EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    BUSINESS IDIOMS ตอนที่ 16
Home  » Impressive Quotes  »  BUSINESS IDIOMS ตอนที่ 16
Headline : มาอัพเดทสำนวนทางธุรกิจกันต่อ
Date : 27   เมษายน   2559
View : 1887
By BlackPipe
  

Business Idiom

ตอนที่ 16take a nosedive

ถ้าสิ่งใด  take a nosedive แสดงมูลค่าของสิ่งนั้นดิ่งลงหรือลดลงอย่างฮวบฮาบ

The stock market took a nosedive when the property market began to weaken.   

มูลค่าในตลาดหุ้นดิ่งลงเมื่อตลาดอสังหาริมทรัพย์เริ่มคลายความคึกคักลงไป

 

take on

หมายถึง ให้งานทำหรือจ้างคนมาทำงาน

The company took on many new workers during the busy holiday season.

บริษัทจ้างคนงานหน้าใหม่จำนวนมากเข้ามาทำงานในช่วงเทศกาลวันหยุดอันแสนจะวุ่นวาย

 

take over

หมายถึง เข้าควบคุมหรือเข้าครอบครองบางสิ่งบางอย่าง, รับผิดชอบเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

The government decided to take over the bank after it declared bankruptcy.

รัฐบาลตัดสินใจเข้าควบคุมกิจการของธนาคารหลังจากที่มีการประกาศล้มละลาย

 

take public

sell shares in a company to the general public

หมายถึง ขายหุ้นของบริษัทต่อสาธารณชน

We decided it was necessary to take our company public in order to raise money to expand our facilities.

พวกเราตัดสินใจว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องขายหุ้นบริษัทต่อสาธารณชนเพื่อจะทำการระดมเงินทุนนำมาขยายกิจการต่างๆ

 

take stock

อาจใช้ว่า take inventory ก็ได้ หมายถึง นับจำนวนสินค้าต่างๆ ที่อยู่ในคลังสินค้า หรือ เช็คสต็อกนั่นเอง

The department store closes down for 3 days every March in order to take stock.

ห้างสรรพสินค้าปิดทำการเป็นเวลา3วันทุกๆ เดือนมีนาคมเพื่อทำการเช็คสต็อก

 

take offline

ถ้าคุณเสนอในระหว่างการประชุมว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งควรจะ  take offline

หมายความว่า คุณพิจารณาแล้วว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องเฉพาะและควรจะนำไปหารือกันในภายหลัง

Peter, you’re confusing things, so let’s take that offline shall we?   

ปีเตอร์ คุณกำลังทำให้สับสนนะ ฉันว่าเราเอาเรื่องนี้ไปคุยกันวันหลังดีมั้ย

 

talk shop

ถ้าคุณ talk shop ก็หมายความว่า คุณคุยเรื่องงานหรือธุรกิจกับคนที่คุณทำงานด้วยเมื่อเวลาไปเจอคนนั้นพร้อมกับคนอื่นๆ นอกที่ทำงาน  และทำให้การสนทนานั้นเกิดความน่าเบื่อหน่ายสำหรับผู้ร่วมสนทนาคนอื่นๆ

I never go out with my colleagues because we inevitably end up talking shop.   

ฉันไม่เคยไปข้างนอกกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ เลย เพราะว่ามันมักลงเอยด้วยการคุยกันเรื่องงานทุกที

 

take something lying down

หมายถึง ยอมรับบางสิ่งบางอย่างที่มันแย่อย่างจำใจโดยไม่มีสิทธิขัดขืนใดๆ

The proposed law would kill our industry, but we’re not going to take it lying down.  We’re going to fight back and try to make sure the law doesn’t get passed.

กฎหมายที่มีการเสนอกันขึ้นมาจะต้องมาทำให้ธุรกิจของเราพังแน่ๆ แต่พวกเราจะไม่ยอมรับมันโดยไม่ทำอะไรสักอย่างแน่ๆ เราจะต้องตอบโต้และพยายามทำให้แน่ใจว่ากฎหมายฉบับนี้จะไม่มีวันผ่านออกมาบังคับใช้

++++ยังมีต่อ++++