EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    Stuck in a rut
Home  » Proverbs/Slang/Idioms  »  Stuck in a rut
Headline : Stuck in a rut เป็นสำนวนที่มาจาก stuck (ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ที่อยู่ในรูป Passive voice [V.3] หรือ Past participle used as an adjective) ที่แปลว่า ‘ติดแหงก’ ปกติจะมีตำแหน่งอยู่หลัง V.to be [is,am,are,was,were] หรือ Linking Verb.....
Date : 14   เมษายน   2555
View : 7806
By Big John
  
Stuck in a rut


 

Definition:

   - To be in a boring lifestyle that never changes
   - To be in a boring situation or in a boring condition

     สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นช่วงเวลาหยุดพักผ่อนชาร์จ Battery ชีวิตเพื่อ Refresh ตัวเองก่อนการเริ่มต้นชีวิตการทำงานอีกครั้งในวันที่ 16/17 หลายๆคนคงจะมีความสุขชื่นมื่นไปกับการเล่นน้ำสงกรานต์กันในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้ ยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับช่วงเวลาดีๆแบบนี้ และที่สำคัญใช้รถใช้ถนนกันก็อย่าประมาทกันนะครับ เช่นเคยครับสัปดาห์นี้ Big John ก็ไม่ลืมที่จะนำสำนวนดีๆมาฝากแฟนๆ ที่ติดตามคอลัมน์ English Idioms สัปดาห์นี้เรามาพูดถึงสำนวนยอดฮิตอย่าง Stuck in a rut [IDM] ผู้เขียนเชื่อว่าสำนวนนี้คงจะผ่านหูผ่านตาผู้อ่านหลายๆคนมาบ้าง Stuck in a rut เป็นสำนวนที่มาจาก stuck (ซึ่งทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ที่อยู่ในรูป Passive voice [V.3] หรือ Past participle used as an adjective) ที่แปลว่า ‘ติดแหงก’ ปกติจะมีตำแหน่งอยู่หลัง V.to be [is,am,are,was,were] หรือ Linking Verb (โดยเฉพาะมักใช้กับคำว่า Get) กับ Rut ที่แปลได้หลายความหมาย ซึ่งความหมายหนึ่งแปลว่า ‘ร่องถนน รอยลึกบนถนนที่เกิดขึ้นหลังจากที่รถแล่นผ่านไป’ ส่วนอีกความหมายหนึ่งแปลว่า ‘ฤดูติดสัตว์’ เมื่อรวมทั้งสองคำเข้าด้วยกันแปลตรงตัวว่า ‘ติดแหงกอยู่ในร่องถนน’ หรือ ‘ติดอยู่ในฤดูติดสัตว์’ ดังนั้นจากตรงนี้เราจึงสามารถอนุมานความหมายของสำนวนนี้ได้เลยก็คือหมายถึง ‘การใช้ชีวิตแบบซ้ำซากจำเจ’ หรือรวมไปถึง ‘การติดอยู่ในสถานการณ์อันน่าเบื่อที่คาราคาซัง, อยู่ในสภาวะอันน่าเบื่อ’ ตัวอย่างเช่น

    - Rodney felt that he was stuck in a rut, so he decided to go back to University to study dentistry.
      ร็อดนีย์รู้สึกว่าเขาชีวิตเขาน่าเบื่อซ้ำซากจำเจ ดังนั้นเขาจึงได้ตัดสินใจกลับไปที่มหาวิยาลัยเพื่อไปเรียนทันตกรรม

    - After resigning from his job, John was stuck in a rut because he couldn’t find a job and didn’t want to go back to school.
      หลังจากที่จอห์นลาออกจากงาน ชีวิตของเขาก็ติดแหงกอยู่ในสภาวะที่น่าเบื่อเพราะตกงานและไม่อยากจะกลับไปเรียนหนังสือ

      


Dialogue A: This is the dialogue between Darren & Max.

     Darren: Are you okay?
         Max: No, I feel really depressed these days.
     Darren: Why is that?
         Max: I feel like I’m stuck in a rut because I don’t know what to do with my life.
        ดาเรน: คุณโอเคไหม?
        แมกซ์: ไม่ครับ ช่วงนี้ผมรู้สึกหดหู่มากๆ
        ดาเรน: ทำไมเป็นแบบนั้นหล่ะครับ?
        แม็กซ์: ผมรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตของผมมันน่าเบื่อซ้ำซากจำเจ เพราะว่าผมไม่รู้จะทำอย่างไรกับชีวิตผมดี
       

Dialogue B: This is the dialogue between Zack & Kelly.

