EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    English from news- อ่านข่าวฝึกภาษา
Home  » English from news  »  English from news- อ่านข่าวฝึกภาษา
Headline : Four ways to beat hackers and protect your online accounts - สี่วิธีในการเอาชนะแฮกเกอร์และปกป้องบัญชีออนไลน์ของคุณ!!
Date : 23   กุมภาพันธ์   2562
View : 2636
By Zomonatto
  

 

 

ในโลกยุคปัจจุบัน โซเชียลมีเดียเป็นหนึ่งช่องทางที่แฮกเกอร์เลือกจะขโมยข้อมูลเพื่อผลทางธุรกรรม!

คนที่ตกเป็นเหยื่อนั้นก็ไม่ใช่น้อย น่ากลัวไม่ใช่เล่นเลยจริงๆ

ว่าแต่...เราจะมีวิธีการป้องกันตนเองจากแฮกเกอร์ได้อย่างไร เพื่อนๆไปหาคำตอบได้จากข่าวด้านล่างนี้เลยจ้า

 

(คลิกคลุมแถบสีเทาเพื่อดูคำแปล)

 

Four ways to beat hackers and protect your online accounts

สี่วิธีในการเอาชนะแฮกเกอร์และปกป้องบัญชีออนไลน์ของคุณ

 

 

THE POLICE Technology Crime Suppression Division (TCSD) is reminding people to regularly change their passwords for social media accounts as a protection against hackers, who broke into many Facebook users belonging to Thai users, resulting in 623 police complaints in 2018.

กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ปอท.) เตือนผู้คนให้เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีโซเชียลมีเดียของพวกเขาเป็นประจำ เพื่อป้องกันแฮกเกอร์ ซึ่งบุกรุกผู้ใช้เฟซบุ๊กคนไทยจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการร้องเรียนกับตำรวจ 623 ครั้งในปีพ.ศ. 2561

Siriwat recommended that social media users follow four steps to fully protect themselves: |1. Change your password to one that is hard to guess; 2. Use a Two Factor Authentication (2FA), which ensures the security of online accounts by requiring another piece of information beyond just your username and password; 3. Get a “Did you just sign in?” notification when access from an unrecognised device; and 4. Improve your email security via the account settings.

นายศิริวัฒน์แนะนำให้ผู้ใช้โซเชียลมีเดียทำตามสี่ขั้นตอนเพื่อปกป้องตนเองอย่างเต็มที่: 1 เปลี่ยนรหัสผ่านของคุณให้เป็นรหัสที่เดายาก 2. ใช้การยืนยันตัวตนแบบสองชั้น ซึ่งรับรองความปลอดภัยของบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ โดยใช้ข้อมูลอื่นนอกเหนือจากชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ 3. รับการแจ้งเตือนคุณเพิ่งลงชื่อเข้าใช้ใช่ไหมเมื่อใช้งานจากอุปกรณ์ที่ไม่รู้จัก และ 4. ปรับปรุงความปลอดภัยอีเมลของคุณผ่านการตั้งค่าบัญชี

He also said that people can check if their Facebook accounts have been hacked by going to “Account Settings”, then “Security and Login”, and then “Where You're Logged In” which allows you to see the list of devices you have used to log in.  If you see unrecognised devices in that list, it is likely your accounts have been hacked so you must “log out” from those devices and change your account password.  Those who have been hacked can report the incident to Facebook administrators, which may require a Thai ID card identification to recover the hacked accounts.

เขายังกล่าวอีกว่า ผู้คนสามารถตรวจสอบว่าบัญชีเฟซบุ๊กของพวกเขาถูกแฮ็คหรือไม่ โดยไปที่การตั้งค่าบัญชีจากนั้นไปที่ความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบและจากนั้นไปที่ คุณกำลังเข้าสู่ระบบที่ไหนซึ่งคุณจะเห็นรายการอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าสู่ระบบ หากคุณเห็นอุปกรณ์ที่ไม่รู้จักในรายการ นั่นอาจเป็นไปได้ว่าบัญชีของคุณถูกแฮ็ก ดังนั้นคุณต้อง “ออกจากระบบจากอุปกรณ์เหล่านั้น และเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีของคุณ ผู้ที่ถูกแฮ็กสามารถรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแก่ผู้ดูแลระบบ เฟซบุ๊ก ซึ่งอาจต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนไทยในการกู้คืนบัญชีที่ถูกแฮ็ก

Once back in your account, users should change passwords, and if that is not possible, they should terminate the account, he said. 

