การรับประกันสินค้า
การรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน
นโยบายการรับประกันสินค้า
สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.EngTest.net มีการรับประกันสินค้าตลอดอายุการใช้งาน และเมื่อท่านมีปัญหาเรื่องการเข้าใช้งาน ระบบ หรือเข้าใช้งานระบบไม่ได้ สามารถสอบถามมายังบริษัทฯ ได้

ช่องทางในการสอบถาม
  Tel : 02-1708725-6 , 066-1152916 , 066-1152454 , 066-1152545
  E-mail : [email protected]