สนใจก็ลองหาหนังสือ “The 7 Habits of Highly Effective People” มาอ่านกันดูนะคะ รับรองว่าได้ข้อคิดและติดใจกันแน่นอนค่ะ