EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5
Home  »   »  Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5
Headline : รายละเอียดโครงการ TEOC5
Date : 18   พฤษภาคม   2562
View : 30267
By PGM.Yo
  

 

 

 

สรุปผลการจัดการแข่งขันโครงการ TEOC5 Update!!! 

 

ผลการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยUpdate!!! 

ผลการแข่งขันรอบชิงแชมป์ภาคการศึกษาUpdate!!!

ผลการแข่งขันรอบชิงแชมป์จังหวัดUpdate!!! 

 

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระดับประถม

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระดับม.ต้น

รายชื่อผู้เข้าแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยระดับม.ปลาย

รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ TEOC5

รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมสรุปผลการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน

ตารางการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัด

ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัด

 ตารางการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนภาคการศึกษา 

 

Thailand English Online Contest by EOL System