| | | | | | | |
                    


ข้อกำหนดในการใช้งานระบบ
1.การทดสอบชุด EOL เป็นการทดสอบออนใลน์ จัดทำโดยบริษัทอิงลิชออนใลน์ จำกัด บริษัทจึงมีข้อตกลงเบื้องต้นขึ้นเพื่อท่านสมาชิกหรือท่านจะขอใช้บริการ โดยหลังจากที่อ่านจบแล้วให้ท่าน กดปุ่ม " ยอมรับ " เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนกรอกแบบฟอมร์มสมาชิกใหม่ ขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจโดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิ์ประโยนช์ในการใช้บริการ ของส่วนรวม และส่วนตัวท่านเอง ในขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มใบสมัครนั้น สมาชิกจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆตามความเป็นจริง

2.การทดสอบชุด EOL ไม่คิดค่าบริการสำหรับการนำข้อสอบจาก ตัวอย่างจากสมาชิกแต่อย่างใด ยกเว้นการเข้าใช้โดยแบบสมาชิกจากการชื้อรูปแบบผลิตภัณฑ์กับทางบริษัทฯ สมาชิกจะต้องจัดหาอุปกรณ์ในการติดต่อเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ต และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนอื่นๆ ด้วยตัวเอง

3.การกำหนดรหัสผ่าน ทางบริษัทขอสวงนสิทธิ์ไม่ให้ใช้คำเหล่านี้ได้แก่ "webmaster", "hostmaster", "admin", "administrator", "postmaster" หรือคำอื่นๆที่ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบ เป็นชื่อติดต่อบริการ (username, password, login name)

4.ชื่อผู้ติดต่อบริการ (username) และรหัสผ่าน (password) ต้องใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้น และจะต้องรักษา username และ password เป็นความลับ ซึ่งถ้าเกิดเหตุอันมิพึงประสงค์กับการทดสอบของท่าน บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากการที่ท่านไดให้ usrename และ password แก่บุคลคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

5.ทางบริษัท ถือว่า ความเป็นส่วนตัวเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการใช้งาน ดังนั้น บริษัทจะไม่เข้าไปยุ่งกับ ข้อมูลของท่าน นอกเหนือจากข้อกำหนดที่ได้ตกลง

6.สมาชิกจะได้รับข่าวสารจางทางบริษัทอย่างต่อเนื่อง โดยสมาชิกติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บของทางบริษัท และทางจดหมาย อิเล็กทรนิคล์ (E-Mail)

7.ห้ามใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ หรือเป็นการหมิ่นประมาณผู้อื่นในการสื่อสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีใน การใช้ระบบของบริษัท

8.บริษัทไม่ขอรับประกันความเสียหายของข้อมูลการเข้าใช้งานระบบการทดสอบอนนใลน์ การใช้บริการของสมาชิก ชึ่งอาจไม่สามารถให้ บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของ หน่วยงานอาจจะเกิดการเสียหายขึ้นได้โดยอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิด แต่อย่างไรก็ดีระบบที่บริษัทเลือกมาให้บริการ กับท่า่นเป็นระบบที่ดีและมีความปลอดภัย ซึ่งในภาวะ การทำงานปกติ จะไม่เกิดความเสียหายใดๆ

9.ข้อความ ข้อสอบ ที่อยู่ใน การทดสอบชุด EOL ถือทรัพย์สินเป็นขอบริษัท ขอสงวนลิขสิทธิ์ ในข้อความข้อสอบ เสียง ภาพเห่ลานี้ ห้ามมิให้สมาชิกนำไปเผยแพร่ ดัดแปลง แก้ไขใดๆ

10.หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการ ชุดทดสอบชุด EOL ในการให้บริการของบริษัทจะแจ้งให้สมาชิกทราบ โดยขึ้นที่หน้าจอ ข้อตกลงในการใช้บริการ

11.หากบริษัทพบว่าสมาชิกท่านใด ละเมิดข้อตกลงที่ตั้งไว้ บริษัทขอสวงนสิทธิ์ในการระงับการให้บริการ กับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า:: EOL Practice System Register Form ::
สามารถใส่ข้อมูลส่วนตัวด้วยภาษาไทยได้ แต่ Username และ Password จะต้องเป็นตัวอักษร
a-z , A-Z , 0-9 ความยาว 8- 20 ตัวอักษรเท่านั้น และต้องใส่ข้อมูลให้ครบในส่วนที่มีเครื่องหมาย *
*  First Name  :        *  Last Name   :  
*  Username  :   Username and Password must have 8-20 Characters long
*  Password  :       *  Re - Password   :  
*  Gender  :   Male  Female                  *  Date of Birth   :   ex. 2012-01-31
*  Education  :           School Name   : 
Address  : 
*  E-mail  :           Tel.   :  
     ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการใช้ระบบ ( I accept the EOL terms of use. )
   


 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3031778993 ผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์เลขที่ 0105548060561
Copyright © 2008 By English Online Co.,Ltd. All rights reserved.

Academician   |   Webmaster / Columnists   |   Mail

hit counter script