EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    Learn English With Clothes Words
Home  » Easy English  »  Learn English With Clothes Words
Headline : วันนี้มาเรียนคำศัพท์แก่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเก็ดความรู้ไวยากรณ์เรื่องตำแหน่งของคำคุณศัพท์กันค่ะ ...
Date : 2   มิถุนายน   2555
View : 11657
By Eva
    

Learn English with Clothes Words

Direction: Listen and Repeat
คำสั่ง ฟังแล้วออกเสียงตาม


Who is it?
ใครกันน่ะ
Guess!
ทายสิ
He’s wearing big yellow trousers.
เขาใส่กางเกงสีเหลืองตัวใหญ่
He’s wearing long green socks.
เขาใส่ถุงเท้ายาวสีเขียว
He’s wearing a pink T-shirt.
เขาใส่เสื้อยืดสีชมพู
He’s wearing fat blue shoes.
เขาใส่รองเท้าสีฟ้าคู่ใหญ่อ้วน
I don’t know.
ไม่รู้สิ
He has green hair.
เขามีผมสีเขียว
He has red hands.
เขามีมือสีแดง
He has a big red nose.
เขามีจมูกสีแดงใหญ่
I don’t know.
ไม่รู้สิ
Happy Birthday!
สุขสันต์วันเกิด
Ahh. It’s a clown. Hello!
อ๋อ เขาคือตัวตลกนั่นเอง

เกร็ดความรู้ไวยากรณ์ 

ในเรื่องเราจะเห็นได้ว่าหลายๆประโยคมีคำคุณศัพท์ (ADJ) หรือ คำที่ใช้อธิบายลักษณะของคำนามอยู่สองคำ ซึ่งนั่นก็คือ ลักษณะ เช่น big ใหญ่  small เล็ก และ สี เช่น yellow สีเหลือง red สีแดง ซึ่งในกรณีนี้คำคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายลักษณะจะวางไว้หน้าคุณศัพท์ที่ใช้บอกสีเสมอ เช่น

He has a big red nose.
เขามีจมูกสีแดงใหญ่

A big red nose
big ใหญ่ เป็นคำคุณศัพท์บอกลักษณะ red สีแดง เป็นคำคุณศัพท์บอกสี 

แล้วถ้าในหนึ่งประโยคมีคำคุณศัพท์มากว่าแค่บอกลักษณะกับสีล่ะ มาดูตารางนี้กันเลยค่ะ
ตารางแสดงลำดับตำแหน่งของคำคุณศัพท์ในประโยคเมื่อมีคุณศัพท์มากกว่าหนึ่งคำ

Article

Demonstrative
Possessive
Indefinite
Adjective

บอกจำนวนนับ

คำอธิบายลักษณะ

นามรองทำหน้าที่คุณศัพท์

 

นามหลัก

 

คุณภาพ
ลักษณะ

รูปร่าง
ขนาด

อายุ

สี

สัญชาติ
แหล่งกำเนิด

วัสดุ

A

 

beautiful

 

old

 

Italian

 

touring

car.

An

 

expensive

 

antique

 

 

silver

 

mirror.

The

four

gorgeous

long-stemmed

 

red

 

 

 

roses.

Her

 

short

 

 

black

 

 

 

hair.

Our

two

 

big

old

 

English

 

  

sheep-
dogs.

 

Some

delicious

 

 

 

Thai

 

 

food.

Many

 

modern

small

 

 

 

brick

 

houses

English For Young Learners เป็นคอลัมน์ที่จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์ให้เด็กนักเรียนหรือผู้ที่กำลังเรียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นได้ทำความเข้าใจไปกับบทสนทนาง่ายๆเพื่อที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นต่อไป หากท่านมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะใดๆสามารถฝากความคิดเห็นของท่านไว้ได้ค่ะ

Content by Eva Lee
Contact: [email protected]
www.facebook.com/EvaGoeke

ประชาสัมพันธ์

สำหรับท่านผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์นี้ ที่มีความสนใจหรือประสงค์จะต่อยอดหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ ท่านทั้งทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ของท่าน ท่านก็สามารถสั่งซื้อบัตร EOL Refill Card เพื่อ Log in เข้าใช้ระบบฝึกฝนภาษาอังกฤษของ EOL system ได้ทุกวัน โดยการสั่งจองหรือสั่งซื้อผ่านหน้าเว็ปไซต์ www.EngTest.net (ต้องการดูสินค้าของ EOL system คลิ๊กที่นี้ http://www.engtest.net/?status=detail&&type=01-04&&topic_id=2180) หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-373-1115 หรือ 02-729-8404 สำหรับท่านที่มีบัตร EOL Refill card อยู่แล้วทั้งแบบ Personal card หรือ Corporate card ก็สามารถเข้าไปฝึกฝนภาษาอังกฤษของท่านได้ตลอดเวลาครับ                               

Company’s Report

If you guys really would like to improve your English skills more (Reading, Speaking, Listening and Writing), please feel free to purchase our EOL's products here (http://www.engtest.net/?status=detail&&type=01-04&&topic_id=2180) and log in directly through our website: www.engtest.net. We have already provided all necessary information in needs. If you have any problems, please call through these following numbers: 02-373-1115, 02-729-8404. We will answer all questions. When you already have your own personal cards, you can log in to our EOL system everyday (24 hrs). Thank you very much for your time (EOL Team).