EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    The Most Important Sentences for Daily Use (Part 10)
Home  » One day One sentence  »  The Most Important Sentences for Daily Use (Part 10)
Headline : ประโยคที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้ในประจำวัน (ตอนที่ 10)
Date : 26   กันยายน   2559
View : 2234
By หมีพูห์
  

The Most Important Sentences for Daily Use (Part 10)

ประโยคที่สำคัญที่สุดสำหรับการใช้ในประจำวัน (ตอนที่ 10)
บทเรียนในการฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษในเหตุการณ์จริงประจำวันในคอลัมน์ Everyday English ก็ใกล้จะหมดตอนนี้แล้ว ยังไงก็แอดมินก็จะนำเอาความรู้ ตัวอย่างประโยคต่างๆมาให้ทุกท่านได้ฝึกฝนกันต่อในหัวข้อต่อๆไปนะคะ เอาล่ะ!!! เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เรามาดูตัวอย่างประโยคเจ๋งๆกันเลย!!!

I have not decided anything yet.

ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลย

I don’t know anything.

ฉันไม่รู้อะไรเลย

Forgive me, if I have hurt you.

ให้อภัยเถอะ ถ้าฉันทำให้คุณเจ็บ

Don’t make her cry.

อย่าทำให้เธอร้องไห้

Would you like to come with me?

คุณอยากมากับฉันไหม

How can I know?

ฉันจะรู้ได้อย่างไร

I love English.

ฉันรักภาษาอังกฤษ

She likes music.

เธอชอบเสียงเพลง

Doesn’t she know?

เธอไม่รู้หรือ

I don’t know about that.

ฉันไม่รู้เรื่องนั้น

What do you take?

คุณจะเอาอะไรไปบ้าง

What do you want to become?

คุณอยากเป็นอะไร

I really don’t know.

ฉันไม่รู้จริงๆ

Where do you stay?

คุณพักอยู่ที่ไหน

Don’t you talk to her?

คุณไม่คุยกับเธอหรือ

Won’t you meet me tomorrow?

คุณจะไม่นัดเจอฉันพรุ่งนี้หรือ

Why doesn’t she read stories?

ทำไมเธอไม่อ่านนิยาย

How do you go to college every day?

คุณเดินทางไปวิทยาลัยในทุกๆวันอย่างไร

I don’t like it.

ฉันไม่ชอบมัน

I don’t force you.

ฉันไม่ได้บังคับคุณ

 

 

 

 

 

Translated in Thai by: หมีพูห์

Video Lesson by:  https://www.youtube.com/watch?v=E_E7P7rjC-Y