EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    Siamese Cat, the Royal Cat of Thailand
Home  » English from news  »  Siamese Cat, the Royal Cat of Thailand
Headline : เรื่องแมวๆ กับ แมววิเชียรมาศ
Date : 2   ตุลาคม   2556
View : 60495
By Mr.D
  

เรื่องแมวๆ กับ Siamese Cat, the Royal Cat of Thailand

 


If we talk about Thai animals, we will think of elephants. However, there is one cat that originates from Thailand and it is the one of popular cats in the world. That cat is “Siamese Cat” or “Wichianmat”, which means “Moon Diamond”. Sometimes, they are called “Thai Cat”.

หากพูดถึงสัตว์ประจำชาติไทยแล้ว เรามักจะนึกถึงช้าง อย่างไรก็ตามยังมีแมวชนิดหนึ่ง ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศไทย และมันยังเป็นแมวที่นิยมไปทั่วโลก แมวชนิดนั้นก็คือ "แมวSiamese" หรือ "แมววิเชียรมาศ" ซึ่งวิเชียรมาศหมายถึง "เพชรแห่งดวงจันทร์" แต่ในบางทีแมวชนิดนี้ก็มักจะถูกเรียกรวมๆไปว่า "แมวไทย"


Siamese cat is an ivory white cat with the color point of brown on its face, ears, legs and tail. It also has blue eyes.

แมวชนิดนี้มีลักษณะ มีสีพื้นเป็นสีขาวงาช้าง และมีแต้มสีน้ำตาลเข้มบริเวณที่ใบหน้า หูสองข้าง เท้าทั้งสี่ข้าง และ หาง นอกจากนี้ยังมีตาสีฟ้า


Siamese cats are active and playful, similar to dogs. They love to be with people and always demand attention from the owner. Some of them may not active during the night time like the other cats. This is because they lack of “Tapetum Lucidum”, which is a layer tissue in the eye of cats that help them to see in the dark. As a result, some of Siamese have a poor night vision.

แมวชนิดนี้มีลักษณะนิสัยตื่นตัว และขี้เล่น เหมือนกับสุนัข นอกจากนี้ยังชอบอยู่กับคนและชอบร้องเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเจ้าของ แมวชนิดนี้หลายตัวๆมักจะไม่ตื่นตัวเวลากลางคืนเหมือนแมวชนิดอื่นๆ เนื่องจากว่าพวกมันขาด tapetum lucidum ซึ่งเป็นชั้เนื้อเยื่อที่ดวงตา และเป็นสิ่งที่ช่วยให้พวกมันมองเห็นในความมืดได้ ส่งผลให้พวกมันมีความสามารถในการมองเห็นในความมืดต่ำ


In the past, Siamese cats were normally bred in the palace by the royal families. Ordinary people were not allowed to own them. However, if they found this cat, it would cost them a fortune because they could sell it to the royal families and get paid with lot of money.

In the 1880s, Siamese cats were exported to the West from Thailand by British Consul and America Consul in Bangkok as a give to their family and their president. They became known as “Siamese” or “the Royal Cat of Siam”.

ในสมัยก่อน แมววิเชียรมาศมักจะถูกเลี้ยงไว้ในวัง โดยราชวงศ์เท่านั้น คนธรรมดาๆไม่สามารถเลี้ยงแมวชนิดนี้ได้ อย่างไรก็ตามหากชาวบ้านพบแมวชนิดนี้ จะโชคดีมากเพราะสามารถขายแมวชนิดนี้ให้แก่ราชวงศ์เป็นเงินจำนวนมาก

ในช่วงปี 1880แมววิเชียรมาศได้ถูกนำไปยังตะวันตกโดยกงศุลของ อังกฤษ และอเมริกาที่อยู่ในกรุงเทพ เพื่อเป็นของขวัญแก่ญาติพี่น้อง และประธานาธิบดี แมววิเชียรมาศจึงถูกรู้จักในชื่อของ Siamese หรือ  the Royal Cat of Siam


Now, Siamese cats are the one of popular cat in the world. They are very expensive. The price for pure breed kittens might cost you around 5000 bath to over 10000 bath. It depends on the characteristics and appearance of the cat.  

จนปัจจุบัน แมววิเชียรมาศก็เป็นแมวที่นิยมพันธุ์หนึ่งในโลก และมีราคาสูงมาก ราคาของลูกแมวพันธุ์แท้ที่ถูกเพาะพันธุ์อาจจะอยู่ที่ระหว่างหลักหลายพันบาท จนกระทั่งเกินหมื่นบาท ขึ้นอยู่กับลักษณะของแมว

 

คำศัพท์น่าสนใจ

ivory: งาช้าง (ในที่นี้หมายถึง สีขาวงาช้าง)

playful: ขี้เล่น, ชอบเล่น

demand: ต้องการ, เรียกร้อง

lack: ขาด

vision: สายตา

consul: กงศุล (คนที่อยู่ในประเทศอื่น เพื่อช่วยเหลือประชากรของประเทศตนเอง)

breed: เพาะเลี้ยง

kitten:ลูกแมว


References:

Wikipedia.org, 2013. วิเชียรมาศ, Retrieved: 2/10/2013, 

From: http://th.wikipedia.org/wiki/วิเชียรมาศ

Wikipedia.org, 2013. Siamese (cat), Retrieved: 2/10/2013, 

From: http://en.wikipedia.org/wiki/Siamese_(cat)

Wikipedia.org, 2013. Thai (cat), Retrieved: 2/10/2013, 

From: http://en.wikipedia.org/wiki/Thai_(cat)

Wikipedia.org, 2013. Tapetum lucidum, Retrieved: 2/10/2013, 

From: http://en.wikipedia.org/wiki/Tapetum_lucidum


Picture By:

Syed Zillay Ali, From: Wikipedia.org

 

Written By:

Pakawat Boonchoodoung