EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    BUSINESS IDIOMS ตอนที่ 18
Home  » Impressive Quotes  »  BUSINESS IDIOMS ตอนที่ 18
Headline : มารู้จักที่มาที่ไปของสำนวน under the table กันเถอะ
Date : 15   มิถุนายน   2559
View : 2443
By BlackPipe
  

BUSINESS IDIOMS
ตอนที่ 18

throw in the towel
สำนวนนี้น่าจะมีที่มาจากวงการหมัดมวย หมายถึง เลิก ไม่ทำต่อแล้ว ไม่เอาแล้ว ให้นึกภาพนักมวยบนเวทีที่กำลังย่ำแย่เพราะถูกอีกฝ่ายกำลังถลุงอย่างเมามัน จนฝ่ายพี่เลี้ยงทนดูต่อไปอีกไม่ได้ถึงกับโยนผ้า(ขนหนู)ขึ้นมาบนเวที เพื่อส่งสัญญาณให้กรรมการบนเวทียุติการชก และยอมรับความพ่ายแพ้ของนักชกฝ่ายตนไป

I was trying to learn Portuguese, but I got frustrated and threw in the towel.

ฉันพยายามจะเรียนภาษาโปรตุเกส แต่ฉันเกิดท้อขึ้นมาก็เลยเลิกเรียนไป

 

throw cold water on
หมายถึง ไม่ส่งเสริม ห้ามปราม หรือยับยั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง

The managers threw cold water on the plans to close down the factory for one week in August.

บรรดาผู้จัดการต่างช่วยกันยับยั้งแผนการต่างๆ ที่จะปิดโรงงานเป็นเวลา 1 สัปดาห์ในเดือนสิงหาคม

 

throw money at something
หมายถึง พยายามแก้ปัญหาด้วยวิธีทุ่มเงินใส่เข้าไป

The president of our company is willing to throw a lot of money at the problem in the hope of solving it.

ประธานบริษัทของเราเต็มใจที่จะใช้วิธีทุ่มเงินเข้าไปด้วยความหวังที่จะแก้ไขปัญหาให้จงได้

 

tight spot
หมายถึง มุมอับ หรือ สถานการณ์อันยากลำบาก

The computer manufacturing company has been in a tight spot since the shortage of computer chips appeared.

บริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ได้ก้าวเข้าสู่สถานการณ์อันยากลำบากนับตั้งแต่ภาวะขาดแคลนคอมพิวเตอร์ชิปเริ่มต้นขึ้น

 

too many chiefs, not enough Indians
สำนวนนี้หมายถึง สถานการณ์ซึ่งมีคนจำนวนมากเกินไป(หัวหน้าเผ่า)ที่คอยออกคำสั่ง แต่กลับมีคน(อินเดียนแดง)จำนวนไม่เพียงพอที่จะทำงานให้ลุล่วงตามคำสั่งนั้น (เพื่อให้เห็นรูปธรรมชัดเจน ลองนึกถึงหน่วยงานในบ้านเราแถวๆ ปทุมวันก็ได้  เพราะที่นั่นมีแต่ระดับนายพลสีกากีเยอะแยะจนแทบจะเดินชนกันตาย แต่กลับแก้ปัญหาง่ายๆ ของประชาชน ประเภทพวกไม่เคารพกฎจรารจร แกงค์รถซิ่ง แกงค์เด็กแว้นท์ หรือนักเรียนอาชีวะตีกันไม่สำเร็จเสียที อ้างว่ามีกำลังคนไม่พอตลอด อะไรทำนองนี้)

The business wasn’t successful.  There were too many chiefs and not enough Indians.

ธุรกิจยังไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะว่าคนออกคำสั่งมีเยอะ แต่คนทำงานจริงๆ กลับยังมีไม่พอ

 

time’s up
หมายถึง เวลาสำหรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งนั้นหมดลงแล้ว

I think his time’s up as the CEO.  They’re going to replace him as soon as they find a suitable candidate.   

ฉันคิดว่าเวลาสำหรับการเป็นซีอีโอของเขาหมดลงแล้ว พวกเขาน่าจะหาคนมาทำหน้าที่แทนเขาทันทีที่พวกเขาได้ตัวผู้สมัครที่เหมาะสม

 

touch base
หมายถึง ติดต่อกับใครบางคน

Let me make a few phone calls to try to get an answer to your question.  I’ll touch base with you later today.

ขอให้ฉันโทรถามพรรคพวกสักสองสามคนก่อนเพื่อพยายามหาคำตอบให้เธอ แล้วฉันติดต่อเธออีกครั้งภายในวันนี้แหละ

 

twist someone’s arm
หมายถึง หว่านล้อมหรือโน้มน้าวให้ใครบางคนทำบางสิ่งบางอย่างที่เขาหรือเธอไม่ได้ต้องการจะทำ หรือ ฝืนใจคนอื่นให้ทำตามที่ตัวเองต้องการ เหมือนเวลาที่เราบิดแขนคนอื่นไว้แล้วบังคับให้อีกฝ่ายทำตามที่เราพอใจนั่นแหละ

The owner thought the advertising budget was a little high.  We had to twist his arm to get him to agree to it.  

ตัวเจ้าของคิดว่างบโฆษณามันสูงไปหน่อย เราจึงต้องพยายามฝืนใจเขาให้ยอมรับตามที่เราเสนอไป

 

under the table
บางเรื่องที่ทำกันอย่างลับๆ (และมักจะผิดกฎหมายด้ว) ในวงการธุรกิจนั้นจะเรียกว่า ทำกัน"under the table" (หรือ"แอบทำกันใต้โต๊ะไม่ให้คนอื่นเห็น")

To avoid paying taxes, they paid some of their employees under the table.

เพื่อเลี่ยงการจ่ายภาษี พวกเขาจึงจ่ายเงินใต้โต๊ะให้กับพนักงานบางคน      

 

++++ยังมีต่อ+++