EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    Verb to be
Home  » Effective Writing  »  Verb to be
Headline : Verb to be เป็น กริยาช่วย [Auxiliary helping verb] ประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการแสดงสภาพ ใช้เชื่อมประธานกับคำขยายประธานส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่แปลความหมาย ทั้งนี้ทั้งนั้นแปลหรือไม่แปลความหมายนั้นขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆครับ
Date : 16   มีนาคม   2555
View : 13369
By Big John
  
Verb to beอาจารย์จอห์น: กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับ สัปดาห์นี้อาจารย์จะพานักเรียนเข้าสูบทเรียนเบาๆ เรื่อง Verb to be กันครับ

    Verb to be เป็น กริยาช่วย [Auxiliary helping verb] ประเภทหนึ่ง ที่ใช้ในการแสดงสภาพ ใช้เชื่อมประธานกับคำขยายประธานส่วนใหญ่แล้วมักจะไม่แปลความหมาย ทั้งนี้ทั้งนั้นแปลหรือไม่แปลความหมายนั้นขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆครับ โดยปกติแล้ว Verb to be นั้นแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ

   1. กลุ่มที่ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน [Present] ประกอบด้วย is,am,are ให้ความหมายว่า เป็น,อยู่,คือ
   2. กลุ่มที่ใช้กับเหตุการณ์ในอดีต [Past] ประกอบไปด้วย was,wer ให้ความหมายเหมือนกันกับ is,am,are

  นิโค: Verb to be แต่ละตัวนั้นใช้อย่างไรครับอาจารย์?
อาจารย์จอห์น: การใช้ V.to be แต่ละตัวมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ครับนิโค

is,am,are ใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน สามารถใช้กับสรรพนาม [Pronoun] แต่ละตัวดังต่อไปนี้
             
    is ใช้กับ He,She,It, คำนามหรือประธานเอกพจน์ [สังเกตจากการเติม article: a,an หน้าคำนามนั้น]
    am ใช้กับ I เท่านั้น
    are ใช้กับ They,We,You,คำนามหรือประธานพหูพจน์ [สังเกตจากการเติม s,es ที่คำนามนั้นๆ]

ตัวอย่าง

    She is a nurse. หล่อนเป็นพยาบาล
    He is happy. เขามีความสุข
    A pig is fat. หมูตัวอ้วน
    I am a student. ผมเป็นนักเรียน
    They are at home. พวกเขาอยู่ที่บ้าน
    We are working now. พวกเรากำลังทำงานอยู่ตอนนี้
    You are a good guy. คุณคือคนดี
    Students are diligent. นักเรียนขยัน

was,were ใช้กับ เหตุการณ์ในอดีต สามารถใช้กับสรรพนาม [Pronoun] แต่ละตัวดังต่อไปนี้
    
     was ใช้กับ I,He,She,It
     were ใช้กับ They,We,You, คำนามพหูพจน์ [สังเกตจากการเติม s,es]

ตัวอย่าง

   She was a nurse. หล่อนเป็นพยาบาล
   He was happy. เขามีความสุข
   A pig was fat. หมูตัวอ้วน
   I was a student. ผมเป็นนักเรียน
   They were at home. พวกเขาอยู่ที่บ้าน
   we were working now. พวกเรากำลังทำงานอยู่ตอนนี้
   You were a good guy. คุณคือคนดี
   Students were diligent. นักเรียนขยัน

จากที่อาจารย์อธิบายการใช้ Verb to be มาข้างต้นนั้นเรารู้แล้วนะครับว่าใช้กับสรรพนามตัวไหน เอาหล่ะต่อไปอาจารย์ขออธิบายขยายความถึงเรื่องการเชื่อมความระหว่างประธานกับคำขยาย ดังต่อไปนี้

