| | | | | | | |
                    
   
» ตรวจสอบรายชื่อคนเก่งประจำสัปดาห์ที่นี่ «
EOL News : « ผู้ที่สนใจร่วมงานกับเราเชิญทางนี้ EOL เปิดรับทีมงาน Full time และนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่ง PHP Programmer/Sales/ นักวิชาการภาษาอังกฤษ/ธุรการ/PR./Online Marketing ด่วน คลิ๊กที่นี่ »
   
Dictionary

 »  วิทยลัยการอาชีพวังไกลกังวล
     [ประจวบคีรีขันธ์]
 »  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ
     [กรุงเทพ]
 »  โรงเรียนวัดราชาวาส
     [กรุงเทพ]
 »  สำนักงาน กศน. จังหวัดสระบุรี
     [สระบุรี]
 »  โรงเรียนเทศบาล4 หนองแคอนุสรณ์
     [สระบุรี]
 »  โรงเรียนทุ่งช้าง
     [น่าน]
 »  โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ
     [กรุงเทพ]
 »  โรงเรียนวัดช่องนนทรี
     [กรุงเทพ]
 »  สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     [กรุงเทพ]
 »  โรงเรียนวัดนาคปรก
     [กรุงเทพ]
 »  บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
     [ระยอง]
 »  บริษัทโตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์)จำกัด
     [กรุงเทพ]
 »  โรงเรียนแสงอรุณ
     [กรุงเทพ]
 »  โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี
     [พระนครศรีอยุธยา]
 »  โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม
     [พระนครศรีอยุธยา]
 »  โรงเรียนบางปะอิน
     [พระนครศรีอยุธยา]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมหาราช
     [พระนครศรีอยุธยา]
 »  โรงเรียนนครหลวง(อุดมรัชต์วิทยาคม)
     [พระนครศรีอยุธยา]
 »  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     [กรุงเทพ]
 »  บริษัท ASG network co., Ltd.
     [กรุงเทพ]
 »  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์
     [กรุงเทพ]
 »  บริษัท เอเชียเจมส์ฟอร์ยู จำกัด
     [นครราชสีมา]
 »  โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4
     [กรุงเทพ]
 »  โรงเรียนพรหมานุสรณ์
     [เพชรบุรี]
 »  โรงเรียนพรตพิทยพยัต
     [กรุงเทพ]
 »  โรงเรียนวัดโพธาราม
     [ชัยนาท]
 »  บริษัท ไซแอนซ์ครีเอชั่น จำกัด
     [กรุงเทพ]
 »  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยมเหลี่ยม
     [ชลบุรี]
 »  บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน
     [กรุงเทพ]
 »  โรงเรียนบ้านโรงหีบ
     [ชลบุรี]
 »  โรงเรียนบางซ้ายวิทยา
     [พระนครศรีอยุธยา]
 »  โรงเรียนวัดหนองกรับ
     [ชลบุรี]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านบึง
     [ชลบุรี]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหนองใหญ่
     [ชลบุรี]
 »  โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
     [ชัยนาท]
 »  บริษัท วิวเทคเอเซีย จำกัด
     [สมุทรปราการ]
 »  โรงเรียนมาบตราพุดพันพิทยาคาร
     [ระยอง]
 »  องค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ
     [กำแพงเพชร]
 »  โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง
     [พระนครศรีอยุธยา]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยเขตคลองสามวา
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยเขตยานนาวา
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดหนองคาย
     [หนองคาย]
 »  โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม
     [สมุทรสาคร]
 »  องค์การบริหารส่วนตำบลกื๊ดช้าง
     [เชียงใหม่]
 »  โรงเรียนBFS (Brigher future School)
     [นนทบุรี]
 »  โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย
     [เขตบางกอกน้อย]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกาาตามอัธยาศํยเขตดอนเมือง
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยเขตราษฎร์บูรณะ
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสามโคก
     [ปทุมธานี]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านนา
     [นครนายก]
 »  โรงเรียนธัญวิทย์
     [ปทุมธานี]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลาดหลุมแก้ว
     [ปทุมธานี]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองนครปฐม
     [นครปฐม]
 »  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
     [สมุทรปราการ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางเลน
     [นครปฐม]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระสมุทรเจดีย์
     [สมุทรปราการ]
 »  โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย
     [สมุทรปราการ]
 »  โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุฒิวิทยา
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
     [พระนครศรีอยธยา]
 »  โรงเรียนบ่อกรุวิทยา
     [สุพรรณบุรี]
 »  โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
     [ขอนแก่น]
 »  กศน.อำเภอหนองวัวซอ
     [อุดรธานี]
 »  กศน.อำเภอโคกศรีสุพรรณ
     [สกลนคร]
 »  กศน.อำเภอคำชะอี
     [มุกดาหาร]
 »  กศน.อำเภอหนองแสง
     [อุดรธานี]
 »  กศน.อำเภอกุมภวาปี
     [อุดรธานี]
 »  กศน.อำเภอกุตจับ
     [อุดรธานี]
 »  กศน.อำเภอนาแก
     [นครพนม]
 »  โรงเรียนเทศบาล 2(วัดนิรมิต)
     [มุกดาหาร]
 »  กศน.อำเภอคำตากล้า
     [สกลนคร]
 »  กศน.อำเภอทุ่งฝน
     [อุดรธานี]
 »  กศน.อำเภอศรีสงคราม
     [นครพนม]
 »  กศน.อำเภอโพนนาแก้ว
     [สกลนคร]
 »  กศน.อำเภอกู่แก้ว
     [อุดรธานี]
 »  โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า
     [สกลนคร]
 »  กศน.อำเภอปลาปาก
     [นครพนม]
 »  โรงเรียนกีฬาหมื่นศรีวิทยานุสรณ์
     [สุรินทร์]
 »  โรงเรียนเทศบาล1 ตลาดเก่า
     [กระบี่]
 »  โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม
     [ระนอง]
 »  โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร
     [ระนอง]
