EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    Order of Adjectives
Home  » Effective Writing  »  Order of Adjectives
Headline : การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ (Order of Adjective)
Date : 15   มิถุนายน   2554
View : 19551
By Big John
  
การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ (Order of Adjective)


อาจารย์ จอห์น: เจอกันอีกเช่นเคยน๊ะครับ สัปดาห์นี้เราจะมาเข้าสู่เนื้อหาสาระการเรียนรู้เรื่อง  Order of ajective หรือ การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ (Adjective) กัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียว อาจารย์เชื่อว่าหลายๆคนในห้องนี้ยังไม่เคยเรียนมาก่อน หรือเคยเรียนมาแล้วแต่ก็ยังเรียงลำดับ หรือวางตำแหน่งกันผิดๆถูกๆ เอาล่ะวันนี้เราจะมาทบทวน การเรียงลำดับคำคุณศัพท์กันครับ 
      การเรียงลำดับคำคุณศัพท์นั้นนับเป็นสิ่งจำเป็นมากในการเขียนประโยค ไม่ว่าในภาษาใดก็ตาม เนื่องจากการเรียงลำดับคำที่ผิดพลาดนั้นย่อมส่งผลถึงความหมายที่ผิดพลาดไป ด้วย ดังนั้นการเรียงลำดับคำคุณศัพท์จึงเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญและไม่ควร มองข้ามอย่างเด็ดขาด ตัวอย่างเช่น 
     12 คนลูกค้าแรกของฉัน หรือ คันแดงสีรถ จะเห็นได้ว่าประโยคภาษาไทยทั้ง 2 ประโยคที่ยกตัวอย่างมาให้ดูนั้นไม่สามารถใช้สื่อความหมายได้หรือสื่อความ หมายได้แต่ไม่เป็นที่เข้าใจ ในทำนองเดียวกันลักษณะเช่นนี้ก็ส่งผลในภาษาอังกฤษเช่นกัน

ดาเรน: อาจารย์ครับการเรียงลำดับเราแบ่งหรือจำแนกได้เป็นกี่ประเภทครับ?
อาจารย์ จอห์น: ครับดาเรน โดยปกติแล้วการเรียงลำดับคำคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษนั้น เราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ


1.นำหน้าคำนาม
      1.Article ได้แก่ a,an,the ใช้วางหน้าคำนามและกลุ่มคำ (possessive adjective) ได้แก่คำ my, your, his, her, our, their คำสองประเภทนี้มักจะไม่ปรากฏอยู่ด้วยกันจะปรากฏเพียงประเภทใดประเภท หนึ่งเท่านั้น
      2.Apostrophe หรือคำแสดงความเป็นเจ้าของคำนาม เช่น Wichai’s book หรือ The children’s toys, the boys’bag
      3.คำบอกลำดับที่ ได้แก่คำที่แสดงลำดับก่อนหน้าหลัง เช่น First (ที่ 1), Secound (ที่ 2), third (ที่ 3), next (ถัดไป), Last (สุดท้าย)
      4.คำแสดงจำนวน เช่น One, two, three, four, many, several

2.กลุ่มคำคุณศัพท์ที่แสดงลักษณะของคำนามในส่วนที่ 2 ให้เรียงดังนี้ คำแสดงความคิดเห็น ขนาด อายุ รูปร่าง สี แหล่งที่มา วัสดุ วัตถุประสงค์ คำนาม
      1.คำแสดงความคิดเห็น เช่น beautiful, cute, handsome, pretty, smart บางคนอาจะมองว่าสวย บางคนอาจจะมองว่าไม่สวย คำในลักษณะนี้จัดอยู่ในกลุ่มเกี่ยวกับความคิดเห็น คือไม่สามารถนำเกณฑ์ใดมาตัดสินกันได้ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละคน
      2.ขนาด ได้แก่คำจำพวก short (สั้น) long (ยาว) 
      3. อายุ ได้แก่คำประเภท old (เก่า), new (ใหม่), young (หนุ่ม)
      4.รูปร่าง ได้แก่คำประเภท square (สี่เหลี่ยมจตุรัส), round (กลม) สามารถจัดเป็นรูปทรงเราขาคณิต หรือวัดออกมาได้
      5. สี เช่น แดง เขียง เหลือง
      6. แหล่งที่มาได้แก่กลุ่มคำที่แสดงเชื้อชาติ และสัญชาติ เช่น อังกฤษ ไทย ฝรั่งเศส อเมริกัน
      7.วัสดุ ได้แก่กลุ่มคำที่นำหน้าที่นำมาทำเป็นสิ่งของนั้นๆ เช่น ไม้ เหล็ก หนังสัตว์ ทอง เงิน ซึ่งจะแปลได้ว่า ทำด้วยหรือทำมาจาก
      8. จุดประสงค์ ได้แก่กลุมคำทื่แสดงประโยชน์ การใช้สอย เช่น ใช้เพื่อเล่นกีฬา ใช้วิ่ง เป็นต้น
      9.คำนาม คือ คำที่เป็นหลักซึ่งจะต้องแปลจากส่วนหลังไปยังส่วนหน้า


