EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    EOL Individual Tutorial Program
Home  »   »  EOL Individual Tutorial Program
Headline : เรียนติวภาษาอังกฤษออนไลน์ครบวงจร
Date : 7   มกราคม   2565
View : 589
By Deen
  

 

อยากให้ภาษาอังกฤษคัวเองดีขึ้น ต้องรู้จักเราให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
EOL SYSTEM คือ โปรแกรมการเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคนไทย ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์แก้ปัญหาความอ่อนด้อยด้านภาษา
ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อไวรัส ทำให้ภาษาอังกฤษคนไทยอ่อนแออยู่ตลอดเวลา บจก.อืงลิซออนไลน์ จึงได้ลงทุนพัฒนาโปรแกรมเรียนรู้และฝึกฝนภาษาอังกฤษออนไลน์ภายใต้แนวคิด English Clinic for Thais
 
คลินิกหมอรักษาไข้ภาษาอังกฤษ  EOL System ประกอบด้วยเครื่องมือตรวจเช็ค วิเคราะห์และเยียวยารักษาไข้ภาษาอังกฤษ 5 ประการ (ขั้นตอน/กระบวนการ) คือ  1.ห้องคลังข้อสอบเพื่อตรวจวัดไข้ภาษาด้วยข้อสอบมากกว่า 60,000 ข้อ 2.ห้องวินิจฉัยโรคภาษาที่อ่อนด้อยด้วยโปรแกรมอัจฉริยะ 3.ห้องคลังบทเรียนกว่า 500 บทเพื่อการเยียวยา 4.ห้องเก็บบันทึกและดูแลผลการรักษา 5.ห้องตรวจเช็คสมรรถนะผู้เรียนด้วยโปรแกรมข้อสอบมาตรฐาน EST
คนไทยทุกวัยที่มีพิ้นความรู้ตั้งแต่ประถมปลายสามารถเรียนรู้ได้และหากทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในระบบของโปรแกรมแล้วมั่นใจได้เลยว่าผู้เรียนจะสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองภายในเวลาเพียง 1 ปี เปิดรับสมัครสมาชิก EOL Member Club เพื่อรับสิทธิ์ใช้โปรแกรมแบบไม่จำกัดภายในเวลา 1 ปี พร้อมอบรมการใช้โปรแกรมฟรี! ทุกวันเสาร์ตลอดเดือนมีนาคม เพียง 650 บาทต่อปี พร้อมรับสิทธิประโยชน์อื่นๆตามรูป