นายศิริวัฒน์กล่าวว่า เมื่อกลับไปที่บัญชีของคุณ ผู้ใช้ควรเปลี่ยนรหัสผ่าน และหากไม่สามารถทำได้ ผู้ใช้ควรยกเลิกบัญชีดังกล่าว

Victims should also report it to police, as well as notify their social media friends about the hacking so anyone being asked to lend or send money doesn’t also fall victim. Hacking equates to unauthorised access, which is an offence under the Computer Act 2017.

ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อควรรายงานต่อตำรวจ รวมทั้งแจ้งให้เพื่อนในสื่อออนไลน์ของพวกเขาทราบเกี่ยวกับการแฮ็ก เพื่อที่ใครก็ตามที่ถูกขอให้ยืมหรือส่งเงินจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อ การแฮ็คเท่ากับการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ปี2560

 

News Source: The Nation

(http://www.nationmultimedia.com/detail/national/30363746)

Photo Credit: The Nation

 

 

Interesting Vocabulary

 

1. social media (noun): สื่อออนไลน์

The internet and social media contribute both positive and negative impacts on our society.

อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ส่งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อสังคมของเรา

 

2. hacker(s) (noun): แฮกเกอร์, ผู้เจาะระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

Hacker attacks and data theft are now everyday concerns.

การโจมตีของแฮกเกอร์และการขโมยข้อมูลเป็นเรื่องที่น่ากังวลในทุกวันนี้

 

3. complaint(s) (noun): การร้องทุกข์, การร้องเรียน

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

Rebecca made a complaint about the construction noise near her house.

รีเบคก้าได้ร้องเรียนเกี่ยวกับเสียงก่อสร้างใกล้บ้านของเธอ

 

4. security (noun): ความปลอดภัย

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

Please give me a moment to check out the security system.

โปรดให้เวลาฉันสักครู่เพื่อตรวจสอบระบบความปลอดภัย

 

5. online account (noun): บัญชีผู้ใช้ออนไลน์

It is important to keep your online accounts secure.

มันเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องรักษาความปลอดภัยบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ของคุณ

 

6. notification (noun): การแจ้งเตือน, การประกาศ

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

If you wish to close your bank account, you must give them a written notification.

หากคุณต้องการปิดบัญชีธนาคารของคุณ คุณจะต้องส่งหนังสือแจ้งให้พวกเขาทราบ

 

7. unrecognised (adjective): ซึ่งจำไม่ได้, ซึ่งไม่รู้จัก

Jane greeted the hotel manager in a friendly manner, yet the manager found this client unrecognised.

เจนทักทายผู้จัดการโรงแรมในท่าทางที่เป็นมิตร แต่ผู้จัดการไม่รู้จักลูกค้ารายนี้

 

8. device (noun): อุปกรณ์, เครื่องมือ, เครื่องใช้, กลไก

I found your mobile device very high technological.

ฉันพบว่าอุปกรณ์มือถือของคุณมีเทคโนโลยีสูงมาก

 

9. incident (noun): เหตุการณ์

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

Here is the place where the criminal incident took place.

นี่คือสถานที่ที่เหตุการณ์อาชญากรรมเกิดขึ้น

 

10. administrator(s) (noun): ผู้ดูแลจัดการ,ผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่ปกครอง

Sandy has worked as a school administrator for three years.

แซนดี้ทำงานเป็นผู้ดูแลจัดการโรงเรียนมาสามปีแล้ว

 

11. identification (noun): การแสดงตัว

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

May I see your driver's license for identification?

