EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน


    ไม่เอานะเกรงใจ ไม่ดีหรอกเกรงใจจัง
Home  » Communicative English  »  ไม่เอานะเกรงใจ ไม่ดีหรอกเกรงใจจัง
Headline : ครั้งนี้เรามารู้เรียนรู้กันครับว่าในภาษาอังกฤษนั้นเค้าเกรงใจกันแบบไหน
Date : 9   พฤษภาคม   2556
View : 4396
By Ake
  


เออ...เราเกรงใจนะ เป็นอีกหนึ่งปัญหาของใครหลายคนเลยครับว่าเราควรจะใช้คำไหนดี และหลายๆ คนก็ไม่แน่ใจที่จะใช้ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วในภาษาอังกฤษนั้นไม่มีคำว่า เกรงใจ ที่ตายตัวครับ โดยทั่วไปเพื่อนต้องวิเคราะสถานการณ์ของบทสนทนานั้นว่ากำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ มีทิศทางไปในทางใด และ เจตนาเช่นใด ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็มีหลายคำเลยครับที่อยู่ในขอบเขตของคำว่า เกรงใจ


“To be considerate” คำนี้ใกล้เคียงกับคำว่าเกรงใจมากที่สุดและใช้ได้หลายกรณี แต่โดยแท้จริงคำนี้หมายความว่า ใจกว้าง ซึ่งดูๆ ไปเหมือนเป็นการชมตวเองว่าเป็นคนขี้เกรง

Please be considerate to others and limit your call to 3 minutes.

กรุณาเกรงใจคนรอบข้าง และควรใช้โทรศัพท์ไม่เกิน 3 นาที

หรืออาจจะใช้คำว่า “Consideration” ก็ได้

He has great consideration towards his friend.

เขาเกรงใจเพื่อนเป็นอย่างมาก“To feel obligated” ใช้ในกรณีเวลาที่ใครคนหนึ่งอยากให้เราทำอะไรที่ลึกๆแล้วเราไม่อยากทำแต่เราก็ทำให้เขาเนื่องจากว่าเรารู้สึกเกรงใจเขา 

I feel obligated so I'm going to do this for him.

ฉันรู้สึกเกรงใจก็เลยจะทำให้เขา

 


“Don't want to impose” ประโยคนี้จะให้อารมรณ์ประมาณว่ารู้สึกเกรงใจ ไม่อยากรบกวน ซึ่งเป็นการรบกวนที่ทำให้ผู้ถูกรบกวนต้องลำบากเสียเวลา เป็นการล้ำเส้นทางมารยาท

Thanks for providing room for me. I don’t want to impose you at all.

ขอบคุณนะ ที่หาห้องหับให้เรานะ ใจจริงแล้วก็ไม่อยากจะรบกวนเท่าไหร่แต่มันจำเป็นจริงๆ

หรือจะใช้ว่า “Would rather not impose” และ “It would be too much of an imposition” ทั้งนี้ยังมีคำที่มีความหมายในทำนองเดียวกันอีกนั้นก็คือ “Don’t want to put someone out” หรือ “Don’t want to bother someone”

 I think I shouldn’t go to your home right now. I don’t want to put your parents out.

ฉันคิดว่าตอนนี้ยังไม่เหมาะที่จะไปบ้านเธอ ฉันเกรงใจ พ่อแม่เธอนะ

I don’t want to bother you but I really need money.

จริงๆ ก็ไม่อยากรบกวนเธอเลยแต่ฉันจำเป็นต้องใช้เงินนะ

    

 ทีนี้เพื่อนๆ ก็ได้จักกับคำว่า "เกรงใจ" กันแล้วนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเกรงใจนั้นก็มีหลากหลายกรณีแล้วแต่สถานการณ์ และ บริบท ของบทสนทนานั้นๆ อย่างไรก็ตามตัวอย่างข้างต้นก็ครอบคลุมเกือบทุกสถานการณ์ ยังไงเพื่อนๆ ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