EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    BUSINESS IDIOMS ตอนที่ 17
Home  » Impressive Quotes  »  BUSINESS IDIOMS ตอนที่ 17
Headline : มีสำนวนมาอัพเดทกันอีกแล้ว
Date : 24   พฤษภาคม   2559
View : 2186
By BlackPipe
  

Business Idiom ตอนที่ 17


take the bull  by the horns

หมายถึง เผชิญหน้าโดยตรงกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

One of our mid-level managers wasn’t very popular and was causing some problems, so we took the bull by the horns and replaced him with somebody else.      

หนึ่งในกลุ่มผู้จัดการระดับกลางของเราไม่เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนร่วมงานนักและยังสร้างปัญหาต่างๆ อีกด้วย ดังนั้นเราจึงเผชิญปัญหานี้ตรงๆ ด้วยการย้ายคนอื่นมาทำหน้าที่แทนเขาเสียเลย

 

talk someone into something

หมายถึง  โน้มน้าวให้ใครบางคนลงมือทำบางสิ่งบางอย่าง

I was hesitant to redesign our website, but my employees talked me into it.  I’m glad they did.  The new site is much better than the previous one.          

ฉันลังเลที่จะออกแบบเว็บไซต์เสียใหม่ แต่บรรดาลูกน้องของฉันพยายามโน้มน้าวให้ฉันทำ ฉันดีใจที่พวกเขาทำเช่นนั้น เพราะเว็บไซต์โฉมใหม่มันดูดีกว่าอันเก่าเยอะเลย

 

talk someone out of something

สำนวนนี้ก็ตรงกันข้ามกับสำนวนที่แล้ว หมายถึง โน้มน้าวให้ใครบางคนเลิกคิดที่จะทำบางสิ่งบางอย่าง

I wanted to make a real estate investment, but my financial adviser talked me out of it.

ฉันเองอยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์บ้าง แต่ที่ปรึกษาทางการเงินของฉันได้ปรามฉันไว้

 

there for the taking

ถ้าบางสิ่งบางอย่าง (be) there for the taking หมายความว่า สิ่งนั้นเป็น"ของตาย" หรือคว้ามาได้ง่ายมากๆ

When our main competitor went out of business, the market segment was there for the taking.

เมื่อคู่แข่งตัวเอ้ของเราพับฐานไป ส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจก็เป็น"ของตาย" สำหรับเรา

 

things are looking up

การพูดว่า  things are looking up หมายความว่า สถานการณ์กำลังกระเตื้องขึ้นและคุณเองมีความมั่นใจในเรื่องอนาคตมากขึ้น

Andy has got two job interviews next week so things are looking up.

ในสัปดาห์หน้าแอนดี้มีนัดสัมภาษณ์งานถึง 2 แห่ง ดังนั้นสิ่งต่างๆ ดูกำลังจะไปได้สวยสำหรับเขา

 

throw over the wall

ถ้าใครบางคน  throws (something) over the wall แสดงว่า พวกเขาจัดการกับปัญหาหรือเรื่องบางเรื่องเพียงบางส่วน จากนั้นก็โยนความรับผิดชอบไปให้คนอื่นหรือหน่วยงานอื่นต่อ โดยไม่ได้มีการสื่อสารหรือประสานงานใดๆ เลย (คล้ายๆ กับเวลาที่คนประเภทมักง่ายมักเหวี่ยงสิ่งของที่ไม่ต้องการข้ามกำแพงไปให้พ้นๆ ตัวและกลายเป็นภาระของคนอื่นไป)

You can’t just manufacture a product then throw it over the wall to the sales department!   

คุณไม่สามารถสักแต่ผลิตสินค้าขึ้นมา แล้วก็โยนไปให้แผนกขายเพื่อคิดหาทางเอาไปขายต่อเอาเอง

 

think big

หมายถึง คิดการใหญ่ ตั้งเป้าหมายไว้สูงและมีแผนการใหญ่สำหรับอนาคต

I’m not content with just opening one or two more stores.  I’m thinking big -- I think we can open 10 more stores in the next five years.

ฉันไม่ได้พอใจกับการเปิดร้านค้าแค่แห่งสองแห่งหรอก ฉันคิดการใหญ่กว่านั้นอีก ฉันคิดว่าเราน่าจะเปิดร้านได้อีก 10 แห่งภายใน 5 ปีข้างหน้านี้

 

 

think outside the box

หมายถึง คิดนอกกรอบ หรือคิดถึงทางออกในการแก้ปัญหาแบบสร้างสรรค์แทนที่จะคิดแบบธรรมดาสามัญ การคิดนอกกรอบนั้นเกี่ยวข้องกับการคิดแบบแหวกแนวออกไปนั่นเอง

Creating a completely new product that no one has ever sold before is an example of thinking outside the box.

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แบบใหม่ไม่ซ้ำใครอย่างที่ไม่เคยมีใครขายมาก่อนนั้นถือว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการคิดนอกกรอบ

 

 

 

++++ยังมีต่อ++++