 »  โรงเรียนเมืองถลาง
     [ภูเก็ต]
 »  โรงเรียนสามัคคีศึกษา
     [ตรัง]
 »  โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา
     [พังงา]
 »  โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์
     [สงขลา]
 »  โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
     [พังงา]
 »  ศุนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองภูเก็ต
     [ภูเก็ต]
 »  โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
     [กระบี่]
 »  โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต
     [ภูเก็ต]
 »  โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
     [นครศรีธรรมราช]
 »  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     [มหาสารคาม]
 »  โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปภัมภ์
     [นครราชสีมา]
 »  โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร
     [อุดรธานี]
 »  โรงเรียนเทศบาลพรเจริญ
     [บึงกาฬ]
 »  โรงเรียนสตรีภูเก็ต
     [ภูเก็ต]
 »  โรงเรียนศรียาภัย
     [ชุมพร]
 »  มหาวิทยาลัยเกริก
     [กรุงเทพฯ]
 »  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
     [สระบุรี]
 »  โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
     [สุราษฎร์ธานี]
 »  โรงเรียนตากใบ
     [นราธิวาส]
 »  โรงเรียนปัญญาวรคุณ
     [กรุงเทพฯ]
 »  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
     [อุดรธานี]
 »  โรงเรียนวัดครุใน(ปีตะนีลานนทศึกษา)
     [สมุทรปราการ]
 »  โรงเรียนอนุบาลสาธิต คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
     [ปัตตานี]
 »  โรงเรียนบางกะปิ
     [กรุงเทพฯ]
 »  สำนักงาน กศน.จังหวัดพิษณุโลก
     [พิษณุโลก]
 »  โรงเรียนสตรีวิทยา 2
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย
     [ลพบุรี]
 »  โรงเรียนศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
     [เพชรบูรณ์]
 »  โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
     [ระยอง]
 »  โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
     [ระยอง]
 »  โรงเรียนสาธิต ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ ปทุมวัน
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
     [นครปฐม]
 »  โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
     [สุพรรณบุรี]
 »  โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม
     [นครนายก]
 »  โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"
     [นครนายก]
 »  วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
     [นครนายก]
 »  โรงเรียนนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบ
     [ปทุมธานี]
 »  โรงเรียนบ้านคลองพระพิมล
     [นนทบุรี]
 »  โรงเรียนสุธีวิทยา
     [สระบุรี]
 »  โรงเรียนหนองเเค"สรกิจพิทยา"
     [สระบุรี]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย หนองเเค
     [สระบุรี]
 »  โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
     [ปทุมธานี]
 »  โรงเรียนเทพศิรินทร์
     [นนทบุรี]
 »  โรงเรียนนวมินทราชูทิศ
     [กรุงเทพมหานคร]
 »  โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
     [กาญจนบุรี]
 »  โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง(วัดตรีรัตนาราม)
     [ระยอง]
 »  วิทยาลัยอาชีวสิงห์บุรี
     [สิงห์บุรี]
 »  วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
     [สิงห์บุรี]
 »  โรงเรียนเทศบาล4(รักษ์เมืองสิงห์)
     [สิงห์บุรี]
 »  โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์
     [ตราด]
 »  โรงเรียนศรีราชา
     [ชลบุรี]
 »  โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม
     [ตราด]
 »  โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
     [ประจวบคีรีขันธ์]
 »  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ
     [สมุทรปราการ]
 »  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
     [กรุงเทพ]
 »  โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น
     [กรุงเทพ]
 »  โรงเรียนเทพลีลา
     [กรุงเทพฯ]
 »  มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนวัดลาดบัวขาว
     [กรุงเทพฯ]
 »  Event I.Q. Center
     [กรุงเทพฯ]
 »  สถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
     [เชียงใหม่]
 »  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
     ตามอัธยาศัยลำพูน
     [ลำพูน]
 »  โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
     [ลำพูน]
 »  โรงเรียนชุมชนบ้านป่าสักน้อย
     [เชียงราย]
 »  โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์
     [นครราชสีมา]
 »  โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ
     [เชียงราย]
 »  โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
     [ลำพูน]
 »  โรงเรียนปะตงวิทยา
     [จันทบุรี]
 »  โรงเรียนพนิชยการภาษานุสรณ์บางแค
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนชุมชนบ้านปากห้วย
     [เลย]
 »  โรงเรียนเมืองคง
     [นครราชสีมา]
 »  โรงเรียนเทพมงคลรังษี
     [กาญจนบุรี]
 »  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
     [สมุทรปราการ]
 »  โรงเรียนเทศบาลวัดสว่างคงคา
     [กาฬสินธุ์]
 »  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
     [ลพบุรี]
 »  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
     [ฉะเชิงเทรา]
 »  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
     [ปทุมธานี]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
     ตามอัธยาศัยเขตสัมพันธวงศ์
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
     ตามอัธยาศัยเขตบางคอแหลม
