EOL System | ทดสอบภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Sign Up / Register

Forgot Password?

เกี่ยวกับ EOL
บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด


ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาคิดค้นระบบฝึกฝนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.EngTest.net รายแรกในประเทศไทย เราได้ทำการพัฒนาโปรแกรมการทดสอบภาษาอังกฤษด้วยตนเองผ่านทาง Internet ( E-Testing ) เพื่อให้ บริการการทดสอบและเชื่อมโยงกับ บทเรียนภาษาอังกฤษ ( Lessons ) ให้กับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเอง เช่น นักเรียน นักศึกษา และคนทำงาน รวมถึงหน่วยงานระดับองค์กรต่างๆ ที่ต้องการให้บุคลากรภายใน องค์กรมีทักษะทางภาษา อังกฤษที่ดี เช่น สถานศึกษา หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน ฯลฯ


บริษัท อิงลิซออนไลน์ จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2548
และจดทะเบียนพาณิชย์กิจ (พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์) เลขที่ 0105548060561 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551

การพัฒนาระบบมากว่า 15 ปี ทำให้เราเห็นถึงความต้องการของลูกค้า และคอยพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง โดยไม่ยึดติดในการเรียนรู้เดิมๆ ที่เน้นการจดจำ แต่เน้นจากความเข้าใจ และการหาคำตอบด้วยตนเอง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ DBD Verified ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของเรา จึงมั่นใจได้ในการทำธุรกรรมสั่งซื้อสินค้าและบริการ หรือ กิจกรรมอื่นๆ เพราะเครื่องหมาย DBD Verified ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในนาม ของประเทศไทย และในปี 2558 เรายังได้รับเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือเป็น DBD Verified ระดับ Silver ซึ่งปัจจุบันมีเพียง 180 เว็บไซต์ ในไทยที่ได้รับเครื่องหมายนี้่ และ www.EngTest.net ของเราคือหนึ่งในนั้น

นอกจากรางวัล DBD Verified ระดับ Silver
เรายังได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์” เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556

ทีมงานคุณภาพของเรา
ทีมงานคุณภาพของเรา ได้สร้าง EOL System จากความรู้ความสามารถเฉพาะทางของตนเอง ทั้งทีมงานในไทยและต่างประเทศ ซึ่งเป็นคนไทยจึงเข้าใจในความต้องการที่จะ "เรียนรู้และนำภาษาอังกฤษไปใช้" ของคนไทยด้วยกัน

รศ.ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น
CEO

คุณศักยภาพ โอภาสวิทยารักษ์
Managing Director & Marketing Director

ทีมพัฒนาระบบ ทีมวิชาการ และทีมบริหาร...ให้คุณมั่นใจในบริการของเรา