กลุ่มคำทั้ง 9 ชนิดนี้ สามารถแสดงเป็นตารางได้ดังต่อไปนี้

คำนำหน้านาม 's คำบอกลำดับที่
คำแสดงจำนวนนับ คำแสดงความเห็น ขนาด อายุ รูปร่าง สี แหล่งที่มา วัสดุที่ใช้ทำ จุดประสงค์ นามหลัก
    The man's     first      four      intersting  little old  round red    Thai     silk   painting

อาจารย์ จอห์น: เป็นไงบ้างดาเรน คนอื่นๆ เคลียร์ไหมครับ?
ดาเรนและคนอื่นๆ: เคลียร์ค่ะ/ครับอาจารย์!
  อาจารย์ จอห์น: เอาล่ะครับ จากที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมด ใครมีคำถามหรือข้อสงสัยอื่นๆ จะถามอาจารย์อีกไหมครับ? วันนี้อาจารย์อาจจะเลิกเร็วหน่อย เพราะอาจารย์มีภาระกิจสำคัญที่ต้องไปทำอย่างเร่งด่วน
ทุกคน: ไม่มีครับ/ค่ะ!
อาจารย์ จอห์น: โอเค ถ้างั้นเรามาดูแบบฝึกหัดทบทวนกฏเกณฑ์เรื่อง Order of Adjectives กันเลยดีกว่าครับ เช่นเคยครับ ให้ทุกคน Click ไปที่ Assignment for you เพื่อดูรายละเอียดพร้อมกันเลยครับ
      
Assignment for You
อาจารย์ จอห์น: เมื่อทุกคนดูรายละเอียดแล้ว ฝากให้ทุกคนไปฝึกทำเป็นการบ้าน แล้วสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับ

 
Written & illustrated by Big John
Published: 15 June, 2011

คอลัมน์ English for You จัดทำขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar) และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาการเขียน การอ่าน การพูด โดยจำลองเหตุการณ์ จำลองห้องเรียนขึ้นมาโดยมีครูกับนักเรียน คอลัมน์นี้จะนำท่านผู้อ่านเข้าไปสู่ห้องเรียนเสมือนจริง ท่านสามารถเข้ามาอ่านและเรียนรู้คอลัมน์ English for you ได้ทุกอาทิตย์ อย่าลืมติดตามกันนะครับ

ประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์นี้ ที่มีความสนใจหรือประสงค์จะต่อยอดหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ ท่านทั้งทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ของท่าน ท่านก็สามารถสั่งซื้อบัตร EOL Card เพื่อ Log in เข้าใช้ระบบฝึกฝนภาษาอังกฤษของ EOL ได้ทุกวัน โดยการสั่งจองหรือสั่งซื้อผ่านหน้าเว็ปไซต์ www.engtest.net หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-373-1115 หรือ 02-729-8404 สำหรับท่านที่มีบัตร EOL card อยู่แล้วทั้งแบบ Personal card หรือ Corporate card ก็สามารถเข้าไปฝึกฝนภาษาอังกฤษของท่านได้ตลอดเวลาครับ ในขณะเดียวกันนี้ระบบ EOL Version 2011 ก็ได้เปิดให้ทุกท่านได้ทดลองใช้ฟรีแล้วน๊ะครับ ยังไงก็ Log in เข้าไปใช้ระบบฝึกฝนกันมากๆน๊ะครับ

If you guys wish to enhance, excel or progress your English skills, you can feel free to purchase our EOL's products to log in onto our EOL Based Online English System directly through our website: www.engtest.net or E-mail address: [email protected] or the following number 02-373-1115 or 02-729-8404 daily. If you have your own EOL cards, you can feel free to log in to our EOL system so as to practise your English everyday. By the way, I'd like to inform you guys EOL Version 2011 is available now and waiting for you to try! Let you check it out!