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
     ตามอัธยาศัยเขตสวนหลวง
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
     ตามอัธยาศัยเขตมีนบุรี
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
     ตามอัธยาศัยเขตยานนาวา
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
     ตามอัธยาศัยเขตบางซื่อ
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
     ตามอัธยาศัยเขตพระโขนง
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
     ตามอัธยาศัยเขตประเวศ
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
     ตามอัธยาศัยเขตลาดพร้าว
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
     ตามอัธยาศัยเขตพระนคร
     [กรุงเทพฯ]
 »  บริษัท ซูมิโทรนิกค์(ไทยแลนด์) จำกัด
     [กรุงเทพฯ]
 »  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแำพงเพชร
     [กำแพงเพชร]
 »  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     [เลย]
 »  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
     [จันทบุรี]
 »  บริษัท ศิครินทร์ จำกัด(มหาชน)
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม
     [กรุงเพทฯ]
 »  โรงเรียนสตรีราชินูทิศ
     [อุดรธานี]
 »  มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
     [ราชบุรี]
 »  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
     [พัทลุง]
 »  โรงเรียนพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนหนองหงส์พิทยา
     [บุรีรัมย์]
 »  โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนวิศวกรรมบริหารธุรกิจภาคตะวันออก
     [จันทบุรี]
 »  บริษัท Honda Leasing(Thailana)Co.Ltd
     [กรุงเทพฯ]
 »  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
     [กรุงเทพฯ]
 »  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1
     [นครปฐม]
 »  โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
     [สงขลา]
 »  โรงเรียนโชคชัย
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาศ
     [กรุงเทพฯ]
 »  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     [เชียงใหม่]
 »  โรงเรียนจอมทอง
     [เชียงใหม่]
 »  โรงเรียนอนุบาลโชคชัย
     [เชียงราย]
 »  โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
     [พิษณุโลก]
 »  โรงเรียนสันป่าตอง
     [เชียงใหม่]
 »  โรงเรียนวชิราลัย
     [เชียงใหม่]
 »  กศน.อำเภอเมืองเชียงใหม่
     [เชียงใหม่]
 »   มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสเทอร์น(UMT)
     [จ.อุบลราชธานี]
 »  โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา
     [น่าน]
 »  โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมรัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์ [สมุทรปราการ]
 »  โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
     [ร้อยเอ็ด]
 »  โรงเรียนเลยพิทยาคม
     [เลย]
 »  โรงเรียนวัดไร่ขิงสุทราอุทิศ
     [นครปฐม]
 »  โรงเรียนพญาไท
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
     [สมุทรสาคร]
 »  โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
     [ ภูเก็ต ]
 »  โรงเรียนพัทลุง
     [ พัทลุง ]
 »  โรงเรียนวรนารีเฉลิม
     [ สงขลา ]
 »  โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
     [นครศรีธรรมราช]
 »  โรงเรียนสิรินธร
     [สุรินทร์]
 »  บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์
     เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
     [ระยอง]
 »  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์
     [ชัยนาท]
 »  บริษัท แฮนดี้ คิดส์ จำกัด
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนชลกันยานุกูล
     [ชลบุรี]
 »  โรงเรียนบ้านไผ่
     [ขอนแก่น]
 »  โรงเรียนตากวิทยาคม
     [ตาก]
 »  โรงเรียนบึงสำราญ
     [กำแพงเพชร]
 »  โรงเรียนพล
     [ขอนแก่น]
 »  โรงเรียนเทิงวิทยา
     [เชียงราย]
 »  โรงเรียนบูรณะศึกษา
     [กรุงเทพฯ]
 »  โรงเรียนมารีย์วิทยา
     [นครราชสีมา]
 »  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
     พระนครเหนือ
     [ กรุงเทพฯ ]
 »  โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ
     [ กรุงเทพฯ ]
 »  โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ
     [ กรุงเทพฯ ]
 »  โรงเรียนพระแม่มารีอุปถัมภ์
     [ ปทุมธานี ]
 »  โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
     [ ปราจีนบุรี ]
 »  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
     [ นครราชสีมา ]
 »  โรงเรียนบ้านคลองมวน
     [ ตรัง ]
 »  โรงเรียนบ้านหัวหมู
     [ มหาสารคาม ]
 »  โรงเรียนยุหมินพัฒนา
     [ กรุงเทพฯ ]
 »  โรงเรียนเวียงสระ
     [ สุราษฎร์ธานี ]
 »  โรงเรียนนราธิวาส
     [ นราธิวาส ]
 »  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
     [ ชลบุรี ]
 »  โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
     [ สมุทรปราการ ]
 »  โรงเรียนบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)
     [ กรุงเทพฯ ]
 »  โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2
     [ กรุงเทพฯ ]
 »  โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย
     [ เพชรบุรี ]
 »  โรงเรียนบางบัว(เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
     [ กรุงเทพฯ ]
 »  โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
     [ กรุงเทพฯ ]
 »  โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
     [ ระยอง]
 »  โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย
     [ ขอนแก่น ]
 »  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
     [ นครราชสีมา ]
 »  โรงเรียนจงฝามูลนิธิ
     [ ยะลา ]
 
