EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?

EOL SYSTEM PROGRAM
What is EOL System Program / EOL Engtest.net
โปรแกรม EOL System มี 2 โหมดการใช้งานเพื่อยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
1. สำหรับบุคคลทั่วไป ใช้โปรแกรมใน 4 ฟังชั่น 5 กระบวนการ เริ่มต้นเพียง 100 บาทคุณก็หัดภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นได้ด้วตนเอง
2. สำหรับหน่วยงาน/ครัวเรือน/และองค์กร ใช้โปรแกรมและกระบวนการ 5 ขั้นตอนสู่ความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ + 1 ฟังชั่นการจัดการสมาชิก MLS (Management Learning System) 🧑‍🏫 สามารถบริหารทีมงาน /นักเรียน-นักศึกษาให้เกิดความก้าวหน้าในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นที่ประจักษ์วัดผลสัมฤทธิ์ได้