EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    National Flower of ASEAN Countries
Home  » English from news  »  National Flower of ASEAN Countries
Headline : ดอกไม้ประจำชาติของชาติสมาชิกอาเซียนเรื่องใกล้ๆตัว แต่บางทีเราก็ไม่รู้
Date : 1   พฤศจิกายน   2556
View : 17759
By Mr.D
  

National Flower of ASEAN Countries

 

Today in Hello ASEAN, I would like to talk about the thing that closes to us but trust me, most of us do not know about it unless we do some own research. And that is the national flower of ASEAN countries.

Hello ASEAN วันนี้จะขอพูดถึงเรื่องใกล้ๆตัวเรา แต่เชื่อเถอะพวกเราไม่ค่อยรู้กันหรอก ถ้าไม่ได้ไปสนใจทำการค้นคว้าเอง กับเรื่อง ดอกไม้ประจำชาติ ของแต่ละชาติในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 

Start with Brunei Darussalam’s national flower

เริ่มกันจากประเทศบรูไน


The national flower of Brunei is the Simpor. It is a yellow flower which has large petals. When it fully blooms, the petals will spread out like an umbrella. The Simpor can be found along the rivers in Brunei, especially at the Temburong River. And you are able to see the image of this flower on the Brunei one-dollar bank note.

ดอกไม้ประจำชาติของบรูไนก็คือ ดอกซิมปอร์ เป็นดอกไม้ที่มีสีเหลือง ที่มีกลีบดอกขนาดใหญ่ เมื่อดอกบานเต็มที่กลีบดอกจะกระจายออกจนดูเหมือนกับร่มที่กางแล้ว ดอกไม้ชนิดนี้สามารถพบได้ตามริมแม่น้ำในบรูไน โดยเฉพาะที่แม่น้ำ เทมบรูรอง รูปของดอกไม้ชนิดนี้จะปรากฏอยู่ในในธนบัตรมูลค่า 1 ดอลล่าร์บรูไน

 

Next, Cambodia’s national flower

ต่อไปประเทศกัมพูชา


The Rumdul is the national flower of Cambodia. It is a small flower which has yellowish-white color. It often produces a distinctive scent in the evening. The Rumdul tree can grow to a height of 8 – 12 metres. It can be seen alomost everywhere in Cambodia because it is often planted in the public parks in Cambodia. In the past, the Rumdul used to be compared to Cambodia women because of its attractive fragrance.

ดอกลำดวนคือดอกไม้ประจำชาติของประเทศกัมพูชา ดอกลำดวนเป็นดอกไม้ที่มีขนาดเล็กสีเหลืองขาว ซึ่งมักจะส่งกลิ่นเด่นออกมาในตอนเย็น ต้นลำดวนสามารถเติบโตจนสูงได้ถึง 8 – 12 เมตร และสามารถพบเห็นได้ทั่วๆไปในกัมพูชา เพราะมักจะถูกปลูกเอาไว้ในสวนสาธารณะ ในอดีตมักมีการเปรียบเทียบผู้หญิงชาวกัมพูชาเหมือนกับดอกลำดวน เนื่องมาจากกลิ่นอันมีเสน่ห์ของมันนั่นเอง

 

Next, Indonesia’s national flower

ถัดไปประเทศอินโดเนเซีย

There are 3 national flowers of Indonesia. They are the Moon Orchid, Jasminum sambac and the Rafflesia. The most common and well known flower is the Moon Orchid. The Moon Orchid is one of the longest blooming orchids. It is able to last from 2 – 6 months. This flower can be found in the lowlands of Indonesia because it likes moist temperature.

ดอกไม้ประจำชาติของอินโดเนเซียมีด้วยกันถึง 3 อย่างนั่นก็คือ ดอกกล้วยไม้ราตรี, ดอกมะลิลา และ ดอกรัฟเฟิลเซีย แต่ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือ ดอกกล้วยไม้ราตรีนี่เอง กล้วยไม้ราตรีเป็นหนึ่งในกล้วยไม้ที่มีช่วงออกดอกนานที่สุด โดยสามารถออกดอกได้ตั้งแต่ 2 – 6 เดือนเลยทีเดียว กล้วยไม้ราตรีนั้นสามารถพบได้บริเวณอินโดเนเซียตอนล่าเนื่องจากว่า มันชอบที่ชุ่มชื้น

 

Next, Laos’s national flower

ต่อมากันที่ประเทศลาว


The Dok Champa in English or Leelaawadee in Thai is the national flower of Laos. It has many colour such as red, yellow, pink or even multi colour. It also has a sweet scent. The Dok Champa is often used in ceremonies or events. This is because for Laos, this flower represents sincerity and joy in life.