  " การใช้ระบบ EOL System สามารถนำไปใช้ได้จริง ชุดข้อสอบสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวกต่อการใช้ "

" มุ่งพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างเป็นระบบ "

" ใช้ในการวัดและประเมินผลให้กับผู้เรียน และทราบผลคะแนนในทันที และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องไปเรียนในสถาบันกวดวิชา สามารถเรียนได้ตลอดเวลา "

" การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่นำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกชั่วโมงในการสอน กระตุ้นให้บุคลากร ครู นักเรียน โดยเฉพาะระดับมัธยม ใช้สอดแทรกในการสอน "

" เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ทุกที่ ทุกเวลา พัฒนาด้วยตัวเอง เครื่องมือช่วยครูผู้สอน "

" เป็นภาษาอังกฤษในภาพรวม ซึ่งเน้นให้ความสำคัญทางด้านทักษะถึง 6 ทักษะ "

" สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน (อย่างดี) "

" เป็นแหล่งเรียนรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้พัฒนาบุคลากรในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ดี "

" เป็นเว็บไซต์ที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ และทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี "

" ให้กำลังใจในการพัฒนาระบบต่อไป และขอให้ขายดี ๆ น่ะค่ะ "

" กราฟรายงานผลการเรียน ไม่ควรกำหนดช่วงเวลา และแสดงผลเป็นคะแนน average ของคนนั้น บรรทัดเดียวไม่ show ทุก row เหมือนปัจจุบัน "

" มีบางหน้าใช้ตัวอักษรสีเหลือง ให้เปลี่ยนเป็นสีอื่นที่เห็นชัด "

