EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    BUSINESS IDIOMS ตอนที่ 15
Home  » Impressive Quotes  »  BUSINESS IDIOMS ตอนที่ 15
Headline : มาพับกบ เอ๊ย! พบกับ สำนวนธุรกิจสุดหรรษา ตอนที่ 15 มาแล้วจ้าา
Date : 23   มีนาคม   2559
View : 2997
By BlackPipe
  
Business Idioms
ตอนที่ 15
 
sky's the limit
คนเราจะพูดว่า the sky's the limit ในกรณีที่ไม่มีข้อจำกัดใดๆ เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง (เปรียบเสมือนท้องฟ้าที่ไร้สิ่งขวางกั้นนั่นเอง)
 
With their commission structure, the sky's the limit to what you can make.
 
ด้วยโครงสร้างค่านายหน้าของพวกเขา มันก็ไร้ขีดจำกัดในเรื่องรายได้ที่คุณจะสามารถทำได้
 
small talk
หมายถึง การพูดคุยในเรื่องสัพเพเหระที่ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครๆ เช่นเรื่องลมฟ้าอากาศ เป็นต้น
 
We typically spend about 15 minutes making small talk before we start our meetings.
โดยหลักๆ แล้ว เรามักจะใช้เวลาสัก 15 นาทีเพื่อคุยเรื่องเบาๆ กันก่อนที่จะเริ่มประชุมกัน
      
smooth sailing หรือ clear sailing
เป็นสำนวนที่ใช้อธิบายถึงสถานการณ์ซึ่งความสำเร็จได้มาโดยปราศจากอุปสรรคขัดขวางใดๆ
 
Once our largest competitor went out of business, it was smooth sailing.
เมื่อใดที่คู่แข่งรายใหญ่ของเราม้วนเสื่อไป ก็จะเปิดทางฉลุยให้ธุรกิจเรา     
 
snail mail
คำนี้ใช้เรียกระบบไปรษณีย์แบบดั้งเดิมที่ยังต้องพึ่งพาที่ทำการไปรษณีย์เป็นหลัก การที่เรียกขานเช่นนี้ก็เพราะ snail หรือหอยทากนั้นเป็นสัตว์ที่เคลื่อนที่เชื่องช้ามาก
 
If you want to fill out form 52-E and send it to the government, you have to do it using snail mail. They don't allow you to scan the document.
ถ้าคุณต้องการกรอกแบบฟอร์ม 52-E แล้วส่งไปให้รัฐบาล(อเมริกัน) คุณจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น พวกเขาไม่อนุญาตให้คุณสแกนเอกสารนี้ส่งไปหรอก
 
stand one's ground
ถ้าคุณ stand your ground ก็จะหมายความว่า คุณยืนกรานที่จะไม่ยอมเปลี่ยนความคิดหรือจุดยืนของคุณต่อประเด็นใดประเด็นหนึ่ง
 
We tried to change the dress code, but Human Resources stood their ground.         
พวกเราพยายามจะเปลี่ยนแปลงระเบียบเรื่องการแต่งกาย แต่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลยืนกรานให้ใช้แบบเดิมต่อไป
 
start off on the right foot
หมายถึง เริ่มทำบางสิ่งบางได้เป็นอย่างดี หรือ ออกตัวได้สวยนั่นเอง
 
We offered them a very generous price on their first order and everything shipped on time. We really started off on the right foot.
 
เราได้เสนอราคาแบบใจกว้างสุดๆ ให้กับการสั่งซื้อครั้งแรกของพวกเขา อีกทั้งสินค้าทุกอย่างก็ส่งถึงมือเขาได้ทันเวลา พวกเราออกตัวได้สวยจริงๆ
 
start off on the wrong foot
ในทางตรงกันข้าม start off on the wrong foot ก็จะหมายความว่า เริ่มทำงานบางอย่างได้ไม่ดีเลย หรือ ออกตัวไม่สวยนั่นเอง
 
I just switched cable companies. They overcharged me for the first month's service.  They really started off on the wrong foot.
ฉัน
ฉันเพิ่งเปลี่ยนผู้ให้บริการเคเบิ้ลทีวีไป พวกเขาคิดเงินค่าบริการฉันเกินไปเยอะเลยแค่ในเดือนแรกเอง พวกเขาออกตัวได้ไม่สวยเลยจริงๆ   
 
state of the art
หากเราบอกว่าบางสิ่งบางอย่างเป็น state of the art ก็หมายความว่า มันทันสมัยและล้ำหน้าด้านเทคโนโลยี่
 
Bill Gates lives in a state-of-the-art home with a lot of modern technology that most people don't have access to.
บิล เกตส์อาศัยอยู่ในบ้านสุดล้ำสมัย เพียบพร้อมด้วยสารพัดเทคโนโลยีแบบที่คนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสเข้าถึงได้
 
 
===ยังมีต่อ===
  
Cache Data