EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    Jeepney, the icon of Philippines transportation
Home  » English from news  »  Jeepney, the icon of Philippines transportation
Headline : หากประเทศไทยมีรถตุ๊กตุ๊ก ฟิลิปปินส์ก็มีรถจิ๊บนี่
Date : 3   กันยายน   2556
View : 3658
By Mr.D
  

Jeepney, the icon of Philippines transportation

 

If Tuk Tuk is the unique vehicle of Thailand, in our neighbor country, Philippines also have "Jeepney" as their symbolic vehicle.

ถ้าหากว่ารถตุ๊กตุ๊กคือ พาหนะที่มีลักษณะเฉพาะตัวของประเทศ ในประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างฟิลิปปินส์ก็มีรถ "จิ๊บนี่" เป็นพาหนะที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศเช่นกัน


Jeepneys are the most popular public transportation in Philippines. This is because the fare is cheap. Jeepney was originally made of US military jeeps which were left over after the World War II, when US military left the country. So Philippine altered and modified the car into Jeepney. It has an appearance smillar to Songthaew in Thailand. Due to it has two parallel benches at the back as same as Songthaew.

"จิ๊บนี่" เป็นระบบขนส่งมวลชนที่ได้รับความนิยมสุงสุดในฟิลิปปินส์ เนื่องมาจากว่าค่าโดยสารนั้นถูกที่สุด ต้นตอของรถจิ๊บนี่นั้นถูกสร้างมาจากรถจิ๊บของทหารอเมริกาที่ถูกทิ้งไว้หลังจากสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อครั้งที่ที่ทหารอเมริกาได้เคลื่อนพลออกจากประเทศฟิลิปปินส์ ชาวฟิลิปปินส์จึงได้นำรถจิ๊บของทหารอเมริกามาปรับปรุงและดัดแปลงเสียใหม่จนมาเป็นรถจิ๊บนี่ รถจิ๊บนี่มีลักษณะคล้ายๆรถสองแถวในประเทศของเรา เพราะว่ามีที่นั่งสองแถวขนานกันที่ด้านหลังเช่นเดียวกับสองแถวบ้านเรา


Jeepney is a combination word from “jeep” and “jitney” which means a small bus that carries passengers on the regular route with flexible schedule.

"จิ๊บนี่" เป็นคำที่เกิดจากการผสมของคำสองคำได้แก่ Jeep และคำว่า Jitney ซึ่งหมายถึงรถเมล์ขนาดเล็กที่ส่งผู้โดยสารไปตามเส้นทางเดิมๆ แต่จะไม่มีตารางเวลาที่แน่นอน


What makes Jeepneys are outstanding. It is the colors and decorations which the owners of Jeepney put on their vehicle.

สิ่งที่ทำให้ให้รถจิ๊บนี่นั่นดูโดดเด่นคือ สีสัน และตกแต่ง ที่เจ้าของรถจิ๊บนี่นั้นจะตกแต่งให้กับรถของตัวเอง


To pay the fare for Jeepney is very unique. You do not have to pay directly to the driver but you could pass your fare to the person next to you. Your fare will be passed until it reaches the driver. When your fare is reached the driver, he or she will ask for your destination and give your change back to you in the same way as you do to pay them.

การจ่ายค่าโดยสารสำหรับรถจิ๊บนี่นั้นมีความพิเศษ ตรงที่คุณไม่จำเป็นต้องไปจ่ายค่าโดยสารกับคนขับโดยตรง แต่ว่าคุณสามารถส่งค่าโดยสารผ่านผู้โดยสารคนอื่นๆจนกระทั่งถึงมือคนขับ เมื่อค่าโดยสารถึงมือคนขับแล้ว เขาจะถามคุณถึงจุดหมายปลายทางของคุณ พร้อมกับให้เงินทอนแก่คุณโดยการส่งผ่านผู้โดยสารคนอื่นๆจนกระทั่งถึงมือคุณ


There are couple things, you need to be aware of, when you take Jeepney. First, you must prepare a coin for you fare. The driver might not have change for a large note. This is similar to taking the bus in Thailand. Second, Jeepneys are not air-conditioning vehicle. It is not very comfortable choice when you are facing the traffic jams in the city.

มีสองสามสิ่งที่คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงเมื่อคุณใช้บริการรถจิ๊บนี่ อย่างแรกเลยคือ คุณต้องเตรียมเศษเหรียญไว้สำหรับค่าโดยสาร เพราะว่าคนขับอาจจะไม่มีเงินทอนสำหรับแบงค์ใหญ่ๆ นี่ก็เหมือนเวลาเรานั่งรถเมล์ในประเทศไทยนั่นแหละ อย่างที่สองคือ รถจิ๊บนี่ไม่มีแอร์ ดังนั้นมันจะไม่ใช่ทางเลือกที่สบายมากนักเมื่อคุณเผชิญกับรถติดๆในตัวเมือง


So, enjoy your ride.


คำศัพท์ที่น่าสนใจ

Unique = ความเป็นหนึ่งเดียว หรือ ไม่มีอะไรเหมือน

Symbolic = เป็นเครื่องหมาย

Fare = ค่าโดยสาร

Parallel = ขนาน

Bench = ม้านั่ง

Route = เส้นทางของรถ

Schedule = หมายกำหนดการ

Note = ในที่นี้หมายถึง ธนบัตร


References:

http://en.wikipedia.org/wiki/Jeepney

http://www.tourisminthephilippines.com/transport/jeepney/tips-when-riding-a-jeepney.html

Picture From:

Commons.wikimedia.org, by: Christian Razukas

Wikimedia.org, by: (WT-Shared) Thorsten at wts-wikivoyage