1. ใช้ Verb to be เชื่อมประธานกับคำนาม [Noun] และสรรพนาม [Pronoun] เช่น

   - You and I are friends. (คุณกับผมเป็นเพื่อนกัน)
   - That kitten is Big John’s. (ลูกแมวตัวนั้นเป็นของบิ๊กจอห์น)
   - They are Thai students. (พวกเขาเป็นนักเรียน)

2. ใช้ Verb to be เชื่อมประธานกับคำคุณศัพท์ [Adjective] และคำวิเศษณ์ [Adverb] เช่น

    - My aunt is big-hearted. (ป้าของผมเป็นคนใจดี) [เชื่อมประธานกับ big-hearted ซึ่งเป็น Adj.]
    - My aunt is really big-hearted. (ป้าของผมเป็นคนใจดีมากๆ) [เชื่อมประธานกับ really ซึ่งเป็น Adv. ที่ไปขยาย big-hearted ซึ่งเป็น Adj.]
    - She is half-blooded. (หล่อนเป็นลูกครึ่ง) [เชื่อมประธานกับ half-blooded ซึ่งเป็น Adj.]
    - That man is cold-blooded. (เขาเป็นคนเลือดเย็น) [เชื่อมประธานกับ cold-blooded ซึ่งเป็น Adj.]

3. ใช้ Verb to be เชื่อมประธานกับบุรพบท [Preposition] เพื่อแสดงหรือบ่งบอกตำแหน่งของประธาน เช่น
   
    - The big box is on the table. (กล่องใบใหญ่ใบนั้นวางอยู่บนโต๊ะ) [เชื่อมประธานกับบุรพบท on]
    - She is at home. (หล่อนอยู่ที่บ้าน) [เชื่อมประธานกับบุรพบท at]

4. ใช้ Verb to be เป็นตัวประกอบโครงสร้างประโยค Present Continuous Tense [S. + is,am,are+ V.ing] หรือ Past Continuouse Tense [S. + was,were + V.ing] เช่น

    - We are reading books now. (พวกเรากำลังอ่านหนังสืออยู่ตอนนี้)
    - My sister is cooking at the moment. (พี่สาวผมกำลังทำอาหารอยู่ตอนนี้)
ธาเลีย: อาจารย์คะในกรณีที่หนูจะแต่งประโยคปฏิเสธ [Negative sentence] และประโยคคำถาม [Interrogative sentence]โดยใช้ Verb to be มาช่วย หนูควรจะทำอย่างไรดีคะอาจารย์?
อาจารย์จอห์น: ไม่ยากครับ สามารถทำได้ต่อไปนี้ครับธาเลีย

1. ประโยคปฏิเสธทำได้ง่ายๆโดยการเติม not ไปหลัง V.to be นั้นๆ เช่น

    I am not a student. ผมไม่ได้เป็นนักเรียน
    She is not happy. หล่อนไม่มีความสุข
    They are not studying now. พวกเขาไม่ได้กำลังเรียนอยู่ตอนนี้

สามารถแสดงเป็นโครงสร้างได้ดังต่อไปนี้
S. + V.to be [is,am,are,was,were] + คำขยายอื่นๆ อันได้แก่ Noun, Pronoun, Gerund[V.ing], V.ing, Adjective, Prepositional phrase

2. ประโยคคำถามสามารถทำได้โดยการย้ายตำแหน่ง Verb to be มาอยู่หน้าประธานแล้วเติมเครื่องหมายคำถามท้ายประโยค เช่น

   Am I wrong? ผมผิดเหรอ?
   Is your son? ลูกชายคุณเหรอ?
   Are you happy today? คุณมีความสุขไหมวันนี้?
  อาจารย์จอห์น: นอกจากนี้แล้วเรายังใช้ Verb to be ประกอบโครงสร้าง Passive Voice ซึ่งเป็นประโยคที่ ประธานเป็นผู้ถูกกระทำ โดยมีโครงสร้างดังต่อไปนี้
กรรมในประโยค Active + V.to be [is,am,are,was,were] + V.3 + by +ประธานในประโยค Active

