EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    Hi! I'm The New Guy!
Home  » Communicative English  »  Hi! I'm The New Guy!
Headline : อยากสร้างความประทับใจเมื่อเข้าสังคมใหม่ๆ แค่แนะนำตัวดึก็มีชัยไปกว่าครึ่ง!
Date : 4   กุมภาพันธ์   2556
View : 9404
By Zephyr
  

“Hi, I’m the new guy.”

“การเปลี่ยนแปลง” เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องเผชิญจุดใดจุดหนึ่งในช่วงชีวิต...การเปลี่ยนแปลงนั้นก็ย่อมนำมาซึ่งสิ่งใหม่ๆ โรงเรียนใหม่ งานใหม่ บ้านใหม่ เพื่อนใหม่ ฯลฯ

การเข้ามาอยู่ในสังคมใหม่ๆ การแนะนำตัวก็ย่อมเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการสร้างความประทับใจในครั้งแรก นอกจากนั้นยังสร้างสัมพันธไมตรีที่ดี กับเพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมชั้นเรียน หรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้าน
Communicative English ในวันนี้จะมาแนะนำ วิธีการแนะนำตัวเพื่อสร้างความประทับใจในครั้งแรกให้กับคนรอบข้าง J

“Change” is something we all have to face at some point in our lives…Changes introduce new things to our lives; new school, new work, new home, new friends, etc.

Entering new society, introducing one’s self is important, in order to create a good first impression. It also helps establish friendship with colleagues, classmates, or even neighbors.

Today, Communicative English will introduce how to introduce yourself effectively and create better first impressions to the ones around you. J

 

การที่จะพูดว่า ผม/ฉันเพิ่งเข้ามาใหม่ หรือเป็นคนใหม่ที่นี่นะ สามารถพูดได้หลายวิธี ตามแต่ละสถานการณ์

I am new. หรือ I am the new guy/girl.

ผม/ฉันเพิ่งเข้ามาใหม่

Newbie = เด็กใหม่

Freshman = นักเรียนปีหนึ่ง/น้องใหม่

*ความผิดพลาดที่พบบ่อย* --- หลายคนมักติดคำว่า Freshy หรือที่พวกเราเรียนกันว่า “เฟรชชี่” นั่นเอง
คำที่ถูกต้องสำหรับ “น้องใหม่” หรือ “เด็กปีหนึ่ง” คือ
Freshman

นอกจากนี้ การแนะนำตัวเกี่ยวกับหน้าที่หรือแผนกที่เราทำงานก็ย่อมเป็นเรื่องสำคัญ

I’m working in the _________ department.
ผมทำงานอยู่ในแผนก
__________


Marketing = การตลาด
Sales = ฝ่ายขาย
Human Resources (HR) = ทรัพยากรบุคคล
Financial = บัญชี/การเงิน
Customer Service/ Customer Relations = ดูแลลูกค้า
Public Relations (PR) = ประชาสัมพันธ์
Information Technology (IT) =
เทคโนโลยี (หรือที่เราเรียกกันว่า “ไอที” นั่นเอง)
Research and Development (R&D) = วิจัยและพัฒนา

 

ตัวอย่าง
Hi! I’m the new guy. I’m working in the human resources department.
สวัสดีครับ ผมเพิ่งเข้ามาใหม่ ผมทำงานอยู่ในแผนกทรัพยากรบุคคลครับ

 

สำหรับน้องๆที่ยังเป็น นักศึกษา ก็มีวิธีแนะนำตัวเช่นกัน โดยจะใช้คำศัพท์เกี่ยวกับคณะ/ภาควิชาต่างๆ

I’m studying in the faculty of ___________.
ผมเรียนอยู่คณะ___________

 

I’m studying ___________.
ผมกำลังเรียน___________

 

I’m majoring in __________.
ผมเรียนเอก_________

 

Medicine* = แพทยศาสตร์
Pharmaceutical* = เภสัชศาสตร์
Architecture = สถาปัตยกรรมศาสคร์
Engineering = วิศวกรรมศาสตร์
Communication/ Communication Arts = นิเทศศาสตร์
Commerce and Accountancy = พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
Education = ครุศาสตร์
Science = วิทยศาสตร์
Political Science = รัฐศาสตร์
Law = นิติศาสตร์
Economics = เศรษฐศาสตร์
Dentistry = ทันตแพทย์ศาสตร์
Veterinary = สัตวแพทย์ศาสตร์
Humanity = มนุษยศาสตร์

* (เนื่องจากว่า คำว่า “Medicine” ในภาษาอังกฤษนั้น หมายความว่า “ยา” หลายคนจึงมักเข้าใจผิดว่า Faculty of Medicine นั้นคือ คณะเภสัชศาสตร์)

 

ตัวอย่าง
I’m studying in faculty of Communication Arts.
ผมเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์ครับ

I’m studying Economics.
ผมกำลังเรียนเศรษฐศาสตร์ครับ


I’m majoring in Humanity.
ผมเรียนเอกมนุษยศาสตร์ครับ

 

เพียงแค่เรียนรู้ประโยคและคำศัพท์ง่ายๆเหล่านี้ ก็จะช่วยให้เราแนะนำตัว เวลาเข้าไปในสังคม มหาวิทยาลัย หรือที่ทำงานใหม่ๆได้แล้ว และยังสร้างความประทับใจให้กับคนรอบข้างอีกด้วย

...อย่าลืมจบทุกประโยคด้วยรอยยิ้มนะครับ
J

 

Zephyr

 

  
Cache Data