  Zack:
How was the mathematics lecture last week?
  Kelly: It was terrible. I was stuck in a rut.
  Zack: No way! Mathematics is your favourite subject, isn't it?
  Kelly: Yeah, but I didn't study at all because the lecturer kept gossiping about her neighbor for a whole period.
    แซ็ค: เล็คเชอร์วิชาคณิตศาตร์เมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นไงมั่ง?
   เคลลี่: แย่มาก ฉันหล่ะเซ็งจริงๆ (เพราะต้องทนฟังเรื่องไร้สาระตลอดทั้งชั่วโมงเรียน)
    แซ็ค: เป็นไปได้ไง! คณิตศาสตร์นี่เป็นวิชาโปรดเธอเลยไม่ใช่เหรอเคลลี่?
    เคลลี่: ก็ใช่ แต่ฉันไม่ได้เรียนเลยน่ะสิ เพราะอาจารย์มัวแต่นินทาเพื่อนบ้านทั้งชั่วโมงเลย


นอกจากนี้ ผู้อ่านยังสามารถใช้ a rut กับกริยาตัวอื่นได้อีกคือ get into ซึ่งแปลว่า ‘เข้าสู่สภาวะอันน่าเบื่อ’ เช่น

   During a 4-month school holiday, I felt I got into a rut because I seldom met my friends.
   ช่วงปิดเทอม 4 เดือน ฉันรู้สึกเบื่อเพราะแทบไม่ได้เจอเพื่อนๆ เลย

ส่วนสำนวนคู่ตรงข้ามก็คือ get out of a rut หมายถึง "หลุดพ้นจากสถานการณ์อันน่าเบื่อ" นั่นเอง เช่น

   When the term started, I got out of a rut because I got to meet and have fun with my friends.
   พอเปิดเทอม ฉันก็หายเซ็งเพราะมีโอกาสได้เจอเพื่อนๆ และได้สนุกสนานกัน
      
Written & illustrated by Big John
Published on 14th April,2012
Reference: http://www.idiomeanings.com
                   http://www.trueplookpanya.com


คอลัมน์ English idioms นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและนำเสนอ สำนวนภาษาอังกฤษที่พบบ่อยๆ และใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่ต้องการสร้างสีสันหรือทำให้บทสนทนาของ ท่านให้มีสีสันมากยิ่งขึ้น ท่านสามารถเข้ามาอ่านและมาเรียนรู้ศัพท์สำนวนใหม่ๆได้ทุกอาทิตย์ที่นี่ ที่ English idioms ที่ซึ่งเป็นศูนย์รวมที่รวบรวมสำนวนมากมายหลากหลายประเภท เหมาะแก่ผู้อ่านทุกเพศทุกวัยในการนำไปประยุกต์ใช้ในภาษาเขียน ภาษาพูดของท่าน สำหรับท่านที่สนใจ อย่าลืมติดตามกันนะครับ

หากผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์ English Idioms อยู่มีปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นก็สามารถโพสต์ความคิดเห็นของท่านลงได้ตรง Reply form ได้ ทุกความคิดเห็นจะมีประโยชน์อย่างมากกับการเขียนคอลัมน์ในครั้งต่อไป

ประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์ นี้ ที่มีความสนใจหรือประสงค์จะต่อยอดหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ ท่านทั้งทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ของท่าน ท่านก็สามารถสั่งซื้อบัตร EOL Card เพื่อ Log in เข้าใช้ระบบฝึกฝนภาษาอังกฤษของ EOL ได้ทุกวัน โดยการสั่งจองหรือสั่งซื้อผ่านหน้าเว็ปไซต์ www.engtest.net หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-373-1115 หรือ 02-729-8404 สำหรับท่านที่มีบัตร EOL card อยู่แล้วทั้งแบบ Personal card หรือ Corporate card ก็สามารถเข้าไปฝึกฝนภาษาอังกฤษของท่านได้ตลอดเวลาครับ Log in เข้าไปใช้ระบบฝึกฝนกันมากๆนะครับ

If you guys wish to enhance, excel or progress your English skills, you can feel free to purchase our EOL's products to log in onto our EOL Based Online English Testing System directly through www.engtest.net or E-mail address: [email protected] or the following numbers: 02-373-1115, 02-729-8404. If you have your own EOL cards, you can feel free to log in to our EOL system in order to practise and sharpen your English every day.