EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    มาเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจก่อนไปอัปเดตข่าวไวรัสโคโรน่ากัน
Home  » Easy English  »  มาเรียนรู้คำศัพท์ที่น่าสนใจก่อนไปอัปเดตข่าวไวรัสโคโรน่ากัน
Headline : อ่านข่าวคล่องด้วยการอัปเดตคำศัพท์กัน!
Date : 6   เมษายน   2563
View : 2234
By Nonguji
  

    หากพูดถึงประเด็นร้อนระดับโลกหรือแม้แต่ระดับประเทศ เพื่อน ๆ หลายคนก็น่าจะนึกถึงไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างดุเดือดอยู่ในปัจจุบันนี้ จากสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว นอกจากการที่เราทุกคนควรจะให้ความร่วมมือในการลดปริมาณการแพร่ระบาดด้วยการอยู่กับบ้านให้มากที่สุดแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือ การติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโคโรน่าไวรัสทั้งในและต่างประเทศ ข่าวในประเทศก็อ่านง่ายอยู่หรอก แต่ข่าวต่างประเทศเนี่ยสิ จะอ่านอย่างไรให้เก็บรายละเอียดได้ครบถ้วนและถูกต้องดีนะ? ใช่แล้ว วันนี้ Nonguji เลยอยากจะช่วยอัปเดตคำศัพท์ที่เพื่อน ๆ มักพบในข่าวต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศไทยเองก็มีให้เห็นมากมายกันจ้า

 

1. Pandemic (n.) ที่/ ซึ่งระบาดไปทั่ว(ประเทศหรือทั่วโลก) คำนี้นอกจากจะเป็นคำคุณศัพท์แล้วยังใช้เป็นคำนามได้ด้วยเช่นกัน โดย Pandemic ที่เป็นคำนามจะหมายถึง โรคหรือการระบาดไปทั่วประเทศหรือทั่วโลก และข่าวต่างประเทศก็มักจะใช้คำนี้ในรูปของคำนามมากกว่าคำคุณศัพท์ด้วยนะ
ตัวอย่างคำที่จะมาพร้อมกับคำนี้ก็เช่น Coronavirus pandemic  แปลรวมกันได้ว่า การระบาดของไวรัสโคโรน่า
ตัวอย่างประโยค Peaple should realize that coronavirus is globally pandemic.
หมายถึง ประชาชนควรตระหนักว่าไวรัสโคโรน่ากำลังเป็นที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก

2. Contagious (adj.) ที่/ ซึ่งติดต่อหรือแพร่ถึงกันได้
ตัวอย่างประโยค The coronavirus disease is considered to be very contagious.
หมายถึง โรคไวรัสโคโรน่านับว่าเป็นโรคที่ติดต่อกันอย่างแพร่หลาย

3. Infectious (adj.) ที่/ ซึ่งติดเชื้อ เช่นคำว่า Infectious patients หมายถึง ผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ตัวอย่างประโยค Infectious patients increase every day.
หมายถึง ผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีจำนวนมากขึ้นทุกวัน

4. Symptom (n.) อาการ/ อาการของโรค
ตัวอย่างประโยค Coughing is one of the symptoms of coronavirus disease.
หมายถึง การไอเป็นหนึ่งในอาการของโรคโควิด-19

5. Transmission (n.) การแพร่ หรือ การส่งผ่าน(เชื้อ) คำที่มักจะเจอก็อย่างเช่นคำว่า Transmission rate ซึ่งหมายถึง อัตราการแพร่เชื้อ
ตัวอย่างประโยค The transmission rate was expected to jump by the end of this month.
หมายถึง มีการคาดการณ์ว่าอัตราการแพร่เชื้อจะสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดภายในสิ้นเดือนนี้

 


6. Respiratory (adj.) ที่/ ซึ่งเกี่ยวกับระบบหายใจ ตัวอย่างประโยค
ตัวอย่างประโยค Coronavirus disease affects a respiratory system.
หมายถึง โรคที่เกิดจากไวรัสโคโรน่าส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจ

7. Shortage (n.) การขาดแคลน หรือการมีอยู่ไม่พอ(ใช้)
ตัวอย่างประโยค Egg shortage has become a more serious problem nowadays.
หมายถึง ทุกวันนี้การขาดแคลนไข่ไก่ได้กลายเป็นปัญหาที่จริงจังมากขึ้น

8. Stock up (v.) กักตุน/สะสม
ตัวอย่างประโยค The government previously asked people not to stock up on food.
หมายถึง ก่อนหน้านี้รัฐบาลขอให้ประชาชนไม่กักตุนอาหาร

