| | | | | | | |
                    
    วิธีการใช้งานระบบ EOL
Home  »  How to used EOL  »  วิธีการใช้งานระบบ EOL
Headline : How to Use EOL System ?
Date : 9   กุมภาพันธ์   2555
View : 26386     Reply : 0
By
  

  


 

  Video Manual

Getting Start

1. Register เพื่อสร้าง Username และ Password ของตนเอง

2. เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่สร้างขึ้น

3. ทดสอบฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

4. การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ถือครอง Account และการเปลี่ยน Passowrd


Refill Center For Using Full System

1. Refill Center (การนำเอา Code และ Pin จาก EOL Refill Card ไปใช้งาน

    2. การใช้งานระบบเต็ม ( Using EOL Full System )
        2.1 การเลือกรูปแบบการทดสอบทักษะและระดับความยากง่าย
        2.2 การสร้างแบบทดสอบและการทำแบบทดสอบ
        2.3 การประเมินผลหลังการทดสอบ
        2.4 การดูผลการทดสอบย้อนหลัง
3. การใช้งาน EOL Standard Test [EST]


Corporate Card [ องค์กร ]

1. การลงทะเบียนด้วย Corporate Card ( Master Account และ Sub Account )

2. การสร้างและลบสมาชิกลูก ( Sub Account )

3. การอนุญาตให้ Sub Account สามารถขอสิทธิ์ในการใช้งานจาก Master Account ได้

4. Grouping การจัดกลุ่มเพื่อง่ายต่อการแยกประเภทสมาชิก ( For Advanced Users )

5. การดูผลการทดสอบเชิงลึกของสมาชิกในกลุ่มทีละรายการ ( Report )

6. การดูผลการทดสอบเชิงสถิติของสมาชิกในกลุ่มทั้งกลุ่มพร้อมๆกัน ( Statistics )Download Manual

  - EOL Manual - Thai Version [PDF]

  - EOL Manual - English Version [PDF]


  - EOL Manual - Thai Version [DOC]

  - EOL Manual - English Version [DOC]

  

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3031778993 ผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์เลขที่ 0105548060561
Copyright © 2008 By English Online Co.,Ltd. All rights reserved.

Academician   |   Webmaster / Columnists   |   Mail

hit counter script