EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?
ตำแหน่งในการลงโฆษณา
ADS ZONEอัตราค่าโฆษณา (หน้าแรกของเว็บไซต์)

Banner 1 เดือน Promotion ลงระยะยาว ประเภท
3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน
150x150
pixel
20,000.-
ลด
10%
ลด
15%
ลด
20%
Fixed banner
เดือนละ 18,000.- เดือนละ 17,000.- เดือนละ 16,000.-
150x100
pixel
15,000.-
ลด
10%
ลด
15%
ลด
20%
Fixed banner
เดือนละ 13,500.- เดือนละ 12,750.- เดือนละ 12,000.-

*เงื่อนไขในการลงโฆษณา
- ไม่รับลงโฆษณาทุกประเภทที่ไม่เหมาะสำหรับเยาวชน
- ไม่รับลงโฆษณาประเภทผิดกฎหมายแพ่ง อาญา กฎหมายลิขสิทธิ์ ศีลธรรม ของไทยสนใจติดต่อสอบถาม 02 170 8725, 099 216 4321