ดอกจำปาตามภาษาอังกฤษ หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็ดอกลีลาวดี เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศลาว ดอกไม้ชนิดนี้มีหลายสีทั้งสีแดง สีเหลือง สีชมพู หรือแม้กระทั่งหลายๆสีรวมกัน นอกจากนี้มันยังมีกลิ่นหอมหวาน ดอกไม้ชนิดนี้มักจะถูกใช้ในพิธีการ หรืองานต่างๆ เนื่องจากว่าสำหรับคนลาวแล้ว ดอกลีลาวดีนี่หมายถึง ความจริงใจ และ ความสุขในชีวิต

 

Next, Malaysia’s national flower

ถัดมาที่มาเลเซีย


The national flower of Malaysia is the Red Hibiscus or is known in Malaysia as Bunga Raya. It has been the national flower since 1960. The five petals of Hibiscus are represented the 5 Principles of Nationhood of Malaysia and the red colour represents courage. People have used this flower for a medical purpose since the past until present. They use the roots to cure fever and the leaves for relieving headache.

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซียคือ ดอกชบาสีแดง หรือที่คนมาเลเซียรู้จักกันในชื่อ บันกา รายา ดอกชบาเป็นดอกไม้ประจำชาติมาตั้งแต่ปี 1960 กลีบดอกทั้ง 5 ของดอกชบา นั้นสื่อถึง 5 หลักความเป็นชาติของมาเลเซีย และสีแดงหมายถึงความกล้าหาญ ดอกชบายังถูกใช้ในทางการแพทย์มาตั้งแต่สมัยโบราณและ ยังคงถูกใช้อยู่จนกระทั่งปัจจุบัน โดยใช้รากในการแก้ไข้ และใช้ใบในการแก้อาการปวดหัว

 

Next, Myanmar’s national flower

ต่อไปที่ของเมียนมาร์

The national flower of Myanmar or what we know as Burma is the Paduak. It is a tiny yellow-gold flower. When it fully blooms, the entire tree will turn into yellow because of its yellow flower. For Myanmar people the Paduak has a meaning of youth and love. It is used in the religious and traditional ceremonies.

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศเมียนมาร์ หรือที่เรารู้จักกันในนาม พม่า นั่นก็คือ ดอกประดู่ ดอกไม้ขนาดเล็กสีเหลืองทอง เมื่อบานแล้วทั้งต้นจะกลายเป็นสีเหลืองไปทั้งต้นด้วยดอกประดู่ ดอกประดู่มีความหมายถึง ความหนุ่มสาว และ ความรัก ดอกไม้ชนิดนี้จะถูกใช้ในงานพิธีทางศาสนา และ ประเพณีของพม่า

 

Next, Philippines’s national flower

ถัดมาที่ดอกไม้ประจำชาติของฟิลิปปินส์


The Sampaguita Jasmine or known as Arabian Jasmine has been the national flower of Philippines since 1934. It is a star-shaped white flower. It also has a sweet fragrant. It can bloom for the full year. This flower is the symbol of purity, simplicity, humility and strength for the Filipino people.

ดอกพุดแก้ว หรือบางทีก็จะถูกรู้จักในชื่อของ ดอกมะลิอาราเบียน เป็นดอกไม้ประจาชาติของฟิลิปปินส์มาตั้งแต่ปี 1934 ดอกพุดแก้วเป็นดอกไม้สีขาว รูปร่างเหมือนกับดาว และมีกลิ่มหอมหวาน และดอกไม้ชนิดนี้สามารถออกดอกได้ตลอดทั้งปี สำหรับคนฟิลิปปินส์ ดอกพุดแก้วเป็นสัญลักษณ์ของ ความบริสุทธิ์, ความเรียบง่าย, ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความแข็งแกร่ง

 

Next, Singapore’s national flower

ต่อมาก็เป็นคิวของสิงคโปร์


The national flower of Singapore is Vanda Miss Joaquim which is a hybrid orchid. It was named after its breeder “Agnes Joaquim”. This orchid is exquisite in shape and its colour which is purple. Van Miss Joaquim is able to bloom throughout the year. In Singapore, if you or the tourists want to appreciate its beauty, you can go to the National Orchid Garden which is a part of the Singapore Botanical Garden. If it is in bloom, you will be able to see it at the tombstone of Agnes Joaquim at the Armenian Church.

