EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 3
Home  »   »  ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 3
Headline : รอบชิงแชมป์จังหวัด/รอบชิงแชมป์ภาค/รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
Date : 19   ธันวาคม   2560
View : 4988
By PGM.Yo
  

การแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 4

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร

กำหนดการแข่งขันและพิธีมอบรางวัลตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 3

 

 


 

  ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 3 รอบชิงแชมป์จังหวัด/รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา/รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 

                     

ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 3 รอบชิงแชมป์จังหวัด

 

 ผลการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 3 รอบชิงแชมป์ภาคการศึกษา