| | | | | | | |
                    
    English in Daily Life: How to Write a Resume in English !
Home  »  English From News  »  English in Daily Life: How to Write a Resume in English !
Headline : การเขียนเรซุเม่ภาษาอังกฤษย่อมยากกว่าการเขียนเรซูเม่ภาษาไทยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม วันนี้เรานำขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้เรซูเม่ของคุณดูสวยงามและน่าเชื่อถือมาฝากกันค่ะ ...
Date : 29   พฤศจิกายน   2553
View : 33850     Reply : 4
By Eva
  
 

How To Write Resume in English

Writing a resume in English can be very different than in your native tongue. The following how to outlines a standard resume format.

 การเขียนเรซูเม่ภาษาอังกฤษย่อมยากกว่าการเขียนเรซูเม่ภาษาไทยอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม วันนี้เรานำขั้นตอนง่ายๆที่จะช่วยให้เรซูเม่ของคุณดูสวยงามและน่าเชื่อถือมาฝากกันค่ะ

1.             First, take notes on your work experience - both paid and unpaid, full time and part time. Write down your responsibilities, job title and company information. Include everything!

          อันดับแรกเลยก็คือ จดโน๊ตเกี่ยวกับประวัติการทำงานลงในกระดาษ ไม่ว่าจะเป็นงานประจำ พาร์ททาม หรือแม้กระทั่งงานเพื่อการกุศล อะไรก็ตามแต่ที่เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงาน ใช้ได้หมดค่ะ จากนั้นเขียนอธิบายไปว่าในงานนั้นๆคุณมีหน้าที่รับผิดชอบอะไร ชื่อตำแหน่งงาน และข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือหน่วยงานที่คุณร่วมงานด้วย

2.             Take notes on your education. Include degree or certificates, major or course emphasis, school names and courses relevant to career objectives.

         หลังจากนั้น จดโน๊ตเกี่ยวกับประวัติการศึกษาของคุณลงในกระดาษ รวมทั้งชื่อของวุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา ชื่อของสถานศึกษา และที่สำคัญ วิชาใดที่เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งงานที่คุณต้องการสมัคร เพื่อทำให้เรซูเม่ของคุณดูน่าสนใจและโดดเด่น

3.             Take notes on other accomplishments. Include membership in organizations, military service and any other special accomplishments.

         ลำดับต่อมา จดโน๊ตเกี่ยวกับความสำเร็จที่ผ่านมาของคุณ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียน การงาน หรืออะไรก็ตามที่เป็นความสำเร็จ

4.             From the notes, choose which skills are transferable (skills that are similar) to the job you are applying for - these are the most important points for your resume.

          จากโน๊ตเหล่านั้น เลือกว่าทักษะหรือประเด็นความสำเร็จใดที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณต้องการสมัคร ประเด็นนี้จะเป็นส่วนช่วยอย่างมากเมื่อบริษัททำการพิจารณาเลือกรับพนักงาน

5.             Begin resume by writing your full name, address, telephone number, fax and email at the top of the resume.

          เมื่อจดโน๊ตรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสร็จแล้วก็เริ่มต้นทำการเขียนเรซูเม่ด้วยชื่อและนามสกุลเต็มของคุณ ที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์ติดต่อ เบอร์แฟกซ์ และอีเมลล์ข้างบนสุดของเรซูเม่

6.             Write an objective. The objective is a short sentence describing what type of work you hope to obtain.

          จากนั้นเขียนสรุปสั้นๆว่างานประเภทใดที่คุณต้องการสมัคร

7.             Begin work experience with your most recent job. Include the company specifics and your responsibilities - focus on the skills you have identified as transferable.

          และเริ่มต้นอธิบายประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของคุณโดยเริ่มต้นด้วยงานล่าสุดที่คุณทำรวมไปถึงชื่อหน่วยงานละหน้าที่รับผิดชอของคุณต่อตำแหน่งงานนั้นๆ อย่าลืมว่าพยายามหาหน้าที่ที่สอดคล้องกับตำแหน่งงานที่คุณต้องการสมัครให้มากที่สุด เพื่อที่ทางบริษัทจะได้พิจารณาว่าคุณมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานที่เขาต้องการ

8.             Continue to list all of your work experience job by job progressing backwards in time. Remember to focus on skills that are transferable.

           อธิบายประสบการณ์การทำงานของคุณจนตั้งแต่งานล่าสุดย้อนกลับไปจนถึงงานแรกที่คุณทำ

9.             Summarize your education, including important facts (degree type, specific courses studied) that are applicable to the job you are applying for.

          สรุปประวัติการศึกษา รวมไปถึงข้อมูลต่างๆที่สำคัญที่คุณได้จดลงไปในโน๊ต ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

10.        Include other relevant information such as languages spoken, computer programming knowledge etc. under the heading: Additional Skills

          เพิ่มเติมความสามารถพิเศษอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่คุณต้องการสมัครลงไป เช่น ความสามารถทางภาษา ความสามารถทางตอมพิวเตอร์ ความสามารถในการขับขี่ เป็นต้น

11.        Finish with the phrase: REFERENCES Available upon request

       และปิดท้ายเรซูเม่ของคุณอย่างสวยงามด้วยข้อความว่า REFERENCES Available upon request เพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ตัวคุณนั่นเอง หากทางบริษัทต้องการบุคคลอ้างอิง หรือค้ำประกัน

12.        Your entire resume should ideally not be any longer than one page. If you have had a number of years of experience specific to the job you are applying for, two pages are also acceptable.

        เรซูเม่ของคุณไม่ควรมีความยาวเกินกว่าหนึ่งหน้ากระดาษเท่านั้น ซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าเรซูเม่ที่ดีนั้นต้องยาว หากแต่เรซูเม่ที่ดีนั้นต้องมีข้อมูลครบถ้วน สั้นแต่ได้ใจความนั่นเอง แต่มีข้อจำกัดอยู่ว่า หากคุณมีประสบการณ์การทำงานมากมายจริงๆ ความยาวสองหน้ากระดาษก็เป็นที่ยอมรับเช่นเดียวกัน

มาดูตัวอย่างของเรซูเม่ที่สวยงามกันค่ะ

 

Written by Kenneth Beare, About.com, guide
Translation by Eva Lee    
Contact: evagoeke1988@googlemail.com

 

  

 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3031778993 ผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์เลขที่ 0105548060561
Copyright © 2008 By English Online Co.,Ltd. All rights reserved.

Academician   |   Webmaster / Columnists   |   Mail

hit counter script