ฉันขอใบขับขี่ของคุณเพื่อดูตัวตนได้ไหม

 

12. terminate (verb): สิ้นสุด, ยุติ, จบลง

It sounded like Amina was trying to terminate the conversation.

ดูเหมือนว่าอามีนากำลังพยายามยุติการสนทนา

 

13. victim(s) (noun): เหยื่อ, ผู้เสียหาย, ผู้เคราะห์ร้าย

Tiffany claimed to have been a victim of sexual abuse.

ทิฟฟานี่เรียกร้องว่าเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศ

 

14. unauthorised (adjective): ไม่ได้รับอนุญาต, ไม่ได้รับอนุมัติ

There was an unauthorised plane departure from Bay 6.

มีเครื่องบินออกโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าจอด 6

 

15. offence (noun): การกระทำผิดกฎหมาย

(คำแปลนี้ใช้เฉพาะกับบริบทในข่าวเท่านั้น)

It's the fourth time that John has been convicted of a drug offence.

นี่เป็นครั้งที่สี่ที่จอห์นถูกตัดสินว่ามีความผิดด้านยาเสพติด

 

 

Grammar

 

Pronouns – Personal, Possessive, Reflexive

 

Pronouns หรือ คำสรรพนาม แบ่งได้ทั้งหมด 7 ชนิด แต่สำหรับคอลัมน์นี้จะขอพูดถึง 3 ชนิดก่อน เนื่องจากพบเจอในข่าว นั่นก็คือ

 

1. Personal Pronoun (บุรุษสรรพนาม) คือ สรรพนามที่ใช้แทนบุคคลหรือสิ่งของในการพูดสนทนา มี 3 บุรุษคือ

บุรุษที่ 1 ได้แก่ตัวผู้พูด: I, we

บุรุษที่ 2 ได้แก่ผู้ฟัง: you

บุรุษที่ 3 ได้แก่ผู้ที่พูดถึง หรือ สิ่งที่พูดถึง: he, she, it, they

 

2. Possessive Pronoun (สรรพนามเจ้าของ) คือ สรรพนามที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น my, mine, your, yours, his, hers, its, theirs, our โดยใช้แทนคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ เมื่อต้องการแสดงความเป็นเจ้าของ


3. Reflexive Pronoun (สรรพนามตนเอง) คือ สรรพนามที่มี - self ลงท้าย ได้แก่ myself, yourself, ourselves, himself, herself, themselves, itself โดยใช้แทนคน สัตว์ หรือสิ่งต่างๆ เมื่อต้องการแสดงการกระทำต่อตนเอง หรือเพื่อการเน้น


ตารางนี้ชี้ให้เห็นรูปที่สัมพันธ์กันของคำสรรพนามนะคะ

Personal Pronouns

Possessive Forms

Reflexive Pronouns

รูปประธาน

รูปกรรม

Adjectives

Pronouns

I

Me

Me

Mine

Myself

We

Us

Our

Ours

Ourselves

You

You

Your

Yours

Yourself

He

Him

His

His

Himself

She

Her

Her

Hers

Herself

It

It

Its

Its

Itself

They

Them

Their

Thiers

themselves

 

ตัวอย่างคำสรรพนามต่างๆจากข่าว

·       THE POLICE Technology Crime Suppression Division (TCSD) is reminding people to regularly change their passwords for social media accounts…       

      their  ในที่นี้หมายถึง ของ people (คน)

                 ทำหน้าที่เป็น possessive pronoun ในรูป adjective

·      Siriwat recommended that social media users follow four steps to fully protect themselves:

themselves ในที่นี้หมายถึง social media users (ผู้ใช้งานสื่อออนไลน์)

                             ทำหน้าที่เป็น reflexive pronoun

·      Once back in your account, users should change passwords, and if that is not possible, they should terminate the account, he said. 

they ในที่นี้หมายถึง users (ผู้ใช้งาน)

               ทำหน้าที่เป็น personal pronoun ในรูปประธาน