EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
    As you sow, so shall you reap
Home  »   »  As you sow, so shall you reap
Headline : As you sow, so shall you reap เป็นสุภาษิตที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำ [เหตุ] และผลของการกระทำ[ผล] หรือกฎของเหตุและผล [cause-and-effect rule] ให้ความหมายตรงตัวก็คือ ‘หว่านพืช เช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้น’ หรือ ‘ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว’ นั่นเอง
Date : 27   กุมภาพันธ์   2555
View : 12974
By Big John
  
As you sow, so shall you reap
หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลอย่างนั้น
Definition:

From the Bible: "Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap."
—Galatians 6:7

UrbanDictionary.com gives the following definitions for "You Reap What You Sow":

1. Everything that you do has repercussions. It comes back to you one way or another.
1. ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำจะส่งผลแน่นอน มันจะส่งผลย้อนกลับมาหาคุณไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

2. You cannot escape the consequences of your actions. What you do comes back to you.

2. คุณไม่สามารถหนีจากผลของการกระทำของคุณไปได้ สิ่งที่คุณทำจะย้อนกลับมาหาคุณอย่างแน่นอน

3. You will see the long-term effects of your actions.
4. คุณจะเห็นผลระยะยาวที่ตามมาจากการกระทำของคุณอย่าง
แน่นอน

4. KARMA - The total effect of a person's actions and conduct during the successive phases of the person's existence, regarded as determining the person's destiny, especially, in his next incarnation.

4.ผลจากการกระทำทั้งหมดจากการกระทำของบุคคลที่ได้ทำไว้ในช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ ถือว่าเป็นตัวตัดสินชะตากรรมของบุคคลนั้นๆในชาตินี้หรือในภพชาติต่อๆไป

   

5. What goes around comes around.

5. สิ่งที่คุณได้ทำลงไปแล้วคุณไม่สามารถหนีไปจากผลของมันได้ เพราะถึงแม้ว่าคุณจะหนีไปไกลสักแค่ไหน มันก็ยังจะวนเวียนอยู่รอบๆตัวคุณรอเวลาส่งผลแน่นอน

6. Your actions all have consequences. Don't ever be fooled into thinking that your actions don't have consequences. Don't think you can get away with bad choices even if you don't seem to get caught. Remember verse seven tells us that God cannot be mocked. He sees it all. You reap what you sow.

6. การกระทำของคุณส่งผลแน่นอน อย่าไปคิดว่าสิ่งที่ทำไปแล้วจะไม่ส่งผลและอย่าไปคิดว่าคุณจะหนีผลจากการกระทำของคุณได้

Watch the way you live your life because you reap what you sow.
ใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังทั้งกาย วาจา ใจ เพราะหากคุณหว่านพืชเช่นไรคุณก็จะได้ผลเช่นนั้น

       


       จากที่ได้อธิบายคำจำกัดความข้างต้นแล้ว ต่อไปมาดูอรรถาธิบายของผมกันต่อครับ As you sow, so shall you reap เป็นสุภาษิตที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำ [เหตุ] และผลของการกระทำ[ผล] หรือกฎของเหตุและผล [cause-and-effect rule] ให้ความหมายตรงตัวก็คือ ‘หว่านพืช เช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้น’ หรือ ‘ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว’ กล่าวคือ คนเราทำอะไรลงไปก็มักจะได้รับผลเช่นนั้น การทำความดีความชั่วปราชญ์หลายท่านนั้นได้เปรียบกับการหว่านพืช คือถ้าเราหว่านมะละกอ ปลูกมะละกอเราก็จะได้มะละกอ เราปลูกฝรั่งเราก็จะได้แต่ฝรั่ง ปลูกหรือหว่านอะไรก็มักจะได้ผลเช่นนั้น คงเป็นไปไม่ได้นะครับว่าหว่านหรือปลูกมะละกอจะได้ออกดอกออกผลเป็นฝรั่ง หรือปลูกฝรั่งแล้วได้ผลเป็นมะละกอ As you sow, so shall you reap นั้นตรงกับคำกล่าวที่ว่า ‘Good deeds beget good results, while bad deeds beget bad results’ ให้ความหมายเหมือนกันคือ ‘การทำความดี ย่อมได้ดี ทำชั่วย่อมได้ชั่ว เอาหล่ะครับจากนี้ไปเรามาเริ่มทำความดีละเว้นการกระทำชั่วตั้งแต่วันนี้กันเลยครับ ความดีที่เรานั้นจะช่วยปกป้องคุ้มครองเราท่านทั้งหลายครับ

   
Written & illustrated by Big John
Published on 27 February, 2012
Reference:
http://www.kevinwilliampang.com

คอลัมน์ Proverbs & Sayings นี้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมและนำเสนอ สุภาษิตคำพังเพยที่พบบ่อยในภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่ คอลัมน์นี้จัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่ต้องการสร้างสีสันหรือทำให้บทสนทนาของท่าน ท่านสามารถเข้ามาอ่านและมาเรียนรู้แง่คิิดคติในการดำเนินชีวิตจากสุภาษิตและคำพังเพยใหม่ๆได้ทุกอาทิตย์ที่นี่ ที่คอลัมน์ Proverbs & Sayings

หากผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์ Proverbs & Sayings มีปัญหาข้อสงสัย หรือต้องการเสนอแนะข้อคิดเห็นก็สามารถโพสต์ความคิดเห็นของท่านลงได้ตรง Reply form ได้ ทุกความคิดเห็นจะมีประโยชน์อย่างมากกับการเขียนคอลัมน์ในครั้งต่อไป

ประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านผู้อ่านที่ติดตามคอลัมน์นี้ ที่มีความสนใจหรือประสงค์จะต่อยอดหรือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ ท่านทั้งทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือโครงสร้างทางไวยากรณ์ของท่าน ท่านก็สามารถสั่งซื้อบัตร EOL Card เพื่อ Log in เข้าใช้ระบบฝึกฝนภาษาอังกฤษของ EOL ได้ทุกวัน โดยการสั่งจองหรือสั่งซื้อผ่านหน้าเว็ปไซต์ www.engtest.net หรือทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-373-1115 หรือ 02-729-8404 สำหรับท่านที่มีบัตร EOL card อยู่แล้วทั้งแบบ Personal card หรือ Corporate card ก็สามารถเข้าไปฝึกฝนภาษาอังกฤษของท่านได้ตลอดเวลาครับ Log in เข้าไปใช้ระบบฝึกฝนกันมากๆนะครับ

If you guys wish to enhance, excel or progress your English skills, you can feel free to purchase our EOL's products to log in onto our EOL Based Online English Testing System directly through www.engtest.net or E-mail address: [email protected] or the following numbers: 02-373-1115, 02-729-8404. If you have your own EOL cards, you can feel free to log in to our EOL system in order to practise and sharpen your English everyday.
  
Cache Data