" บางทีการแบ่งบทเรียนเนื้อหาออกเป็นกลุ่มก็จะดีมากครับ เพราะว่าเด็ก ๆ อาจจะไม่ชอบตัวหนังสือเยอะเหมือนผู้ใหญ่ครับ และอาจมี Interactive มากขึ้น ขอบคุณน่ะครับ "

" เป็นระบบที่ดีมากเหมาะแก่การพัฒนาตนเองและผู้เรียน แต่ถ้ามีเฉลยด้วยจะดีมาก บางครั้งเข้าไปอ่านเนื้อหาแล้วไม่เข้าใจ "

" โปรแกรมมีสีสัน น่ารัก ลูกเล่นเยอะทำให้ไม่เบื่อ ใช้งานง่าย "

" อยากให้เพิ่มภาพการ์ตูนลงไปบ้าง และสีที่เหมาะกับเด็กเพื่อให้เกิดการอยากเรียนรู้ "

" เป็นระบบที่ดีทันสมัย ขอให้พัฒนาต่อไปเรื่อย ๆ "

" อยากให้นำเสนอไปยัง สปฐ.หรือกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเตรียมเข้าสู่อาเซียน "

" สามารถพิมพ์ผลออกมาได้เพื่อให้นักเรียนเก็บไว้เป็นหลักฐาน "

" อยากให้มีการจัดการอบรมลักษณะนี้อีก เพื่อที่จะได้นำความรู้ไปถ่ายทอดแก่นักเรียนต่อไป "

" ทางบริษัทน่าจะมีการมอบใบประกาศหรือเอกสารที่แสดงผลการสอบ EST ด้วย "

" ควรมีคู่มืออย่างละเอียดสำหรับ Master Account เพื่อนำไปถ่ายทอดให้กับ Sub Account เพื่อการใช้งานที่คุ้มค่าต่อยอดความรู้สู่สมาชิกในองค์กร "

" ข้อมูลที่ได้จากการอบรม EOL System วันนี้มากเลยค่ะ "

" โปรแกรมดีมาก ควรโปรโมทให้ทั่วถึงทุกโรงเรียน "

" พัฒนางานได้ยอดเยี่ยมมาก "

                                 
 
   
 
 »  Senior Boarding School
 »  International school in Thailand
 »  Boarding School Life
 »  ข้อมูลทั่วไปของเมืองออกซ์ฟอร์ด
 »  International school in Thailand
 
» More «
 
 
 »  Thailand English Online Contest 6th Dynamic Moments
 »  ภาพการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5 Phase 2
 »  ภาพการแข่งขัน Thailand English Online Contest ครั้งที่ 5 รอบคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน
 
» More «  
 

EOL Mini Games
  •  Everyday English 
  •  Sports  
  • Proverbs
  •  Slang 
  •  Idioms 
[27-11-2020] - [0/1628] - By Color-Palette

[10-09-2020] - [0/2711] - By Color-Palette


» More Songs «  
[16-09-2019] - [0/4006] - By Ms.dreamcatcher

[08-07-2019] - [0/5705] - By Ms.dreamcatcher

» More Movies «   
[19-04-2021] - [0/140] - By AkiAutumn

[20-04-2020] - [0/3188] - By Nonguji

[27-07-2019] - [0/6994] - By Zomonatto

[25-08-2018] - [0/7997] - By cute guy

» More English for You «   
[13-12-2018] - [0/4159] - By GGUN

[24-10-2018] - [0/2247] - By GGUN

» More Q&A «   
[19-02-2020] - [0/6730] - By Zomonatto

[11-01-2020] - [0/3905] - By Zomonatto

[07-11-2018] - [0/5416] - By Big B

[30-10-2018] - [0/4870] - By Big B

 
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
www.school.net.th
   » ดู Link อื่นๆที่น่าสนใจที่นี่ «
 
เสริมปัญญา : ดูรูปพิธีมอบรางวัลหรือรายละเอียดโครงการต่างๆของเสริมปัญญาได้ที่นี่

จำนวนผู้เยี่ยมชม
ณ ขณะนี้  :  4 คน
ย้อนหลัง 1 ชั่วโมง  :  26 คน
ย้อนหลัง 1 วัน  :  344 คน
ย้อนหลัง 7 วัน  :  1990 คน
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3031778993 ผู้ประกอบการพานิชย์อิเล็คทรอนิกส์เลขที่ 0105548060561
Copyright © 2008 By English Online Co.,Ltd. All rights reserved.

Academician   |   Webmaster / Columnists   |   Mail

hit counter script