EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


Forgot Password?
    Top 10 Most Common Idioms in English
Home  » Communicative English  »  Top 10 Most Common Idioms in English
Headline : 10 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุด
Date : 1   เมษายน   2557
View : 9592
By หมีพูห์
  

Top 10 Most Common Idioms in English

10 สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยที่สุด


The best way to understand idioms is to memorize their meanings from the standpoint of a native speaker. We have listed the 10 most common idioms in English and their actual meanings.

วิธีที่ดีที่สุดที่จะเข้าใจสำนวนภาษาอังกฤษต่างๆก็คือการทำความเข้าใจโดยสังเกตจากมุมมองด้านต่างๆของเจ้าของภาษา มีสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้มากที่สุด 10 สำนวนพร้อมความหมาย เรามาดูกันค่ะ



1.    Piece of cake (very easy) – The idiom “a piece of cake” is a common phrase that is used to say that something is quite easy to do or complete like enjoying a piece of cake, it is really easy. For example, “This car race is a piece of cake”.

สำนวน “a piece of cake” คือ วลีที่ใช้ในการพูดถึงงานที่มีความง่าย หรือเมื่อใครสักคนทำอะไรบางสิ่งแล้วสิ่งนั้นเหมือนกับที่เรากำลังเพลิดเพลินกับการรับประทานเค้ก ที่แสนจะง่ายดายนั่นเอง ตัวอย่างเช่น “การแข่งรถในครั้งนี้มันง่ายมาก”



2.    Costs an arm and a leg (very expensive) - It means that something cost, or will cost, a high price so you have to pay it with your arm and leg.

For example,

A: “How much does movie ticket cost?”

B: “It costs an arm and a leg!”

สำนวน “costs an arm and a leg” หมายถึง บางสิ่งที่มีราคาแพง ราคาสูง จนเหมือนกับว่าต้องจ่ายด้วยแขนและขาของคุณ ตัวอย่างเช่น A ถาม B ว่า ตั๋วหนังราคาเท่าไหร่ B ตอบกลับว่า มันแพงมาก



3.    Break a leg (be lucky) – Before you are going on stage to perform in a drama or musical performance, someone will say “break a leg”. For example, “My friend is going to cast characters in this drama, so I say break a leg.”

  สำนวน “break a leg” หลายคนอาจจะเข้าใจว่าวลีนี้มีความหมายในเชิงที่ไม่ดี แต่จริงๆแล้ววลีนี้เป็นสำนวนที่หมายถึงขอให้โชคดี ซึ่งใช้เมื่อมีใครสักคนกำลังจะขึ้นแสดงละครหรือดนตรีบนเวที ตัวอย่างเช่น เพื่อนของฉันกำลังจะไปคัดเลือกตัวนักแสดงในละครเรื่องนี้ ฉันจึงพูดกับเธอว่า ขอให้เธอโชคดีนะ



 4.    Hit the books (to study) - It means to study. It also means to prepare for classes by reading and doing all assignments. For example, “I spend the weekend hit the books because I am going to have finals examination next week.”

  สำนวน “hit the books” มักจะใช้ในกลุ่มของนักเรียน นักศึกษา มีความหมายว่า ไปเรียน หรือ เรียนหนัก นอกจากนี้ยังหมายถึง การเตรียมอ่านบทเรียนหรือทำการบ้าน ตัวอย่างเช่น ฉันใช้เวลาอ่านหนังสือในช่วงวันหยุด เพราะว่าต้องเตรียมตัวสอบปลายภาคในสัปดาห์หน้า



 5.    Let the cat out of the bag (to reveal) – It means to reveal something that is a secret. For example, “Paul wanted to surprise his wife with a wedding anniversary gift, but Ellena let the cat out of the bag by telling her what he bought.”

 สำนวน “let the cat out of the bag” มีความหมายว่า เปิดเผยบางสิ่งที่เป็นความลับ ตัวอย่างเช่น พอลต้องการที่จะเซอร์ไพรส์ภรรยาในวันครบรอบแต่งงาน แต่เอเลนนาไปบอกภรรยาของพอลว่าเขาซื้ออะไรให้



 6.    Hit the nail on the head (to do correctly) – It means to speak or act in the most proper effective and right way. In addition, it means to describe exactly what is causing a situation or problem. For example, “He hit the nail on the head when he mentioned politics as being the cause of our present problems.”

  สำนวน “hit the nail on the head” มีความหมายว่า พูดหรือกระทำในทางที่เหมาะสมและถูกต้อง นอกจากนี้ยังหมายถึง การอธิบายถึงสาเหตุของปัญหาในแต่ละสถานการณ์ ตัวอย่างเช่น เขาพูดได้ตรงประเด็นว่าการเมืองเป็นสาเหตุของปัญหา ณ ตอนนี้


 

7.    When pigs fly (impossibility) - Pigs fly is a figure of speech used to indicate the unlikeliness of some event. The phrase is thought to come from an old Scottish proverb of the 16th century. It was used to mean impossibilities. For example, “He will pay for the drinks when pigs fly.”

  สำนวน “when pigs fly” ใช้ระบุถึงสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในเหตุการณ์บางเหตุการณ์ วลีนี้เป็นสำนวนสุภาษิตโบราณของสกอตแลนด์ในศตวรรษที่ 16 ซึ่งแปลว่า สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ไม่มีทางที่เขาจะจ่ายเงินค่าเครื่องดื่ม


 

8.    You can’t judge a book by its cover (prejudge) – It means you shouldn’t judge the quality, character or value of someone or something just by their appearance. For example, “Jane looks very stupid, but you can’t judge a book by its cover.”

  สำนวน “you can’t judge a book by its cover” หมายถึง เราไม่ควรตัดสินผู้อื่นหรือสิ่งบางสิ่งจากคุณภาพ ลักษณะ หรือ คุณค่าของคนโดยมองจากภายนอกเพียงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น เจนดูเป็นคนไม่ค่อยฉลาด แต่คุณก็ไม่ควรรีบตัดสิน บางทีเธออาจจะฉลาดก็ได้

 

 

  9.    Bite off more than you can chew (to be ambitious person) – It means to try to do something that beyond your capabilities. For example, “Andy started to repair his computer by himself, but he realized that he had bitten off more than he could chew.”

สำนวน “bite off more than you can chew” หมายถึง การพยายามทำบางสิ่งบางอย่างที่เกินความสามารถของตัวเอง หรือเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองค่อนข้างสูง ตัวอย่างเช่น แอนดี้เริ่มที่จะซ่อมคอมพิวเตอร์ด้วยตัวของเขาเอง แต่เขาคิดว่ามันเกินความสามารถของเขา



10. Scratch someone’s back (to wish) – It means to do something kind and helpful for someone in the hope that he will do something for you. For example, “If you scratch the supervisor’s back, he will help you when you need help.”

  สำนวน “scratch someone’s back” หมายถึง การทำประโยชน์หรือสิ่งที่ดีให้กับผู้อื่น โดยหวังว่าเขาจะให้สิ่งดีๆกับเรากลับคืนมา ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทำดีกับหัวหน้างาน เขาก็จะช่วยคุณเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือ

 

หวังว่าสำนวนและความหมายเหล่านี้จะทำให้ผู้อ่านมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 

 Written in English by: North

Translated by: DaDa