ดอกไม้ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ก็คือ ดอกกล้วยไม้แวนด้า มิส โจคิม ซึ่งเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมที่ตั้งชื่อตามผู้เพาะพันธุ์นั่นก็คือ แอคนิส โจคิม กล้วยไม้ชนิดนี้มีความสวยงามอย่างมากทั้งรูปร่าง และสีสัน ซึ่งนั่นก็คือ สีม่วงสดใส กล้วยไม้ชนิดนี้สามารถจะออกดอกได้ตลอดทั้งปี ในสิงคโปร์หากนักท่องเที่ยวจะสามารถชมความงามของกล้วยไม้ชนิดนี้ได้สวนกล้วยไม้แห่งชาติ ซึ่งตั้งอยู่ที่สวนพฤกษชาติสิงคโปร์, และถ้าหากเป็นช่วงที่มันออกดอกคุณจะยังพบได้ที่ หลุมศพของผู้เพาะพันธุ์ แอคนิส โจคิม ที่โบสถ์อาเมเนียน

 

Next, Our country, Thailand’s national flower

ต่อไปของประเทศเราเอง ดอกไม้ประจำชาติของไทย


The nation flower of Thailand is the Golden Shower or the Ratchaphruek. It is a yellow flower which blooms from February to May. While the flowers are blossoming, the tree will shed its leaves and leaves only the bright yellow flowers. Not only the beautiful yellow flower is the characteristic of this tree, there is the fruit that also has a unique characteristic to tell you that this is the Ratchaphruek. Its fruit has a shape of pod and it has a very pungent odor. Both flowers and fruits are used as an herbal medicine. In Thailand we can easily find the Ratchaphruek because it is usually planted on the roadsides or in public parks.

ดอกไม้ประจำชาติไทยก็คือ ดอกคูน หรือดอกราชพฤกษ์นั่นเอง ดอกราชพฤกษ์นั้นเป็นดอกไม้สีเหลือง ที่จะบานในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ถึง พฤษภาคม ในขณะที่ดอกบานอยู่นั้นต้นราชพฤกษ์จะสลัดใบทิ้ง เหลือเอาไว้เพียงดอกสีเหลืองสดใสของมันเอาไว้ สิ่งที่บ่งบอกถึงต้นราชพฤกษ์นั้นอาจจะไม่ได้มีเพียงแค่ดอกสีเหลืองสดใสเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังมีผลที่มีลักษณะเป็นฝักและมีกลิ่นฉุนมากๆ ทั้งดอกและผลของต้นคูนนั้นถูกนำไปใช้ในทางการแพทย์ โดยถูกใช้เป็นยาสมุนไพร ที่ประเทศไทยเราสามารถพบดอกราชพฤกษ์ได้ทั่วไป เพราะมักจะถูกปลูกเอาไว้ตามข้างถนน หรือสวนสาธารณะ

 

Last, Vietnam’s national flower

ท้ายที่สุด ดอกไม้ประจำชาติของประเทศเวียดนาม

The national flower of Vietnam is the Nelumbo Nucifera or simply called the Lotus. The roots of lotus will be planted in the soil under the water but the leaves will float on the top of the water surface and the flowers will rise above the water. The lotus is a special plant. It is able to regulate the temperature of its flower to within a narrow range as same as humans and the other warm-blooded animals. The lotus is the sign of purity, commitment and optimistic for the Vietnamese. The lotus can be found throughout Vietnam at ponds and lakes.

ดอกไม้ประจำชาติของเวียดนามก็คือ เนลัมโบ นูซิเฟร่า เรียกจะเรียกแบบบ้านๆว่าดอกบัวนั่นแหละ ดอกบัวนั้นเป็นดอกไม้ที่รากฝังอยู่ในดินใต้น้ำ แต่ใบและดอกจะลอยอยู่บนผิวน้ำ ดอกบัวเป็นต้นไม้ที่มีความพิเศษมาก เนื่องจากนักวิจัยได้พบว่าดอกบัวนั้นมีความสามารถในการควบคุมอุณหภูมิของดอกของมันให้อุณหภูมินั้นอยู่ในช่วงแคบๆ เช่นเดียวกันมนุษย์และสัตว์เลือดอุ่นชนิดอื่นๆ ชาวเวียดนามมองว่าดอกบัวเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์, ความรับผิดชอบ และ การมองโลกในแง่ดี ดอกบัวนั้นสามารถพบได้ทั่วๆไปตามบึงและทะเลสาบในประเทศเวียดนาม

 

That is all 10 flowers of 10 ASEAN countries.

และนั่นคือดอกไม้ทั้งหมด 10 ชนิด ใน 10 ชาติสมาชิกของอาเซียน

 

References:

http://cia.sut.ac.th/ASEANInformation/AseanNationalFlowers.htm

http://www.pinterest.com/stevenlek/national-flowers/

  
Cache Data