ตัวอย่าง

     Active Voice: That dog bit Big John yesterday. หมาตัวนั้นกัดบิ๊กจอห์นเมื่อวานนี้
   Passive Voice: Big John was bitten by that dog yesterday. บิ๊กจอห์นถูกหมาตัวนั้นกัดเมื่อวานนี้

เบียงก้า:
อาจารย์คะแล้ว V.to be ดังที่ได้กล่าวมาโดยมากมักไม่แปลความหมาย แต่หนูสังเกตเห็นว่าบางบริบทยังแปลความหมายอยู่เลยค่ะ
อาจารย์จอห์น: ครับเบียงก้า เราจะแปลความหมายก็ต่อเมื่อเราใช้ Verb to be ตัวนั้นๆเป็นกริยาสำคัญหรือกริยาหลักในประโยคเช่น

   I am a teacher. ผมเป็นครู [แปล เพราะ V.to be ในที่นี้เป็นกริยาหลัก]
   I am working. ผมกำลังทำงานอยู่ [ไม่แปล เพราะ V.to be ในที่นี้เป็นตัวประกอบโครงสร้าง Tense]
   I am happy. ผมมีความสุข [ไม่แปลเพราะ V.to be ในที่นี้เป็นเพียงตัวเชื่อมประธานกับขยายแสดงสภาพประธาน]
อาจารย์จอห์น: โอเคนะครับทุกคน ตอนนี้เวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้ว หมดเวลาพอดี มาดูแบบฝึกหัดทบทวนกฏเกณฑ์เรื่อง Verb to be กันเลยครับ เช่นเคยครับคลิ๊กตรง Assignment for You พร้อมกันครับ

             Assignment for You
อาจารย์จอห์น: ให้ทุกคนดูรายละเอียดแล้วไปทำมาส่งอาจารย์ เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ

      
Written & illustrated by Big John
Published on 19 Feb., 2012
Reference:http://englishgrammar.oporjang.com

คอลัมน์ English for You จัดทำขึ้นเพื่อจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammar) และเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาการเขียน การอ่าน การพูด โดยจำลองเหตุการณ์ จำลองห้องเรียนขึ้นมาโดยมีครูกับนักเรียน คอลัมน์นี้จะนำท่านผู้อ่านเข้าไปสู่ห้องเรียนเสมือนจริง ท่านสามารถเข้ามาอ่านและเรียนรู้คอลัมน์ English for you ได้ทุกอาทิตย์ อย่าลืมติดตามกันนะครับ

ประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์นี้ ที่มีความสนใจหรือประสงค์จะต่อยอดหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ ท่านทั้งทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ของท่าน ท่านก็สามารถสั่งซื้อบัตร EOL Card เพื่อ Log in เข้าใช้ระบบฝึกฝนภาษาอังกฤษของ EOL ได้ทุกวัน โดยการสั่งจองหรือสั่งซื้อผ่านหน้าเว็ปไซต์ www.engtest.net หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-373-1115 หรือ 02-729-8404 สำหรับท่านที่มีบัตร EOL card อยู่แล้วทั้งแบบ Personal card หรือ Corporate card ก็สามารถเข้าไปฝึกฝนภาษาอังกฤษของท่านได้ตลอดเวลาครับ ในขณะเดียวกันนี้ระบบ EOL Version 2011 ก็ได้เปิดให้ทุกท่านได้ทดลองใช้ฟรีแล้วนะครับ ยังไงก็ Log in เข้าไปใช้ระบบฝึกฝนกันมากๆนะครับ

If you guys wish to enhance, excel or progress your English skills, you can feel free to purchase our EOL's products to log in onto our EOL Based Online English System directly through our website: www.engtest.net or E-mail address: [email protected] or the following numbers: 02-373-1115,02-729-8404. If you have your own EOL cards, you can feel free to log in to our EOL system in order to practise your English everyday.