EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    Communicative English ภาษาเป๊ะ ไม่มีโป๊ะ
Home  » Learn English by Poem  »  Communicative English ภาษาเป๊ะ ไม่มีโป๊ะ
Headline : Other Words for Tourist
Date : 19   กันยายน   2561
View : 11454
By Big B
  

สวัสดีเพื่อนๆ EOL ทุกคน กลับมาเจอกันอีกครั้ง กับคอลัมน์ Communicative English ห้องเรียนภาษาอังกฤษที่จะทำให้ทุกคนใช้ภาษาอังกฤษได้เป๊ะ ไม่มีโป๊ะ!!!

วันนี้ Big B มีคำศัพท์ที่ใช้เรียกนักท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆมาฝากทุกคนด้วยแหละ ถ้าหากว่าเบื่อใช้คำว่า Tourist แล้วจะมีคำว่าอะไรที่ใช้เรียกนักท่องเที่ยวได้บ้าง มาดูกันเลย

ลองเอาไปใช้กันดูนะทุกคน เผื่อว่าจะช่วยเพิ่มสีสันในการสื่อสารภาษาอังกฤษของทุกคนเนอะ

อาทิตย์หน้ามีกิจกรรม อย่าลืมติดตามกันด้วยเด้อ

บายยยยยยยยยยยยยยยย