9. Sanitizer (n.) น้ำยาหรือสารที่ช่วยทำความสะอาด ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสต่าง ๆ คำนี้เพื่อน ๆ น่าจะพบบ่อยมากแน่ ๆ เพราะนำ้ยาล้างมือที่เราหาซื้อกันในท้องตลาด และมักจะอยู่รูปแบบของเจลล้างมือก็มีชื่อเรียกว่า Hand sanitizer นั่นเอง
ตัวอย่างประโยค Hand sanitizers cost even more expensive than it used to be.
หมายถึง น้ำยาล้างมือมีราคาแพงกว่าแต่ก่อนมาก

10. Face mask (n.) หน้ากากอนามัย ปกติคำนี้ส่วนใหญ่เราก็เรียกแบบทับศัพท์กันอยู่แล้วเนอะ
ตัวอย่างประโยค Cloth face masks can be washed and reused.
หมายถึง หน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถซักและนำกลับมาใช้อีกได้

 


11. Quarantine (v.) กักตัว และคำนี้ก็เป็นอีกคำที่สามารถใช้ในรูปของคำนามได้ quarantine ที่เป็นคำนามจะหมายถึง การกักตัว (เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค)
ตัวอย่างประโยค Some people get bored after being quarantined for some time.
หมายถึง ประชาชนบางส่วนรู้สึกเบื่อหลังจากถูกกักตัวเป็นเวลานาน

12. Social distancing (n.) การปฏิสัมพันธ์แบบมีระยะห่าง ซึ่งระยะห่างที่แนะนำก็คือระยะ 2 เมตรนะ
ตัวอย่างประโยค The recommended distance of Social distancing is two meters.
หมายถึง ระยะห่างของการปฏิสัมพันธ์แบบมีระยะห่างที่แนะนำคือระยะสองเมตร

13. Lockdown (n.) สถานการณ์ที่ไม่อนุญาตให้มีการเข้าหรือออกจากอาคารหรือสถานที่ใดที่หนึ่งได้อย่างอิสระ สำหรับคำนี้ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งที่เรามักจะเจอกันก็คือแบบคำกริยา to lock down ซึ่งหมายถึง ให้ผู้คนอยู่แต่ในอาคารในสถานการณ์ฉุกเฉิน นั่นเอง
ตัวอย่างประโยค Due to lockdown and rising stress, some Italians decided to console one another by playing live music.
หมายถึง เนื่องจากสถานการณ์ที่ไม่อนุญาตให้มีการเข้าหรือออกจากอาคารและความเครียดที่เพิ่มขึ้น ชาวอิตาเลียนบางส่วนจึงตัดสินใจปลอบใจกันและกันด้วยการเล่นดนตรีสด

14. Test positive (idiom) มีผลตรวจเป็นบวก สำหรับในเคสของการตรวจหาเชื้อโควิด-19 การตรวจหาเชื้อแล้วได้ผลเป็นบวกจะถือว่าพบและติดเชื้อไวรัส แต่หากไม่พบเชื้อจะก็จะเป็นคำที่ตรงข้ามกับ positive นั่นก็คือ negative จึงกลายเป็น test negative นั่นเอง
ตัวอย่างประโยค Tom Hanks and his wife tested positive for coronavirus, but they have already recovered from the disease.
หมายถึง ทอม แฮงค์สและภรรยาเคยได้รับผลตรวจเป็นบวกและติดเชื้อไวรัสโคโรน่า แต่ทั้งคู่หายดีแล้ว

15. Work from home (idiom) ทำงานจากที่บ้าน (จากปกติที่ทำงานที่สำนักงาน) ซึ่งปัจจุบัน Nonguji เห็นว่ามีหลาย ๆ คนใช้ตัวย่อว่า WFM กันอย่างแพร่หลาย แต่ต้องบอกก่อนเลยนะว่าคำนี้มีความหมายต่างจาก work at home เพราะถึงจะแปลคล้าย ๆ กันว่า ทำงานที่บ้าน แต่สำหรับคำนี้ก็ใช้ในคนละสถานการณ์กัน เพราะ work at home นั้นใช้กับผู้ที่ทำงานที่บ้านเป็นปกติอยู่แล้ว (ทำงานที่บ้านมาโดยตลอด)

ตัวอย่างประโยค Most companies decided to have their employees work from home to reduce a risk of the virus transmission.
หมายถึง บริษัทส่วนใหญ่ตัดสินใจให้พนักงานทำงานจากที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อไวรัส

    หวังว่าคำศัพท์ที่ Nonguji เอามาฝากเพื่อน ๆ ในวันนี้จะช่วยให้เพื่อน ๆ ได้อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับไวรัสโคโรน่าได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นและอ่านข่าวต่างประเทศได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุดกันน้าาา อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊ะ

 


Sources:     

https://www.oxfordlearnersdictionaries.com

https://www.macmillandictionary.com

 

Pictures:     

https://www.unsplash.com

https://www.pexels.com

https://www.netclipart.com/isee/hRhbxT_natural-environment-clipart-outdoor-learning/